MENU

Rowie de Haas

Rowie de Haas

Alle blog posts van Rowie de Haas:

Toetreding Actemium tot partnerprogramma TÜV Nederland ondersteunt OT-security bewustwording

De toetreding van Actemium tot het partnerprogramma van TÜV Nederland stimuleert de bewustwording rondom beveiliging van Operationele Technologie. Beide partijen erkennen de risico’s van digitalisering van Operationele Technologie-systemen en werken aan een brede algemene kennis van de no... Lees meer

TÜV Nederland geaccrediteerd voor ISO 27701-certificering na succesvol traject met Moove en Compleye

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft TÜV Nederland als certificerende instantie geaccrediteerd voor ISO 27701. Deze erkenning maakt dat TÜV Nederland in staat en bevoegd is om organisaties onder RvA-accreditatie te certificeren voor Privacy Information Management Systems (PIMS). Een uits... Lees meer

TÜV Nederland sluit partnership met  Croonwolter&dros | CS2, om OT security te bevorderen

CS2, het expertise cluster van Croonwolter&dros op het gebied van Cyber Security, is toegetreden tot het partnerprogramma van TÜV Nederland. Deze toetreding benadrukt het belang van digital... Lees meer

5 Onderwerpen om rekening mee te houden in aanloop naar de Wkb

Vanaf juli 2023 zal naar alle waarschijnlijkheid de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) daadwerkelijk inwerkingtreden, en dat brengt veel veranderingen met zich mee. Voor aannemers is het dan ook belangrijk om g... Lees meer

Virtuele organisaties en informatiebeveiliging – wat kunt u van deze structuur leren?

Onze auditoren zien een trend in organisatiestructuur: de virtuele organisatie. Vooral in de IT- en dienstensector zien we een groei van het soort bedrijven dat voornamelijk digitaal bestaat. Collega’s hebben een laptop en telefoon waarmee ze remote werken, maar een kan... Lees meer

1e SMI certificaten uitgereikt om circulair en veilige inventarisatie en sloop mogelijk te maken

Adviesbureaus DAGnl (De AdviesGroep Nederland) en IDDS Bouw en Sloopmanagement zijn de eerste organisaties die een Sustainable Material Inventory (SMI) certificering behaald hebben. Deze certificering laat zien dat beide organisaties invulling geven aan circulaire en veilige inventarisati... Lees meer

4 Zaken die u moet weten over de nieuwe R155 richtlijn

Per 1 juli is de R155 richtlijn voor cybersecurity in de automotive ingegaan. Deze richtlijn stelt dat nieuwe type voertuigen aan strenge cyberveiligheidsregels moeten voldoen. Dat betekent dat ook toeleveranciers in de auto branche met deze nieuwe richtlijn aan de slag... Lees meer

Hoe zorgt u voor goed gebouwbeheer?

Als afdeling facilitair spring je in waar nodig is. De soepele operatie van dag tot dag wordt vaak stilletjes verzorgd doordat de facilitaire dienst op orde is. Dat klinkt wel gemakkelijk, maar er komt een hoop bij kijken want afwisseling staat bovenaan in de omschrijving van het vak. Naa... Lees meer

5 Vragen over een PayChecked in Transport inspectie

U wilt aantonen dat uw logistiek- of transportbedrijf correct omgaat met loon- en tegemoetkomingsafspraken, bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever dat vereist of om aan te tonen dat u aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voldoet. ... Lees meer

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen