MENU

KAM-vaardigheden

Blog posts met het onderwerp " KAM-vaardigheden ":

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001: Wat betekent dit voor uw organisatie?

U bent in het bezit van het OHSAS 18001 certificaat voor arbomanagement. Wist u al dat deze norm wordt vervangen door ISO 45001? Dit betekent dat u ook voor deze nieuwe norm dient te certificeren. Wilt u graag meer weten over de ... Lees meer

ISO 14001 checklist: in 9 stappen naar certificering

Op alle Nederlandse bedrijven is de Wet milieubeheer van toepassing, een wet omtrent de algemene voorschriften voor de bescherming van het milieu. In de praktijk blijkt echter dat het voor organisaties vaak lastig is om grip te krijgen op milieuwetgeving. Houdt u ... Lees meer

IJzersterk in milieuprestaties met de PDCA-cyclus in ISO 14001

Organisaties moeten allemaal voldoen aan de alsmaar toenemende milieuwetgeving. Een rapport van het SCCM over de toegevoegde waarde van ISO 14001 certificering, toont aan da... Lees meer

Wat is een managementsysteem en de waarde voor uw bedrijf?

Waarom zou u eigenlijk een managementsysteem gaan implementeren? Hoe helpt het u dan doelstellingen behalen? Waarom is het cruciaal voor certificering en de betrouwbaarheid van uw organisatie aantoonbaar maken aan uw rela... Lees meer

Een managementsysteem opzetten in vogelvlucht

U bent verantwoordelijk gemaakt voor het opzetten of verbeteren van het managementsysteem binnen uw organisatie. Maar wat nu?  In dit blog verduidelijken we de definitie van het managementsysteem en gaan we in op belangrijkste stappen die bij het opzette... Lees meer

Wat is de zin en onzin van documenteren in KAM?

Documenteren. Misschien wel het meest besproken "noodzakelijke kwaad" in het vakgebied KAM. Wanneer is documenteren nu echt een keiharde eis in een norm? Kunt u het in veel gevallen omzeilen en uw collega's de administratieve last&nb... Lees meer

Zo creëert u draagvlak bij uw collega’s voor Kwaliteit, Arbo en Milieu

Als KAM-coördinator bent u in veel gevallen niet de verantwoordelijke of beslisser om maatregelen door te voeren. U hebt een ondersteunende rol en bent dus eigenlijk het smeermiddel in de organisatie. In uw dagelijkse werk bent u dus sterk afhankelijk van ... Lees meer

Rapporteren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

Het is uw taak om belangen, activiteiten en doelstellingen in een organisatie doelmatig en doeltreffend met elkaar te verbinden. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die u daarom absoluut moet beheersen? Die terugkomen in werkelijk iedere werkdag? Dat zijn: commu... Lees meer

Communiceren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

U bent de verbindende factor voor belangen, activiteiten en doelstellingen in een organisatie. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die u daarom absoluut moet beheersen? Die terugkomen in werkelijk iedere werkdag? Dat zijn: communiceren, analyseren en rapportere... Lees meer

Analyseren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

U bent de verbindende factor voor belangen, activiteiten en doelstellingen in uw organisatie. Uw taak is die zaken op een effectieve manier met elkaar te verbinden. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die u daarom absoluut moet beheersen? Die terugkomen in werke... Lees meer

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen