managementsysteem zorg

Als zorgorganisatie is uw hoogste prioriteit het verlenen van goede zorg. Echter, wordt bij aanbestedingen vaak gevraagd om uw kwaliteit aantoonbaar te maken. Het opstellen van een kwaliteitszorgsysteem (managementsysteem) helpt u om aantoonbaar te maken dat u aan gestelde eisen voldoet. Daarmee laat u zien dat u proactief bent in het verbeteren van uw organisatie en dat u voldoet aan wetgeving. Maar welk managementsysteem past bij uw organisatie?

De verschillende managementsystemen in de zorg

Er zijn verschillende managementsystemen die van toepassing zijn in de zorg. De meest bekende zijn de HKZ-normen, ISO 9001 en de NEN- 15224. Belangrijk is om voor uzelf helder te hebben voor welke norm u als organisatie gaat, want het opzetten van een managementsysteem begint bij de norm. Wij helpen u een eindje op weg door de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende normen door te nemen, zodat u kunt achterhalen welke norm het beste past bij uw organisatie.

De HKZ norm

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. HKZ heeft voor ieder specialisme binnen de zorg (jeugdzorg, kinderopvang, apotheken etc.) een aparte norm opgesteld. Deze normen zijn specifiek opgesteld voor Nederlandse zorginstellingen en sluiten aan bij de landelijke richtlijnen.

 • Specifiek toegespitst op zorgbranches
 • Norm: Branchespecifiek geschreven
 • Nationaal erkend
 • Bestaat uit een generiek deel en een deel met aanvullingen vermeld in de specifieke norm
 • Voor zorginstellingen met één soort zorgverlening

HKZ Zorg en Welzijn

Omdat bleek dat steeds meer zorginstellingen niet meer pasten in een afzonderlijke HKZ norm is er een nieuwe norm ontwikkeld die toepasbaar is voor iedere zorginstelling, welke dienstverlening dan ook. Ook deze is gebaseerd op de ISO 9001 en geeft handvaten om processen in te richten.

 • Focus op cliëntzorg, met aanvullende eisen aan dossiervorming
 • Specifiek toegespitst op de zorg
 • Norm: Zorgbreed geschreven
 • Nationaal erkend
 • Buiten accreditatie, maar wel onder toezicht van het NEN/HKZ
 • Specifiekere norm met 3 hoofdstukken
 • Voor grote en kleine zorginstellingen met één of meerdere soorten zorgverlening

HKZ normen voor kleine organisaties

Binnen de zorg bestaan ook kleine organisaties, voor hen is er een aangepaste norm. Wanneer een organisaties aan de volgende eisen voldoet, kan het gaan voor een HKZ norm voor Kleine Organisaties:

 • Minder dan 10 fte. Hierin tellen alle medewerkers mee, ongeacht de wijze waarop ze in dienst zijn of hun diensten ingehuurd worden.
 • Het management wordt meegeteld bij het aantal fte. Ongeacht of dit een neventaak is. Wanneer een kleine organisatie functioneert onder een stichtingsbestuur op afstand o.i.d, dan telt dit niet mee voor het aantal fte, zolang het bestuur zich niet bezig houdt met managementtaken.
 • Uw praktijk of organisatie levert zorg vanuit één discipline of middels een multidisciplinair team met één probleemoriëntatie of doelgroep.
 • Uw organisatie kent één vestiging en één management, maar kan haar activiteiten op meerdere locaties uitvoeren (denk aan een fysiotherapeut die in meerdere verpleeghuizen werkzaamheden verricht)
 • Uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

ISO 9001

De ISO 9001 bevat kwaliteitseisen (denk aan eisen en tevredenheid van klanten, risicomanagement, stakeholdersanalyse en leiderschap) die betrekking hebben op alle aspecten van kwaliteit binnen een organisatie. Deze norm is niet specifiek voor de zorg maar wel goed toepasbaar.

Kenmerken:

 • Algemeen
 • Norm: niet branchespecifiek geschreven
 • Internationaal erkend
 • Meer vrijheid in de interpretatie
 • Voor grote en kleine zorginstellingen met één of meerdere soorten zorgverlening

NEN-15224

De NEN 15224 bevat de basis van de ISO 9001 met daaraan toegevoegd specifieke eisen gericht op de zorg. Het begrip “kwaliteit” is hierin uitgewerkt in 11 kwaliteit thema’s ( kwaliteitsaspecten) als leidraad/basis voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Extra aandacht wordt gevraagd voor de opzet en implementatie van het risicomanagement.

Kenmerken:

 • Specifiek op de zorg
 • Focus op kwaliteitsaspecten van de zorg
 • Norm: zorgbreed geschreven
 • Europees erkend
 • Voor (grotere) zorginstellingen met één of meerdere type zorgverlening

Maar welke norm past nu bij mijn organisatie?

Wellicht is door bovenstaande informatie voor u al duidelijk welke norm het beste bij uw organisatie past? Zo niet, dan is met een paar vragen al meer duidelijkheid te verkrijgen. Belangrijkste vraag is daarin allereerst wie de doelgroep is van uw zorgorganisatie.

Uw zorgorganisatie levert één soort zorg

Levert uw zorgorganisatie één soort dienstverlening, bijvoorbeeld ambulante begeleiding, dan is de vervolgvraag of uw organisatie minder dan 10 fte of meer dan 10 fte in dienst heeft. Is dat eerste het geval, dan is HKZ kleine organisaties of HKZ Zorg en Welzijn voor u van toepassing. Heeft u meer dan 10 fte in dienst heeft u nog de keuze uit een branchespecifiek certificaat (HKZ norm gespecificeerd voor uw branche, bijvoorbeeld HKZ apotheek) of geen branchespecifiek certificaat (ISO 9001 of NEN 15224).

Uw zorgorganisatie levert meerdere soorten zorg

Levert uw zorgorganisatie meerdere soorten zorg, bijvoorbeeld zowel verzorging/verpleging van dementerende ouderen als thuiszorg aan huis, dan is de vervolgvraag of u een algemeen kwaliteitscertificaat wilt behalen (Iso 9001) of een kwaliteitscertificaat gericht op de zorg (NEN 15224 of HKZ Zorg en Welzijn).

Aan de slag

Het opstellen van een kwaliteitszorgsysteem of kwaliteitsmanagementsysteem helpt u om aantoonbaar te maken dat u aan de gestelde eisen voldoet. Het geeft u handen en voeten om met kwaliteit in de zorg aan de slag te gaan. Maar hoe zet u een kwaliteitsmanagementsysteem op touw?

Met ons stappenplan nemen we u mee in heel het certificeringsproces en kunt u vervolgens goed voorbereid aan de slag met certificering.

Download het stappenplan en krijg handvatten om met certificering aan de slag te gaan.

Download het Stappenplan certificering in de zorg

 

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Certificeren ISO 9001 KAM-vaardigheden HKZ zorg

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland