MENU

Bouwkwaliteit

Blog posts met het onderwerp " Bouwkwaliteit ":

Wkb, de stand van zaken

De ingangsdatum van de Wkb heeft al diverse startdata gekend en ook andere ontwikkelingen volgen... Lees meer

3 typen proefprojecten om te oefenen voor de Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2023 in. Om daarop voor te bereiden kan er een proefproject gestart worden. Maar wist u dat er drie varianten... Lees meer

Leermomenten uit Wkb proefprojecten

Als Kwaliteitsborger nemen we inmiddels aan heel wat proefprojecten in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) deel. De eerste daarvan zijn zelfs al... Lees meer

Hoe verloopt een Kwaliteitsborgingsmoment?

Menig bouwer bereidt zich op dit moment voor op de Wkb. De een oriënteert zich nog en de ander bevindt zich al middenin diverse proefprojecten. Voor hen die nog actief met proefprojecten bezig zijn, proberen we met onze blogs wat meer feeling met het nieuwe proces over te brengen. Zo ook met deze... Lees meer

4 valkuilen in het nieuwe Wkb proces

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, stelt het spreekwoord. En dat geldt zeker ook voor het Wkb proces. Als Kwaliteitsborger zitten we er helemaal middenin, maar u waarschijnlijk nog niet. Daarom... Lees meer

7 zaken waar u rekening mee moet houden bij invoering Wkb

1 oktober 2022 of 1 januari 2023 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Met deze wet verhuist de technische toetsing aan het vigere... Lees meer

Zorgen over stagnatie in het bouwproces door Wkb

Onze afdeling Bouwkwaliteit duikt momenteel vol in de proefprojecten en spreekt met menig bouwer. In de gesprekken valt het ons op dat er grote zorgen zijn over de mogelijke stagnatie in het bouwp... Lees meer

Wkb proefproject: Een investering in de toekomst

Hoe Cornelissen aannemingsbedrijf en de gemeente Landerd zich voorbereiden op de Wkb. De testcase om in aanloop naar de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) de ... Lees meer

Wat wordt mijn verantwoordelijkheid binnen de Wkb?

Als per 1-10-2022 of 1-1-2023 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingaat, betekent dit dat het bouwproces verandert. Daarmee veranderen ook de verantwoordelijkheden per speler in dit proces. Daarom behandelen we per betrokkene wat zijn of haar rol is binnen het nieuwe bouwproces na ingang va... Lees meer

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen