MENU

Certificering Klimaatplanfoto: Gemeente Arnhem met het CO-Prestatieladder certificaat

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om voor CO2-Prestatieladder certificering te gaan. Vereniging Nederlandse Gemeenten stimuleert het zelfs middels een project om gemeenten daarin te ondersteunen. Het doel van de CO2-Prestatieladder is organisaties te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen. Maar waarom zou u als gemeente specifiek voor certificering gaan. Wij nemen 5 redenen met u door.

1. Invulling geven aan de doelstellingen van het klimaatakkoord

In november 2019 hebben de Nederlandse gemeenten zich achter het klimaatakkoord van Parijs geschaard. Met CO2-Prestatieladder certificering draagt een gemeente bij aan de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord. Hierin is de doelstelling geformuleerd om 49% vermindering van CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 1990 te bereiken. En in 2050 is de ambitie zelfs om 95% vermindering te bewerkstelligen. Met een CO2-Prestatieladder certificaat maakt een gemeente haar bijdrage aantoonbaar.


2. Inzicht in energieverbruik en uitstoot + voldoen aan de energie audit verplichting

Het energieverbruik in kaart brengen is vaak een ingewikkeld verhaal. De vele panden die een gemeente bezit of huurt, maakt het vaak een uitdaging. Daarom is het belangrijk om eerst de scope te bepalen van welke activiteiten allemaal meegenomen worden. Vervolgens kunnen vanuit daar alle gegevens op een rij gezet worden. Hoewel het een vervelende klus kan zijn, biedt het wel enorm veel inzicht. Wat zijn de energieslurpers binnen uw gemeente, wordt er overal gebruik gemaakt van groene stroom en hoe zit het met vervoer?

Door al het energieverbruik op een rijtje te zetten voldoet u als gemeente ook meteen aan de EED Energie-audit. De EED Energie-audit is een verplichting sinds 1 juli 2019 die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Deze plicht geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor sommige gemeenten, namelijk gemeenten die wat betreft hun economische activiteiten voldoen aan de criteria van een grote onderneming (meer dan 250 fte of zowel een omzet van meer dan 50 miljoen als een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro). Het doel van de energie-audit is organisaties bewust te maken van hun energieverbruik en de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. Elke vier jaar dienen organisaties deze energie-auditverslaglegging digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in te leveren. Wanneer een organisatie een niveau 3 CO2-Prestatieladder certificaat heeft, voldoet zij aan de auditplicht.

3. Door het verkregen inzicht aan de slag met energiebesparing en zo kosten besparen

Door het verkregen inzicht is ook meteen duidelijk waar de kansen liggen om energie te besparen. Dat is niet alleen mooi voor de CO2-reductie, maar zeker ook voor de begroting. Dit kan een hoop kostenbesparingen opleveren.

4. Het goede voorbeeld geven

Een gemeente heeft binnen haar grenzen toch een zekere voorbeeldfunctie en dus zeker ook op het gebied van duurzaamheid. Wanneer u als gemeente actief aan de slag gaat met CO2-reductie, zorgt dat ook voor bewustwording binnen de verdere gemeentelijke organisatie. Maar zeker ook daarbuiten. Wanneer u als gemeente zelf gecertificeerd bent, heeft u immers een sterker verhaal naar uw leveranciers. ‘’Als je het verwacht van de buitenwacht, moet je het zelf ook doen’’

Bovendien ervaart u als gemeente zelf ook wat erbij komt kijken in de praktijk om een CO2-Prestatieladder certificaat op een bepaald niveau te behalen. Hoeveel tijd en inspanning kost het? Door dit zelf te ervaren, weet u als gemeente beter wat u eist bij aanbestedingen. Bovendien komt het uw geloofwaardigheid ten goede dat u het vereiste zelf ook hebt behaald.

5. Betrokkenheid binnen de bestuursorganen

Doordat er een projectteam wordt samengesteld die verantwoordelijk is voor de CO2-reductie, hebben de doelstellingen een gedefinieerde plek binnen de organisatie. Zo kan het projectteam zijn verantwoordelijkheid pakken en daadwerkelijk plannen voor elkaar krijgen. Door het betrekken van veel collega's vanuit diverse afdelingen van de gemeentelijke organisatie, wordt duurzaamheid een breed gedragen onderwerp.

Het onderscheidende van de CO2-Prestatieladder ten opzichte van andere footprintmethodieken is dat hierin juist ook het managementproces wordt meegenomen. Hiermee is er nadrukkelijk aandacht voor de succesvolle vertaling van bestuursambities naar beleidsdoelen en inkoopuitvoering.

CO2-Prestatieladder certificering in de praktijk

Overweegt u als gemeente een CO2-Prestatieladder certificering? Gemeente Arnhem ging u voor en behaalde als eerste grote gemeente het CO2-Prestatieladder (trede 3) certificaat. In de casestudy die we in samenwerking met hen hebben gemaakt, leest u terug hoe zij het voorbereidings- en certificatietraject hebben ervaren, waar ze tegenaan liepen en wat hun ambities voor de toekomst zijn? Benieuwd naar hoe voor hen dit proces eruit zag en welke rol TÜV Nederland daarin had? Lees daarvoor de casestudy die we in samenwerking met hen hebben gemaakt.

Download de casestudy hier

Download casestudy Gemeente Arnhem

 

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Certificeren co2

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen