Wet MilieubeheerU bent ondernemer of KAM-verantwoordelijke voor uw organisatie en het doorgronden van milieuwetgeving staat voor u gelijk aan tasten in het duister. Want wat houdt de Wet Milieubeheer precies in? En hoe voldoe ik hieraan? Het is een onderbelicht onderwerp en de norm teksten maken de zaken ook niet altijd duidelijker. In dit blog gaan we u daarom precies vertellen hoe u de Wet Milieubeheer in kaart brengt voor uw eigen organisatie.

Wat doet mijn organisatie?

Voordat we allerlei complexe wetten induiken beginnen we bij het begin. Om inzicht te krijgen in de wetgeving waaraan u mogelijk moet voldoen, heeft u allereerst inzicht nodig in uw eigen organisatie en wat zij doet. Stel uzelf daarom eerst de vraag: Wat zijn mijn bedrijfsactiviteiten?

Met activiteiten bedoelen we het product dat u maakt of de dienst die u verleent en wat de handelingen zijn die dit tot stand brengen. Eigenlijk gaat u uw eigen organisatie eens goed onder de loep nemen en concreet maken wat het nu is dat u doet.

Sla geen cruciale stappen over in de route naar certificering - Download het  ISO 14001 stappenplan

Maak ik een product of verleen ik een dienst?

Heeft u dit gedaan, dat dient u een onderscheidt te maken tussen product of dienst. Men denkt vaak dat een organisatie dat een dienst verleent minder vaak in aanmerking komt voor de milieuwetgeving dan een tastbaar product. Het klopt wel dat bij de productie van een product veel tastbare situaties voorkomen die invloed kunnen hebben op het milieu, denk aan uitstoot van gassen of gebruik van chemische materialen. Dit maakt het een stuk zichtbaarder.

Bij een dienstverlening komen net goed milieuaspecten kijken. Echter liggen deze vaak niet direct voor de hand. Denk bijvoorbeeld aan een adviesbureau op ZZP-basis. Er zijn weliswaar geen grote schadelijke activiteiten, maar toch rijdt u regelmatig naar klanten en gebruikt u thuis stroom voor uw laptop. Om uw Wet Milieubeheer goed in kaart te kunnen brengen is het dus erg belangrijk hierbij stil te staan. 

Ben ik met mijn product of dienstverlening een WM-inrichting?

Heeft u uw organisatie in kaart gebracht, dan komen we al een stap dichterbij. Hier komt de wetgeving om de hoek kijken. U gaat namelijk bepalen of uw organisatie een Wet Milieubeheer (WM) inrichting is. Om u hierin te ondersteunen heeft het Kenniscentrum InfoMil een speciale Online Beslishulp ontwikkelt. Aan de hand van een aantal vragen die u kunt beantwoorden, weet u direct of u een WM-inrichting bent.

Let op: Toets direct of onderdeel B van de Wet Milieubeheer op uw organisatie van toepassing is. Dit bepaalt of u te maken heeft met uitzonderingen.

Hoe wordt bepaald of ik een WM-inrichting bent?

Om een WM-inrichting te zijn dient u aan twee voorwaarden te voldoen:

  1. Voer ik bedrijfsmatige activiteiten uit?
    De activiteit is een 'door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht' ( 1.1, eerste lid, Wet milieubeheer).
  1. Val ik met mijn product/dienstverlening in een categorie?
    Er moet een categorie uit bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing zijn ( 1.1, vierde lid, Wet milieubeheer).

Is het antwoord op beide vragen ‘ja’? Dan bent u een WM-inrichting en bent u daarmee meldingsplichtig in het activiteitenbesluit. Dit betekent dat u verplicht bent om uw activiteiten te melden in het Activiteitenbesluit Internetmodule.

Hoe weet ik welke categorieën van toepassing zijn op mijn organisatie? 

U weet welke categorieën van toepassing zijn op uw organisatie door de bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht door te nemen. Dit lijkt heel veel werk, maar u heeft vrij snel in de gaten wanneer een categorie geen betrekking heeft op uw activiteiten en daardoor kunt u er relatief snel doorheen scannen.

Ik ben meldingsplichtig in het activiteitenbesluit: wat nu?

Wanneer u meldingsplichtig bent verklaard betekent dit simpelweg dat u aan een aantal regels en verplichtingen moet voldoen ten aanzien van milieu. Dit wil nog niet direct iets zeggen. Per organisatie verschilt het aanzienlijk in welke mate u bent gebonden aan maatregelen. Bijna alle organisaties zijn een WM-inrichting, maar lang niet iedereen hoeft maatregelen te treffen.

Het hangt allemaal samen met uw activiteiten en hoeveel u daarmee mogelijk schade aan het milieu toebrengt. Bij schade aan het milieu kunt u denken aan de omgeving (lucht, water en bodem) of maatschappelijke aspecten (zoals zorgen dat uw buren geen gevaar lopen).

Wanneer u het gebruik van gevaarlijke stoffen borgt, is dit ook goed voor de mensen die hier mogelijk last van hebben. Uw milieuaspecten hebben dus belangrijke raakvlakken met de Wet Arbeidsomstandigheden. 

Combineert u het borgen van uw milieu aspecten met de borging van de arbowetgeving? Dan vangt u direct twee vliegen in één klap.

Hoe toon ik aan dat ik voldoe aan de Wet Milieubeheer? 

Na een periode van investeren, uitzoeken en alles op orde brengen wilt u natuurlijk ook aan de buitenwereld laten zien. Maar hoe maakt u dit aantoonbaar? 

Het opzetten van een managementsysteem helpt u een structurele aanpak neer te zetten waarmee u grip krijgt én houdt op milieuwetgeving voor uw organisatie. Om te zorgen dat dit tastbaar wordt, kunt u ervoor kiezen uw ISO 14001 certificaat te behalen. Hiermee geeft u aan dat u alle milieuzaken op orde heeft.

Dit is als het ware de bekroning van uw harde werk. Het kan soms een lange weg zijn om hier te komen, maar dat hoeft niet! Wij hebben voor u alle stappen in stukken opgebroken en in een overzichtelijk stappenplan beschreven. U kunt diréct aan de slag.

Download het ISO 14001 stappenplan hier. 


ISO 14001 certificatie stappenplan

Onderwerpen:

ISO 14001 Alle onderwerpen Normkennis

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland