ISO 14001 certificatie

U hebt voornemens om met uw organisatie het ISO 14001 certificaat te behalen. Zo kunt u aantoonbaar maken aan opdrachtgevers dat u voldoet aan de eisen in de ISO 14001 norm en (inter)nationale milieuwetgeving. Over het onderwerp is online veel te vinden, en ook bij adviseurs en certificatie-instellingen kunt u terecht voor raad en daad. Eén onderwerp lijkt echter onderbelicht: hoe pakt u ISO 14001 certificatie aan wanneer uw bedrijf vestigingen heeft in het buitenland?


De ISO-norm: een internationale standaard

Zoals u ongetwijfeld weet stelt ISO, de International Standard Organization documenten op welke specificaties, richtlijnen en/of kenmerken bevatten ten aanzien van materialen, producten, processen en services. Zo richt ISO 14001 zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Het Nederlandse NEN beheert deze normen, waaronder de aanvaarde internationale ISO 14001 norm. En zo heeft ISO een globaal netwerk van aangesloten landen welke deze internationale standaard hanteren.

Certificatie voor ISO 14001 met vestigingen in het buitenland zou dus een ‘piece of cake’ moeten zijn, nietwaar?

Echter: ieder land houdt er andere wet- en regelgeving op na als het om het milieu gaat. En ondanks de Europese kaderwetgeving bestaan er per land toch nog grote verschillen. Zo houdt Duitsland er bijvoorbeeld per Bundesland haar eigen regels op na; laat staan hoe dit er buiten Europese grenzen uitziet.

Lees ook het blog: Hoe brengt u milieuwetgeving voor uw organisatie in kaart?

Als het gaat om ISO 14001 certificatie heeft u met vestigingen in het buitenland daarom twee opties:

Optie 1. U past multi-site certificering toe

Wat is multi-site certificering?
U stelt één managementsysteem op, welke geldt voor alle buitenlandse vestigingen. Een externe auditor van een certificatie-instelling zal de audit uitvoeren op basis van steekproeven en zo beoordelen of uw processen en werkwijzen aansluiten bij de ISO 14001 norm.

Uitdagingen bij multi-site certificering
Omdat tussen landen verschillen bestaan in wet- en regelgeving omtrent milieu wordt uw managementsysteem complexer: u zult namelijk deze wetgeving – per land waarin u vestigingen heeft – afzonderlijk moeten gaan kaderen.

Aangezien dit vaak op het bordje van de KAM-verantwoordelijke terecht komt, is ons nadrukkelijke advies er een team effort van te maken. Dit betekent dat de KAM-coördinator coördineert (what’s in a name?) en het kaderen van de wetgeving toegewezen wordt aan een Business Unit manager of  milieumanager van de desbetreffende vestiging. Aan u als coördinator de taak om bij het implementeren van multi-site certificering de vraag te stellen: zijn al mijn vestigingen in staat de lokale wetgeving helder te krijgen, en het vervolgens ook te vertalen, integreren en implementeren?

Sla geen cruciale stappen over in de route naar certificering - Download het  ISO 14001 stappenplan

Optie 2. U stelt per vestiging een apart managementsysteem op

Wanneer u voor elke vestiging een uniek managementsysteem opstelt betekent dit dat ieder managementsysteem afzonderlijk dient te worden beoordeelt door een certificatie-instelling. U kunt zich vast wel een voorstelling maken van het werk dat hierbij komt kijken. Dit is dan ook enkel aan te raden wanneer de verschillende vestigingen van uw bedrijf er een afwijkende zienswijze op milieu op nahouden ten opzichte van elkaar. Waardoor u van mening bent dat vestigingen er een wezenlijk ander milieubeleid op nahoudt en dus ook een andere invulling van het managementsysteem.

(Lokale) expertise van wet- en regelgeving is cruciaal – en kunt u extern inwinnen

Welke van de twee opties u kiest is sterk afhankelijk van uw type bedrijf en de zienswijze van uw directie en management op milieu. Wel staat als een paal boven water dat lokale expertise van wet- en regelgeving in het desbetreffende land van cruciaal belang is! Het onvoldoende scherp hebben van wet- en regelgeving blijkt namelijk een veel voorkomende afwijking die auditoren van certificatie-instellingen schrijven tijdens het beoordelen van het managementsysteem.

Deze expertise kunt u in uw interne organisatie zoeken (of creëren), maar kunt u ook zeker inwinnen bij een externe partij. Een ISO 14001-expert van TÜV NORD kan u op weg helpen bij het maken van belangrijke overwegingen: schroom dan ook niet contact op te nemen.   


Sla geen stappen over: download het ISO 14001 stappenplan

Hoe zorgt u dat u alle aspecten van uw managementsysteem scherp kunt zetten om te gaan certificeren? Onze lead-auditoren geven in een praktisch ISO 14001 stappenplan een uitgebreide uitleg en afbakening van de onderwerpen waar u mee te maken krijgt om tot certificering van ISO 14001:2015 te komen.

Download het ISO 14001 stappenplan hier.

ISO 14001 certificeren in 9 praktische stappen

 

Onderwerpen:

ISO 14001 Kennis van KAM Alle onderwerpen Certificeren

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland