Wtta: Wat moet je doen en wanneer?

Om te voldoen aan de nieuwe Wet Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), moeten uitleners vóór 1 juli 2025 een aanvraag indienen bij de toelatende insta... Lees meer