P1000883-Enhanced

Met de introductie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2024, verandert er veel voor de bouwsector. De meest in het oog springende verandering is dat veel taken van de gemeente naar een Kwaliteitsborger verschuiven. Daarbij wordt door de Kwaliteitsborger gewerkt met verschillende instrumenten. In dit blog gaan we in op deze instrumenten en hoe het is om ermee te werken.

Instrumentkeuze

De Wkb wordt in de praktijk gebracht door een kwaliteitsborgingsinstrument. Zo’n instrument is een handboek om de kwaliteit van bouwwerken vast te stellen. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar, waarvan er momenteel 6 formeel zijn toegelaten voor bouwwerken in gevolgklasse I. Elk instrument heeft zijn eigen voor- en nadelen, maar voor veel bouwbedrijven is het van belang dat de werkwijze van een instrument zo goed mogelijk samengaat met de kwaliteitsprocessen binnen hun organisatie. Met andere woorden, het instrument is praktisch en bruikbaar én het sluit eenvoudig aan op de bestaande processen. De aannemer wil het liefst zelf de regie houden, direct inzicht hebben in de actuele eisen van het Bouwbesluit, snel en eenvoudig (verplichte) documenten kunnen inzien en idealiter een koppeling kunnen maken met de bestaande eigen software.

Ook de geschiktheid voor meerdere of alle gevolgklassen speelt soms een rol, voornamelijk bij aannemers die ook werk in gevolgklasse 2 en/of 3 doen. Deze vallen nu nog niet onder de Wkb, maar dat gaat veranderen in de toekomst. De instrumentkeuze moet dus toekomstproof zijn.

Daarnaast wordt vaak gekeken naar de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen tijdens het bouwproces. Diverse partijen zijn hierbij betrokken, en zij hebben allemaal een rol in het voldoen aan de Wkb. Een instrument wat bijdraagt aan effectieve en efficiënte samenwerking tussen alle partijen is dus vaak een pré.

Werken met 3 instrumenten

Veel Kwaliteitsborgers werken met 1, of misschien 2, instrumenten. TÜV NORD Nederland is de enige Kwaliteitsborger in Nederland die werkt met 3 instrumenten! In lijn met de kernwaarde ‘Wij zijn klantgericht’ is deze keuze gemaakt, zodat we in staat zijn om alle soorten klanten te bedienen. Voor grote bedrijven met een eigen kwaliteitssysteem is er minder toetsing en toezicht nodig. Het VKB instrument van SWK is hier geschikt voor. Bedrijven die al gewend zijn de voortgang van hun onderaannemers vast te leggen met een app worden op hun wenken bedient met het KiK instrument. Tot slot is er voor de kleine aannemer die vooral graag met zijn handen werkt en weinig digitalisatie heeft de BKapp, deze leidt je gericht door de eisen vanuit de Wkb.

Doordat TÜV NORD Nederland werkt met 3 instrumenten, heb je als coördinator, plantoetser, toezichthouder/inspecteur bouw heel afwisselend werk. Met de verschillende instrumenten kan goed ingespeeld worden op verschillende klanteisen en wensen, en is het klantenbestand dus heel divers. In praktijk kom je bij heel veel verschillende soorten aannemers en bouwwerken, van grote bouwbedrijven tot kleine infrawerken en kleine aannemers. Dit biedt zowel zekerheid als afwisseling, want je weet dat er een passend aanbod is voor verschillende type klanten.

Voordelen

Afwisseling is dus een duidelijk voordeel van het werken met meerdere instrumenten. Elk instrument heeft natuurlijk zelf ook zijn voordelen: 

 • VKB

  - Veel vrijheid bij keuren bouwkwaliteit
  - Geen impact op de huidige werkwijze
  - Lage kosten inzet Kwaliteitsborger
  - Lage kosten gebruik instrument

 • KiK

  - Alles-in-één instrument, zowel plantoetsing als uitvoering
  - Voor alle gevolgklassen en typen bouwwerken
  - Conform BRL 5019
  - Te koppelen aan eigen software

 • BKapp

  - Alles-in-één instrument, zowel plantoetsing als uitvoering
  - Genereert naast dossier bevoegd gezag ook consumentendossier
  - Lean instrument (reductie aantal controle momenten)
  - Geen licentiekosten aanschaf software

TÜV NORD Nederland dé Kwaliteitsborger van Nederland

Het feit dat TÜV NORD Nederland als enige werkt met 3 instrumenten laat zien dat we de Wkb serieus nemen. Daarnaast ondersteunt het onze ambitie om dé Kwaliteitsborger van Nederland te worden, met kantoren op meerdere locaties. En natuurlijk met medewerkers in de regio waar onze klanten actief zijn: heel Nederland. Dat biedt een bijkomend voordeel dat je, zodra de Wkb live is, vaak in je eigen regio zal kunnen werken, er zijn per slot van rekening voldoende collega’s.

Wil je onderdeel worden van ons team? Of meer weten over de afdeling Bouwkwaliteit? Neem dan contact met ons op!

Meer weten?

Onderwerpen:

KAM-advies Alle onderwerpen bouw inspectie Wkb Bouwkwaliteit

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland