ISO 14001

Blog posts met het onderwerp " ISO 14001 ":

Hoe voldoe ik aan de EED?

In het kader van klimaatverandering wordt er steeds meer beleid opgesteld op het gebied van energiemanagement, zo ook de EED (Energy Efficiency Directive; Europese Energie Efficiëntie Richtlijn). Deze richtlijn verplicht een energie audit eens per vier jaar voor bedrijv... Lees meer

Hoe breng ik de Wet Milieubeheer voor mijn organisatie in kaart?

U bent ondernemer of KAM-verantwoordelijke voor uw organisatie en het doorgronden van milieuwetgeving staat voor u gelijk aan tasten in het duister. Want wat houdt de Wet Milieubeheer precies in? En hoe voldoe ik hieraan? Het is een on... Lees meer

ISO 14001 certificeren? Lees u in met deze top 4 interessante literatuur

Wilt u zich optimaal voorbereiden op ISO 14001 certificering? Dan kan het helpen u voldoende in te lezen in huidige milieuwetgevin... Lees meer

Hoe ziet een externe audit voor ISO 14001 eruit?

U heeft besloten met uw organisatie het ISO 14001 certificaat te behalen. U heeft de afgelopen tijd daarom de nodige acties ondernomen om een milieumanagementsysteem op te ... Lees meer

Hoe gaat u om met ISO 14001 als u vestigingen in het buitenland hebt?

U hebt voornemens om met uw organisatie het ISO 14001 certificaat te behalen. Zo kunt u aantoonbaar maken aan opdrachtgevers dat u voldoet aan de eisen in de ISO 14001 norm en (inter)nati... Lees meer

ISO 14001 checklist: in 9 stappen naar certificering

Op alle Nederlandse bedrijven is de Wet milieubeheer van toepassing, een wet omtrent de algemene voorschriften voor de bescherming van het milieu. In de praktijk blijkt echter dat het voor organisaties vaak lastig is om grip te krijgen op milieuwetgeving. Houdt u zich bezig met KAM in uw organisa... Lees meer

IJzersterk in milieuprestaties met de PDCA-cyclus in ISO 14001

Organisaties moeten allemaal voldoen aan de alsmaar toenemende milieuwetgeving. Een rapport van het SCCM over de toegevoegde waarde van ISO 14001 certificering, toont aan dat de norm hier ook daadwerkelijk ... Lees meer

Waarom ISO 14001 certificering? De voordelen op een rij

Met een ISO 14001 certificaat toont u aan dat u structureel bezig bent met het verbeteren van uw milieuprestaties. Maar wilt u draagvlak creëren bij uw directie, dan zult u de voordelen to... Lees meer

ISO 14001: Hoe brengt u milieuwetgeving voor uw organisatie in kaart?

Uw eerste stappen richting ISO 14001 certificering bestaan uit het bepalen van de doelstellingen voor het milieumanagementsysteem en het vaststellen van de eisen in de milieuwetgeving aan uw organisatie. Maar hoe identificeert u welke milieu-eisen in de Wet Milieubeheer van toepassing zijn o... Lees meer

Aebi Schmidt behaalt ISO 14001:2015 certificaat

Hendrik Schoenmakers en Matthijs Vreeswijk, beiden auditoren bij TÜV NORD, overhandigden 19 mei jongstleden aan Aebi Schmidt NORD het ISO 14001:2015 certificaat. Aebi Schmidt is de eerste organisatie in haar branche waar het ISO 14001 certificaat volgens de 2015-versie is afgegeven. TÜV NOR... Lees meer
mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland