MENU

Nieuwe_VCA_norm_2017Nieuwe_VCA_norm_2017

Wist u het al? De nieuwe VCA norm 2017/6.0 is officieel gepubliceerd! Dit betekent dat er vanaf vandaag de dag een nieuwe versie van de norm in werking treedt. Maar wat is er veranderd ten opzichte van de oude VCA? En wat betekenen deze wijzigingen voor uw organisatie? We begrijpen dat het u veel tijd kost de norm te doorgronden. Om u hierin op weg te helpen vertellen onze specialisten u daarom de 10 belangrijkste wijzigingen uit de nieuwe VCA norm. Zodat ú goed bent voorbereid!

De nieuwe VCA in een notendop 

Voordat we de belangrijkste wijzigingen induiken, vertellen we u in een notendop wat de nieuwe VCA norm 2017 kenmerkt. Als we kijken naar het geheel, zien we dat de inhoud van de norm meer diepgang heeft gekregen. Waar zaken eerst onvoldoende in de minimum eisen tot uiting kwamen, is de nieuwe VCA een stuk strakker aangezet. Dit heeft als gevolg dat u bepaalde zaken wellicht uitgebreider zal moeten uitvoeren.

We kunnen u daarnaast geruststellen; er is niets nieuws geïntroduceerd. Alle wijzigingen hebben betrekking op de bestaande inhoud van de checklist. We vertellen u de 10 belangrijkste veranderingen:

De 10 belangrijkste wijzigingen uitgelicht 

1.
Om een stukje positiviteit te creëren wordt er in de nieuwe VCA ook aandacht besteed aan zaken die goéd geregeld zijn binnen organisaties. Het is daarom dat de nieuwe VCA vraagt om in de werkplekinspecties ook de zaken vast te stellen die goed gaan op het gebied van veiligheidsbeheersing en veiligheidsbewustzijn.

2.
Niet alleen het melden van ongevallen, maar ook het melden van bijna ongevallen en VGM incidenten is nu voor VCA* verplicht. Vindt er een bijna ongeval plaats? Dan beschrijft u wat u eraan gaat doen om deze in de toekomst te voorkomen. Hoofdstuk 12 uit de huidige norm is in de nieuwe VCA gecombineerd in Hoofdstuk 11.1. Deze mustvraag bestaat nu uit het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM incidenten. Hoofdstuk 11.2 vraagt of u ook onderzoek doet naar de ongevallen zoals bovenstaand benoemd. 

Voer snel en succesvol interne audits uit - Download uw Interne Audit  Formulier VCA

3.
Een belangrijke verandering voor VCA* is dat de toolboxmeetings weer terug zijn van weggeweest. Echter is hier wel een verandering in aangebracht. In plaats van 10 meetings, hoeft u er maar 4 per jaar te organiseren. Voor VCA** en Petrochemie blijft het aantal op 10 staan. 

Toolboxmeetings zijn bedoeld om de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers te bevorderen en worden daarom standaard in een bijeenkomst gegeven. Bij uitzondering kan dit op een andere manier worden georganiseerd, mits onderbouwd door de organisatie. Daarbij moeten er op jaarbasis wel een minimum aantal contactmomenten of bijeenkomsten plaatsvinden (50% van het hierboven genoemde aantal voor VCA* en VCA**)

Tip: Maak het interactief en stel na afloop eens een aantal vragen aan uw werknemers om de betrokkenheid bij veiligheidsonderwerpen te verhogen! 

4.
Er is meer aandacht voor de uitvoering. De staffel waaraan wordt gemeten hoeveel projectbezoeken u krijgt, is veranderd. Waar u voorheen bij 1 tot 5 lopende projecten één bezoek kreeg, krijgt u nu vanaf 2 tot 5 projecten al twee projectbezoeken. 

5.
De Functie Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is ook veranderd. Waar u voorheen altijd per functie de risico’s in kaart bracht, vraagt de nieuwe VCA u om één overkoepelende risico-inventarisatie te maken waarin alle gangbare operationele activiteiten van uw bedrijf zijn vastgelegd. Heeft u projecten in het buitenland? Dan dient u in de nieuwe VCA ook rekening te houden met de lokale wet- en regelgeving.

6.
Het groene boekje waar uw diploma’s in staan als zijnde veiligheidspaspoort, is geschrapt. De gegevens die in de paspoorten staan opgenomen kunnen veelal digitaal worden opgevraagd. Hierdoor is besloten het papieren bewijsstuk niet meer te hanteren!

7.
Waar voorheen enkel werd gevraagd de communicatie zónder taalbelemmeringen te laten verlopen, stelt de nieuwe VCA dat u een communicatieplan opstelt. In dit plan neemt u onder andere op hoe u borgt dat uw mensen informatie ontvangen zonder taalbelemmeringen en hoe u van plan bent met dit onderwerp om te gaan.

8.
In de nieuwe VCA norm is hoofdstuk 4.2 "Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?" voor VCA** verplicht geworden. 

9.
Uw VGM projectplannen mogen volgens de nieuwe VCA niet ouder zijn dan 1 jaar. 

10.

Het communiceren over V&G plannen met eigen mensen, tijdelijke mensen en onderaannemers is in de nieuwe VCA norm ondergebracht in mustvraag 3.6. 

 

Hoe kunt u overstappen? Dit leest u in de overgangsregeling

Heeft u kennis genomen van de wijzigingen en wilt u nu weten hoe u de overstap kunt maken naar de nieuwe VCA? Dit kunt u doen door de overgangsregeling van het SSVV goed door te nemen. Hierin staan alle voorwaarden en regels welke u moet weten om succesvol over te gaan naar op de nieuwe VCA norm. 

Kick-start uw VCA certificering: Download de interne audit checklist

U wilt uw organisatie natuurlijk óók voor de nieuwe VCA certificeren en daarom dient u aan de nieuwe mustvragen in de VCA te voldoen. U weet nu wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat dit betekent voor uw organisatie. Voor het behalen van het nieuwe VCA certificaat doet u een hercertificatie. Om u hierin op weg te helpen hebben wij alvast het uitzoekwerk voor u gedaan. Onze specialisten hebben voor u alle relevante VCA mustvragen in een interne audit formulier opgenomen én een directiebeoordeling template voor u gemaakt, zodat u direct van start kunt. Veel succes!

Download de Interne Audit Checklist hier. 

Download de Directiebeoordeling Template hier. 

New Call-to-action

 

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Wetgeving Normkennis VCA

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen