shutterstock_1169454484_blogformaat

De VN heeft in 2015 zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld die betrekking hebben op grote mondiale problemen. Met deze doelen doen ze niet alleen een beroep op overheden, maar ook op private organisaties. De SDG’s zijn ervoor bedoeld om te integreren in de strategie en bedrijfsvoering van organisaties. Maar hoe pakt u dat als organisatie aan? Welke handvaten zijn er?

Wat zijn de SDG's

De Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelen voor duurzame ontwikkeling die zijn afgesproken door de Verenigde Naties (VN) om in 2030 de wereld een betere plek te maken. Ze zijn opgesteld in 2015, maar vinden hun oorsprong in 2000 toen er 8 millenniumdoelen voor 2015 werden gesteld, de uitkomst hiervan was overwegend positief en met de SDG’s werd daarom een nog ambitieuzer vervolg gegeven. Hiermee zijn de doelen een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

SDG’s integreren in uw organisatie

Maar wie moet er met deze doelen aan de slag? Iedereen! Want de doelen zijn bedoeld om te integreren in de bedrijfsvoering van organisaties, of het nou publieke of private organisaties zijn. Zo is doel 7, betaalbare en duurzame energie, een logische voor energiebedrijven. In dit doel wordt gevraagd om toegang te verzekeren tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Of doel 8, eerlijk werk en economische groei, waarin wordt gevraagd aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen te bevorderen. Iedere organisatie kan in zijn bedrijfsvoering doelen stellen dat er bijvoorbeeld gewerkt wordt aan inclusiviteit.

Kortom, de doelen zijn zo divers opgesteld dat iedere organisatie wel toepasbare doelen voor de eigen organisatie kan vinden en daarmee zijn steentje kan bijdragen aan een betere wereld door een of meerdere doelen te integreren in de missie, visie en strategie of in processen, ketens, projecten en samenwerkingsverbanden.

Het belang van de SDG’s voor uw organisatie?

Met het integreren van de SDG’s in uw organisatie helpt u niet alleen de VN met het bereiken van de doelen. Ze dragen ook bij aan uw eigen organisatie. Alleen al dat de doelen wereldwijd bekendheid genieten, kan zorgen voor herkenbaarheid en een gemeenschappelijke taal binnen en buiten uw netwerk. Dit bevordert dan ook weer de samenwerkingsmogelijkheden. Daarnaast biedt de integratie van SDG’s kansen om nieuwe producten en diensten toe te voegen aan uw portfolio en beleggingsfondsen houden daarnaast ook steeds meer rekening met duurzaamheid, sociale en governance criteria in hun investeringsbeslissingen. En dan hebben we het nog niet gehad over wat het kan doen voor uw reputatie. Aangezien u de 17 doelen ook kunt zien als een weerspiegeling van de verwachtingen die er leven in de samenleving en uw klanten/partners/stakeholders zullen dus ook verwachten dat u op bepaalde thema’s acteert.

Kortom, door uw verantwoordelijkheid te nemen om de SDG’s te integreren in uw bedrijfsvoering helpt u niet alleen de wereld een klein beetje vooruit, maar ook uzelf.

Aan de slag met SDG’s met behulp van de MVO-Prestatieladder

Wanneer u met de SDG’s aan de slag wilt binnen uw organisatie, kan de MVO-Prestatieladder u een goed houvast geven. De MVO-Prestatieladder bestaat uit 31 thema’s verdeeld in 7 kernthema’s. Deze thema’s zijn weer te koppelen aan de SDG’s. Als u de MVO-Prestatieladder gaat implementeren in uw organisatie, moet u minimaal 7 thema’s kiezen - minimaal één uit ieder kernthema - waarmee u aan de slag gaat. Kortom, op deze manier gaat u automatisch aan de slag met de Sustainable Development Goals.

Om de koppeling nog meer te verduidelijken en een handje te helpen heeft De Foundation Sustained Responsibility (FSR, de organisatie die de MVO-Prestatieladder beheert) twee documenten opgesteld waarbij de SDG’s zijn gekoppeld aan de MVO-thema’s uit de Prestatieladder of juist andersom waarbij de MVO-thema’s gekoppeld zijn aan de SDG’s. Op deze manier is nog beter inzichtelijk hoe u met uw organisatie bijdraagt aan de SDG’s en kunt u ze met behulp van de MVO-Prestatieladder systematisch managen. Bovendien kunt u met een MVO-Prestatieladder certificaat aantoonbaar maken dat u de SDG’s heeft geïmplementeerd in uw organisatie.

Aan de slag met de MVO-Prestatieladder en dus de SDG’s?

Zoals gezegd biedt de MVO-Prestatieladder een goede leidraad en systematiek bij het implementeren van de SDG’s in uw organisatie. Echter, ziet u mogelijk op tegen het doorgronden van de MVO-Prestatieladder norm. Wij helpen u en uw collega’s graag op weg met ons MVO-Prestatieladder Stappenplan. Een praktisch stappenplan opgesteld door onze eigen experts dat u gaat helpen succesvol te certificeren.

Download het Stappenplan hier.

Download het MVO Prestatieladder stappenplan

 

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Certificeren MVO Duurzaamheid CSRD reporting

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland