MENU

co2-prestatieladder-leren-verbeteren-training-adviseurs

In het kader van klimaatverandering wordt er steeds meer beleid opgesteld op het gebied van energiemanagement, zo ook de EED (Energy Efficiency Directive; Europese Energie Efficiëntie Richtlijn). Deze richtlijn verplicht een energie audit eens per vier jaar voor bedrijven met meer dan 250 FTE, óf met een jaaromzet van minimaal 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan €43 miljoen. Maar wist u dat u ook op andere manieren invulling kan geven aan de eis van een energie audit?

De EED

De EED (Energy Efficiency Directive; Energie Efficiëntie Richtlijn) is een Europese richtlijn die stelt dat bedrijven met meer dan 250 FTE, óf een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen een keer per vier jaar een energie-audit moeten laten uitvoeren. Het doel van deze EED energie-audit is inzicht krijgen in het actuele energieverbruik om zo de mogelijkheden voor energiebesparing te signaleren. Het gaat hierbij om het energieverbruik van onder andere gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer.

Alternatieve invulling EED plicht

Het is mogelijk om op andere manieren te voldoen aan de eis uit de Energie Efficiëntie Richtlijn voor het verplicht uitvoeren van een energie audit. De Nederlandse overheid heeft namelijk een aantal certificaten en keurmerken aangemerkt waarmee aan dezelfde verplichting wordt voldaan. Zo is een aparte Energie-audit niet meer nodig.

ISO 14001 CO2 reductiemanagement

Het CO2 Reductiemanagement schema is een aanvulling op het ISO 14001 certificaat. ISO 14001 richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied door middel van het opzetten en beheersen van een milieumanagementsysteem binnen uw organisatie. CO2 reductiemanagement is een verdieping hierop. Waarbij een verdiepingsslag van de gecertificeerde organisatie wordt verwacht op onder andere het milieubeleid, de milieuaspecten, en de milieudoelstellingen.

Download de infographic

Net als in de EED Energieaudit is het doel om meer inzicht te krijgen in het energieverbruik zodat kansen tot energiebesparing gesignaleerd en vastgelegd kunnen worden.

Het certificaat CO2-reductiemanagement kan op twee niveaus worden verstrekt; energiemanagement (niveau 1) en CO2 management (niveau 2). Zowel een certificaat van niveau 1 als niveau 2 voldoet aan de eisen van de EED. Wel op voorwaarde dat de scope van het certificaat en het managementsysteem ook betrekking hebben op de organisatie en activiteiten die onder de EED-verplichting vallen.

Aan de slag met ISO 14001

U wilt gaan starten met het opzetten van een milieumanagementsysteem, maar hoe zet u uw eigen kennis en vaardigheden optimaal in? En hoe verkrijgt u het juiste draagvlak in uw organisatie voor ISO 14001 certificering?

Verkrijg grip op alle aspecten in de route naar certificering van uw managementsysteem met ons ISO 14001 stappenplan, waarin we van A tot Z alle cruciale stappen doorlopen. Download het ISO 14001 stappenplan hier.

Download het ISO 14001 stappenplan

CO2-Prestatieladder

Ook de eisen van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 komen overeen met de eisen die aan de EED energie-audit worden gesteld. Het CO2-Prestatieladder managementsysteem is ontwikkeld om CO2-reductie te stimuleren en aantoonbaar te maken. Dit systeem bestaat uit 5 niveaus. Niveau 1 t/m 3 beslaan de eigen organisatie, terwijl niveau 4 en 5 ook de gehele keten omvatten. Met niveau 3 heb je CO2 reductie binnen uw eigen organisatie op een veelomvattende wijze aangepakt. Daarom wordt het CO2-Prestatieladder certificaat niveau 3 erkend voor de auditverplichting en daarmee is de energie-audit niet meer eens per vier jaar verplicht. Een CO2-Prestatieladder niveau 3 certificaat gaat immers ook verder dan de EED. Zo is er binnen de CO2 Prestatieladder ook ruimte voor borging en continue verbetering, dat is niet het geval bij de EED.

CO2-Prestatieladder certificering in de praktijk

Wilt u weten wat het inhoudt om de CO2-Prestatieladder te implementeren? De gemeente Arnhem ging u voor. Zij hebben als eerste grote gemeente het CO2-Prestatieladder (trede 3) certificaat succesvol weten te behalen. Hoe dit proces er voor hen uit zag en welke rol TÜV Nederland daarin had leest u terug in de casestudy die we in samenwerking met hun hebben gemaakt.

Download de casestudy hier.

Download casestudy Gemeente Arnhem

 

Onderwerpen:

ISO 14001 Alle onderwerpen Certificeren co2

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen