NEN-EN ISO 14001:2015
certificeren in 9 stappen

Een praktisch Stappenplan om succesvol invulling te geven
aan certificering van de norm NEN-EN ISO 14001:2015

iso-14001-stappenplan-voorbeeld-1.png

Verkrijg grip op alle aspecten in de route naar certificering van uw managementsysteem voor ISO 14001


Milieuwetgeving begrijpen en toepassen en milieuprestaties verbeteren in uw organisatie; hoe doet u dat? En hoe zorgt u dat u alle aspecten van uw managementsysteem scherp genoeg neer kunt zetten om uiteindelijk te gaan certificeren?

Onze lead-auditoren geven in dit praktische stappenplan een uitgebreide uitleg en afbakening van de onderwerpen waar u mee te maken krijgt. Ze doorlopen samen de stappen van A tot Z om tot certificering van ISO 14001:2015 te komen.

In dit ISO 14001 stappenplan leert u hoe u:

  • De basis legt voor uw milieumanagementsysteem;
  • Eisen in milieuwetgeving scherp krijgt;
  • Belangrijke milieuthema's, -aspecten, kansen en riscio's identificeert;
  • Een milieubeleid en milieuzorgprogramma opstelt;
  • Invulling geeft aan procedures, instructies, formulieren en registraties...

... en meer. Download het Stappenplan.

Download het Stappenplan ISO 14001

Waarom helpt dit ISO 14001 stappenplan u bij het bereiken van uw doelen?

Omzeil de veel voorkomende valkuilen

Natuurlijk hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. We schetsen de belangrijkste valkuilen voor bedrijven als het gaat om het implementeren en onderhouden van een milieuzorgsysteem – en beschrijven óók hoe u deze voorkomt.

Sla geen zaken over in de route naar certificering

Het volgen van de stappen in het Stappenplan zorgt er voor dat u de cruciale te nemen stappen kent en kunt uitvoeren om certificering van NEN-EN ISO 14001:2015 te kunnen gaan behalen. Door het nemen van de stappen in de juiste volgorde, zorgt u bovendien dat u het meest effectief bezig bent.

Maak milieuwetgeving inzichtelijk (en blijf scherp op veranderingen)

Verkrijg inzicht in hoe u vaststelt welke milieuwet- en regelgeving op uw organisatie van toepassing is en welke gevolgen dit heeft voor uw milieumanagementsysteem. Hoe zorgt u ervoor dat u continu kunt acteren op de veranderende wet- en regelgeving? Dit komt in het Stappenplan uitgebreid aan bod.

In de praktijk blijkt dat het vaak erg lastig is voor KAM-coördinatoren om grip te krijgen en houden op milieuwetgeving voor de eigen organisatie. Dit komt dan ook vaak voor als valkuil bij het voldoen aan de eisen in de ISO 14001 norm."

Menno van Tilburg – Lead Auditor bij TÜV Nederland en co-auteur van het ISO 14001:2015 Stappenplan 

Download het Stappenplan ISO 14001: