In de complexe wereld van vastgoedbeheer speelt het onderhoud van essentiële systemen zoals koelinstallaties en warmtepompen een cruciale rol. Deze systemen zijn onmisbaar voor het reguleren van de temperatuur binnen grote gebouwen, maar hun belang gaat verder dan alleen comfort. Jouw veiligheid en die van anderen in het gebouw, evenals de bescherming van het milieu, staan op het spel. Daarom is het periodiek herkeuren van deze installaties niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een fundamenteel aspect van verantwoord vastgoedbeheer.

Waarom Herkeuren?

Koelinstallaties en warmtepompen vormen een potentieel risico op verstikking en explosiegevaar bij brand. Om deze risico's te mitigeren, is periodieke herkeuring noodzakelijk. Het gaat hierbij niet alleen om het waarborgen van de veiligheid en het voorkomen van ongevallen, maar ook om het beschermen van het milieu tegen de uitstoot van schadelijke gassen. Daarnaast speelt de herkeuring een rol in het voldoen aan verzekeringsvoorwaarden en het voorkomen van boetes van de Arbeidsinspectie.

 

 

 

 

 

 

Ontwerp zonder titel-1

Onderhoud Versus Herkeuring

Hoewel regelmatig onderhoud essentieel is voor de operationele efficiëntie van jouw koelinstallaties en warmtepompen, vervangt dit niet de noodzaak voor herkeuring. Tijdens de herkeuring worden specifieke onderdelen van de installatie gecontroleerd die tijdens standaard onderhoudsbeurten mogelijk niet aan bod komen, zoals leidingen en drukvaten.

F-gassenkeuring

Naast de periodieke herkeuring moet je ook rekening houden met de F-gassenkeuring, die gericht is op het voorkomen van de uitstoot van schadelijke gassen in het milieu. Beide keuringen zijn van cruciaal belang, maar dienen verschillende doeleinden.

shutterstock_2169000275

De Rol van Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI's)

De herkeuring moet uitgevoerd worden door een door de overheid aangewezen CBI. Eén van deze instanties is TÜV NORD Nederland, wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van de veiligheid en conformiteit van koelinstallaties en warmtepompen

Drie Stappen naar een Succesvolle Herkeuring

  1. Inventarisatie: Bepaal welke koelinstallaties en warmtepompen zich in jouw gebouw bevinden.

  2. Verplichting: Controleer of jouw installaties herkeurd moeten worden, gebaseerd op het logboek van de installatie.

  3. Actie: Als herkeuring nodig is, plan deze dan in met TÜV NORD Nederland

Samenwerking en Verantwoordelijkheid

Jij als vastgoedeigenaar of zakelijke huurder bent verantwoordelijk voor het tijdig herkeuren van koelinstallaties en warmtepompen. Het voorbereidende werk wordt vaak uitgevoerd door het installatie- of onderhoudsbedrijf, in overleg met de gekozen CBI. Het uiteindelijke herkeuringsproces wordt vervolgens uitgevoerd door de CBI, onder toezicht van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Conclusie

Het periodiek herkeuren van koelinstallaties en warmtepompen is een essentiële stap in het waarborgen van de veiligheid, het voorkomen van milieuschade, en het naleven van wettelijke verplichtingen. Door proactief deze herkeuringen te plannen en uit te voeren, draag je bij aan een veiligere en duurzamere werkomgeving.

Plan Nu Je Herkeuring! 

Zet de veiligheid van je gebouw en het welzijn van iedereen die erin werkt of woont op de eerste plaats. Neem vandaag nog het initiatief om je koelinstallatie of warmtepomp te laten herkeuren.

shutterstock_2101807273

Onderwerpen:

Wetgeving Duurzaamheid Warmtepomp verplicht herkeuring Veiligheid Onderhoud F-gassenkeuring

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland