Ontwerp zonder titel (2)

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is ingegaan

Op 1 januari 2024 is een belangrijk hoofdstuk begonnen voor de bouwsector in Nederland met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet markeert een verschuiving in de verantwoordelijkheden en procedures binnen de bouwindustrie en brengt veranderingen met zich mee die impact hebben op aannemers, gemeenten, architecten,bouwmanagementbureaus en Kwaliteitsborgers.

Kies voor TÜV als jouw Wkb-Partner

Wat houdt de Wkb in?

De Wkb is ontworpen om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren door een verschuiving van gemeentelijk toezicht naar een Kwaliteitsborger. Een van de belangrijkste veranderingen is de introductie van private kwaliteitsborging. Voorheen lag de controle op de bouwkwaliteit voornamelijk in handen van gemeenten. Met de Wkb wordt een onafhankelijke Kwaliteitsborger betrokken om gedurende het bouwproces toezicht te houden en de bouwkwaliteit te waarborgen.

Belangrijkste kenmerken van de Wkb:

 • Kwaliteitsborging door private partijen:
   • Partijen zijn nu verplicht een Kwaliteitsborger in te schakelen om toe te zien op de bouwkwaliteit.
 • Andere rol van gemeenten:
   • Gemeenten verschuiven van een actieve controle op de bouwkwaliteit naar een meer faciliterende rol.
 • Nieuwe opleveringsmethodiek:
   • De Wkb introduceert een andere manier van opleveren, waarbij de aannemer verklaart dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen.

"De Wkb brengt een toekomst van efficiëntere en transparantere bouwprojecten. TÜV NORD Nederland staat klaar om je te begeleiden naar succes in deze nieuwe standaard. Bouw op kwaliteit met ons als je Wkb-partner."

Impact op de bouwsector:

De invoering van de Wkb heeft ingrijpende gevolgen voor alle betrokkenen in de bouwsector. Aannemers worden geconfronteerd met de uitdaging van samenwerken met Kwaliteitsborgers, terwijl gemeenten een verschuiving ervaren naar een meer adviserende rol. Het overkoepelende doel is het verhogen van de bouwkwaliteit, het verminderen van risico's, het reduceren van faalkosten en het voorkomen van geschillen. Deze wijzigingen markeren een fundamentele verandering in de manier waarop de bouwsector functioneert en het is cruciaal voor alle belanghebbenden om zich aan te passen aan deze nieuwe realiteit.

8-Stappenplan

Het stappenplan voor het kwaliteitsborgingsproces volgens de Wkb bestaat uit acht essentiële stappen. Allereerst wordt het doel bepaald, namelijk het voldoen aan bouwtechnische regels, waarbij de reikwijdte van de risicobeoordeling wordt vastgesteld. Vervolgens worden risico's geïdentificeerd en geclassificeerd op basis van bouwwerk, bouwwijze en lokale omstandigheden. Daarna worden risicobeheersmaatregelen geanalyseerd en bepaald, wat resulteert in het opstellen en vaststellen van het borgingsplan.

De uitvoering van het borgingsplan, inclusief inspectiepunten en controlemomenten, volgt in de zesde stap, waarbij beheersmaatregelen worden geëvalueerd. Aanpassingen aan het bouwplan of evaluatieresultaten kunnen leiden tot een herhaling van stappen 2 tot en met 6. Het proces wordt transparant vastgelegd in een verslag door de Kwaliteitsborger in stap 7. Ten slotte wordt in stap 8 een verklaring van de Kwaliteitsborger afgegeven, waarmee gerechtvaardigd vertrouwen wordt gevestigd dat het resultaat van de bouwactiviteit voldoet aan de bouwtechnische regels. Dit gestructureerde stappenplan waarborgt de kwaliteit en naleving van de voorgeschreven bouwtechnische regels.

Schema gebaseerd op NEN-ISO 31000 (2)

Lees meer

Wat betekent dit voor jou?

Als bouwprofessional is het essentieel om op de hoogte te zijn van de veranderingen die de Wkb met zich meebrengt. Het inschakelen van een erkende Kwaliteitsborger wordt nu een integraal onderdeel van het bouwproces. Bij TÜV NORD Nederland staan we klaar om jou te ondersteunen bij het begrijpen en naleven van de Wkb. Onze ervaren professionals bieden waardevol advies om jouw bouwprojecten soepel te laten verlopen onder de nieuwe wetgeving.

Waarom TUV als Wkb Partner

 • 🎓 Ervaring en Expertise
  TÜV NORD Nederland staat bekend om zijn expertise in de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met jarenlange ervaring begrijpen we de eisen van de wet en bieden we gerichte begeleiding om jouw projecten in lijn te brengen met de nieuwe wetgeving.
 • 🙏 Volledige Ondersteuning
  Onze uitgebreide ondersteuning omvat het volledige bouwproces, van kwaliteitsplanning tot audits. Ons toegewijde team staat altijd paraat om jou te assisteren bij elke stap, waardoor we ervoor zorgen dat jouw projecten onder de Wkb voor het bouwen soepel en succesvol verlopen.
 • 🌍 Internationale Erkenning:
  TÜV geniet wereldwijd een hoog aanzien als een vooraanstaande keurings- en certificeringsinstantie, met een reputatie voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Het TÜV-keurmerk staat symbool voor technische excellentie en wordt internationaal erkend.

Meer lezen over TÜV als Wkb-partner? Lees verder op Wkbpartner.nl

Ga aan de slag met de Wkb

Met de Wkb heeft Nederland een belangrijke stap gezet naar het verbeteren van de bouwkwaliteit en het waarborgen van de veiligheid van bouwwerken. Als vertrouwde partner in certificering en kwaliteitsborging staan wij bij TÜV NORD Nederland klaar om jou te begeleiden in dit nieuwe tijdperk van de bouwsector. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij jou kunnen ondersteunen bij de implementatie van de Wkb in jouw bouwprojecten.

Neem contact met ons op

 

Recente berichten

Onderwerpen:

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland