ISO 14001

Wilt u zich optimaal voorbereiden op ISO 14001 certificering? Dan kan het helpen u voldoende in te lezen in huidige milieuwetgeving. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Vraagt u zich af waar u moet beginnen en welke bronnen u het beste kunt raadplegen? In dit blog helpen we u op weg door een top 4 samen te stellen van interessante literatuur over de ISO 14001 certificering. Veel leesplezier!

1. De ISO 14001 norm

Met stip op nummer één in dit lijstje staat natuurlijk de ISO 14001:2015 norm. In de norm vindt u alle regels en verplichtingen waar een milieumanagementsysteem aan moet voldoen. De norm omvat internationale reglementen die organisaties helpen om de juiste resultaten te behalen die bijdragen aan een goed en schoon milieu. De ISO 14001:2015 is dus het startpunt van uw route naar certificering. U schaft de NEN-EN-ISO 14001:2015 norm hier aan bij het NEN.

Sla geen cruciale stappen over in de route naar certificering - Download het  ISO 14001 stappenplan

2. De spelregels voor ISO 14001 certificering

Wilt u van start gaan met het opzetten van een milieumanagementsysteem om uiteindelijk het ISO 14001 certificaat te behalen, maar weet u niet waar te beginnen? Dan kan het certificatieschema ISO 14001 van het SCCM een uitkomst bieden. In dit schema worden namelijk als het ware de spelregels gegeven voor het certificeren van milieumanagementsystemen. En dat helpt u bij het treffen van een goede voorbereiding. U vindt het certificatieschema hier.

3. Het succesvol doorgronden van milieuwetgeving

Met het certificatieschema van de SCCM heeft u al een duidelijke interpretatie van de milieuwetgeving voor organisaties te pakken. Het begin is gemaakt. Echter is het noodzakelijk ieder onderdeel van de milieuregelgeving volledig te begrijpen om het ISO 14001 certificeringsproces met succes af te ronden.

Het kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat kan u daarbij goed op weg helpen. In dit kenniscentrum vindt u een hoop interessante informatie over omgevingsrecht. Een voorbeeld daarvan is dit artikel, waarin Rijkswaterstaat een korte uitleg geeft over milieuregelgeving. Hierin wordt er gedetailleerd ingegaan op ieder aspect van milieuregelgeving. Zo kunt u concreet bepalen welke wetgeving op uw organisatie van toepassing is. U raadpleegt het overzicht hier.

4. Certificeren voor ISO 14001 in 9 stappen

In de praktijk blijkt het, ondanks certificatieschema’s en samenvattingen, vaak lastig om grip te krijgen en houden op milieuwetgeving voor de eigen organisatie. Dit komt dan ook vaak voor als valkuil bij het voldoen aan de eisen van de ISO 14001.

In dit stappenplan, dat werd opgesteld door onze auditoren, wordt een uitleg en afbakening van de onderwerpen waar u mee te maken krijgt gegeven en worden de te nemen stappen om tot certificering te komen doorlopen. U download het stappenplan hier.

Bent u klaar voor de volgende stap?

Nu u zich goed heeft ingelezen in de ISO 14001 materie is het tijd om de volgende stap te zetten in het certificeringsproces. Maar hoe bepaalt u waar te beginnen? En hoe zorgt u dat u alle aspecten van het milieumanagementsysteem op orde hebt om uiteindelijk klaar te zijn voor certificering?

Het antwoord op die vragen vindt u in het ISO 14001 stappenplan dat onze auditoren voor u hebben opgesteld. Hierin worden overzichtelijk de stappen beschreven die u moet nemen om tot certificering te komen.

Download het stappenplan hier.

ISO 14001 certificeren in 9 praktische stappen

Onderwerpen:

ISO 14001 Alle onderwerpen Normkennis

Auteur

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV NORD

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen