meer-klanten-met-iso-14001.jpg
Met een ISO 14001 certificaat toont u aan dat u structureel bezig bent met het verbeteren van uw milieuprestaties. Maar wilt u draagvlak creëren bij uw directie, dan zult u de voordelen toch moeten kunnen vertalen naar de taal van het management: minder kosten, meer zekerheid en meer omzet. Dus wat is nu eigenlijk de bottom-line qua voordelen van ISO 14001 certificering? In dit blog delen we de ervaringen van honderden ISO 14001 gecertificeerde bedrijven.

Sla geen cruciale stappen over in de route naar certificering - Download het  ISO 14001 stappenplan

Waarom andere organisaties aan ISO 14001 certificering beginnen

Deze vraag werd door SCCM (Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen) gesteld aan 551 functionarissen van ISO 14001-gecertificeerde organisaties, waarvan veelal KAM-managers/-coördinatoren en verwerkt in een rapport.

Ter info: 53% van de respondenten is actief in diverse industriële sectoren, 16% in de bouw en landbouw en 31% in de dienstverlening. Wat grootte van de organisaties betreft heeft 29% minder dan 50 werknemers, 22% heeft tussen de 50-100 werknemers, 25% heeft tussen de 101-250 werknemers en 24% heeft meer dan 250 werknemers.

Het antwoord dat deze 551 KAM-managers/KAM-coördinatoren gaven ziet u in onderstaande tabel.

waarom-bedrijven-iso-14001-certificeren-3.png
De tabel geeft aan dat de vraag van klanten en/of een voorwaarde bij tenders en aanbestedingen de belangrijkste aanleiding is om te starten met de invoering van ISO 14001. Vooral in de bouwsector (57%), (zakelijke) dienstverlening (54%) en industrie (38%) zien we dat dit een belangrijke drijfveer is:

waarom-bedrijven-iso-14001-certificeren2.png

De voorwaarde bij tenders en aanbestedingen is de belangrijkste aanleiding is om te starten met de invoering van ISO 14001.

Het percentage van ISO 14001 gecertificeerde bedrijven dat vanwege tenders en aanbestedingen met een certificatie-eis voor ISO 14001 ging certificeren, nam tussen de periode 2006-2010 ten opzichte van 2011-2013 met 36% toe naar 60% van de bedrijven. Door het vaak gestelde criterium in opdrachten en aanbestedingen is het vanuit commercieel opzicht daarom een interessante afweging voor organisaties om het milieucertificaat te behalen.

iso-14001-certificatie-eis-ontwikkeling.png

Andere voordelen van ISO 14001 certificering

De drijfveer van bedrijven om te starten met het opzetten van een managementsysteem volgens ISO 14001 heeft in eerste instantie vaak een commerciële insteek. Dit zien we bij wel meer certificatieschema's. Wanneer u met het managementsysteem werkt, gaat u echter ook de andere voordelen zien waarom ISO 14001 certificering interessant is. 

Bedrijven zien na invoering de sterkste verbetering in beheersing van milieuaspecten, inzicht in milieuwetgeving en naleving van wettelijke eisen. Maar ook procesverbetering en het bewustzijn van werknemers op het gebied van milieu gaat flink vooruit. De resultaten geven dus aan dat ISO 14001 ook zeker het doel van betere milieuprestaties bereikt!

resultaten-iso-14001-invoering.png

Bedrijven zien na invoering de sterkste verbetering in beheersing van milieuaspecten, inzicht in milieuwetgeving en naleving van wettelijke eisen.

Andere commerciële voordelen van ISO 14001

ISO 14001 helpt bedrijven ook in een ander commercieel opzicht: u krijgt beter inzicht in de verwachtingen van klanten op het gebied van milieuprestaties. Organisaties kunnen op die manier ook beter aan klantwensen en -eisen voldoen. Ook dit is steeds vaker een voorwaarde voor zaken doen, of biedt u onderscheidende werking ten opzichte van concurrenten in uw branche.
gebruik-iso-14001-certificaat-markt.png

ISO 14001 helpt bedrijven ook vanuit een andere commerciële invalshoek: U krijgt beter inzicht in de verwachtingen van klanten op het gebied van milieuprestaties.

Kortom, met ISO 14001 werkt u systematisch aan betere milieuprestaties en nalevering van wet-en regelgeving. Daarnaast zorgt het certificaat voor versterking van uw marktpositie en opent deuren naar nieuwe opdrachtgevers.

 

Toegevoegde waarde van certificatie

Uiteindelijk hoeft u ISO 14001 niet te certificeren om van uw milieumanagementsysteem een succes te maken, tenzij u het natuurlijk aantoonbaar moet maken aan uw opdrachtgevers. Desondanks zien de ISO 14001 gecertificeerde wel toegevoegde waarde van de blik door een auditor van een certificatie-instelling in een externe audit ten opzichte van alleen interne audits.

toegevoegde-waarde-certificatie-iso-14001.png

De auditor houdt de organisatie vooral scherp op het gebied van milieuprestaties en het verbeteren daarvan. Niet alleen door de kritische blik op de invulling van het systeem, maar juist ook door het verbeteren van draagvlak voor milieu in de gecertificeerde organisatie.


Een vliegende start maken met ISO 14001

Er komt aardig wat kijken bij het opzetten en onderhouden van een milieumanagementsysteem. Hoe zet u uw eigen kennis en vaardigheden optimaal in? En hoe verkrijgt u het juiste draagvlak in uw organisatie voor ISO 14001 certificering?

Verkrijg grip op alle aspecten in de route naar certificering van uw managementsysteem met ons ISO 14001 stappenplan, waarin we van A tot Z alle cruciale stappen doorlopen.

Download het ISO 14001 stappenplan hier.

ISO 14001 certificeren in 9 praktische stappen

Onderwerpen:

ISO 14001 Alle onderwerpen Certificeren

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland