PayChecked in Transport

U wilt aantonen dat uw logistiek- of transportbedrijf correct omgaat met loon- en tegemoetkomingsafspraken, bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever dat vereist of om aan te tonen dat u aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voldoet. Hier is het PayChecked in Transport keurmerk voor ontwikkeld. Een onafhankelijke inspectie-instelling keurt of uw bedrijf aan de eisen voldoet, maar dat brengt vragen met zich mee. We nemen de meest voorkomende met u door.

Hoe kom ik op het PayChecked Register?

Het PayChecked register houdt bij welke transportbedrijven die over de Nederlandse wegen rijden een geldig keurmerk hebben en wanneer dat keurmerk toegekend is. U wordt vernoemd op dit register als u een geldig keurmerk heeft ontvangen na een positieve controle door een certificatie-instelling. Na het aanmelden bij een inspectie-instelling wordt u tevens geacht om u aan te melden bij PayChecked, zodat u uiteindelijk op het register kan komen te staan.

Waarom heb ik het PayChecked in Transport keurmerk nodig?

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en EVO hebben samen het PayChecked in Transport keurmerk ontwikkeld om binnen de transportbranche aan te tonen dat correct om wordt gegaan met loonbetalingen. De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) stelt namelijk dat een bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden als lonen niet juist uitbetaald worden. Om te zorgen dat alles goed geregeld is moeten de boeken ééns per twee jaar gecontroleerd worden door een onafhankelijke inspectie-instelling. Zo worden risico’s naar aanleiding van de WAS ingeperkt, zijn werknemers beter beschermd tegen onderbetaling, en wordt concurrentie eerlijker.

Het PayChecked in Transport keurmerk toont aan dat een transportbedrijf dit allemaal goed op orde heeft. Met het PayChecked in Transport keurmerk kunnen transportondernemers dus aantonen dat zij hun personeel betalen conform de cao afspraken. Daarnaast laten zij zien dat hun personeels- en loonadministratie goed op orde is.

Hoe bereid ik me voor op een PayChecked in Transport inspectie?

U begint met het aanvragen van een offerte bij een inspectie-instelling, die met u contact opneemt om tot een getekende overeenkomst te komen. Dan meldt u zich aan bij Stichting PayChecked zodat u in het register kan komen te staan. Met de inspectie-instelling spreekt u vervolgens een afspraak voor de inspectie af, waarbij we afhankelijk van de grootte van uw bedrijf één of meerdere inspectiedagen plannen.

Voorafgaand aan de inspectie wordt u gevraagd om een aantal documenten aan te leveren via een digitale beveiligde omgeving. Zo kan een inspecteur zich goed voorbereiden op de inspectiedag(en). Download de PayChecked in Transport checklist om te zien of u alle documentatie compleet heeft.

Hoe verloopt een PayChecked in Transport inspectie?

Een inspectie duurt tenminste 1 volle dag, waarbij de inspecteur op een afgesproken moment bij u langs komt. Afhankelijk van de omvang van uw bedrijf wordt bepaald of een meerdaagse inspectie nodig is.

Tijdens een inspectie kijkt onze TÜV inspecteur naar uw administratie. Het is afhankelijk per organisatie waar de inspecteur naar kijkt. Heeft u bijvoorbeeld veel zzp-ers in dienst, dan zal de inspectie een andere focus krijgen dan wanneer u alleen met eigen personeel of via een uitzendbureau werkt. Wel wordt altijd uw loonorganisatie en de inzet van charters gecontroleerd. Daarbij kijkt de inspecteur ook of deze charters over de juiste papieren beschikken.

In het voortraject heeft u een aantal documenten aan moeten leveren. Op basis hiervan zal de inspecteur een steekproef uitzetten, de documenten met u doornemen en om aanvullend bewijs vragen.


Hoe lang is een PayChecked in Transport inspectie geldig?

Het PayChecked in Transport keurmerk heeft een geldigheid van twee jaar. Na de eerste inspectie zal u dus elke twee jaar een nieuwe keuring moeten laten doen om uw keurmerk te vernieuwen. Deze standaard frequentie kan echter afwijken als bij een eerdere controle afwijkingen gebleken zijn óf omdat een opdrachtgever dit vereist van een transportbedrijf. Dan dient een inspectie jaarlijks uitgevoerd te worden.

Meer weten over PayChecked in Transport?

Download hier de PayChecked in Transport checklist om te zien of u klaar bent voor een PayChecked in Transport inspectie. De checklist wijst uit welke documentatie een inspecteur nodig heeft voor het certificatieproces.


Contentoffer plaatje Paychecked in Transport omgekeerd

 

 

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Certificeren inspectie PayChecked in Transport

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland