TN Instrument

TÜV NORD Nederland heeft een eigen instrument voor kwaliteitsborging ontwikkeld, gericht op architecten, bouwkundig adviseurs en aannemers. Een doorbraak in de sector, die de samenwerking tussen betrokken partijen bevordert.

TÜV NORD werkte zelf al een tijd met verschillende andere instrumenten en zag dat de rol van architecten en adviseurs buiten de scope van die instrumenten viel. “De focus van kwaliteitsborgers lag op aannemers. Daarom hebben wij een instrument ontwikkeld dat ook architecten en adviseurs een rol geeft binnen de Wkb. Zij hebben veel kennis en kunnen zelf de risico’s voor een groot deel in kaart brengen. We gaan met hen samenwerken om bouwkwaliteit écht te verbeteren”, vertelt Paul Roosen van TÜV NORD. 

TÜV NORD gaat architecten, adviseurs maar ook aannemers opleiden tot partner. “Zij krijgen regelmatig feedback en begeleiding. Zo worden ze steeds beter. Hun kennis en ervaring worden geregistreerd. Op basis van hun rating kunnen wij bepalen of we meer of minder toezicht houden in bepaalde projecten. Hiervoor werken we samen met Building-Label.” TÜV NORD vult de verantwoordelijkheden in vanuit de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. “Wij zijn verantwoordelijk als we besluiten om minder toezicht toe te passen. Dat kunnen we alleen doen met partijen die partner zijn.”

Kies voor TÜV als jouw Wkb-Partner

Architecten en bouwkundige adviseurs die partner worden, krijgen er genoeg voor terug. “De architect kan zijn regierol behouden ten opzichte van de opdrachtgever. Ze regelen de kwaliteitsborging zelf in plaats van dat ze dat overlaten aan de aannemer. Dit is een grote meerwaarde die ze kunnen doorberekenen aan hun klanten. Bovendien maken ze minder fouten, verloopt het bouwproces efficiënter en worden de kosten voor kwaliteitsborging steeds lager, doordat ze een hogere rating krijgen.”

De aanpak integreert risicobeoordeling en plantoetsing in één lean instrument, zonder licentiekosten voor aanschaf van de software. Bovendien krijgen partners terugkoppeling over de bouwafwijkingen. TÜV NORD is een ISO/IEC 17020 geaccrediteerde organisatie en bovendien BRL 5019 gecertificeerd.

Voor meer informatie kun je terecht bij Jerry de Blok 06-395 319 98 of Rogier Schijven 06-480 485 46. www.wkbpartner.nl

Neem contact met ons op

 

Onderwerpen:

Wkb Bouwkwaliteit kwaliteitsborger Instrument Wkbpartner

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland