Certificatie
Het afgelopen jaar hebben we regelmatig relevante kennis gedeeld om u te ondersteunen in het certificatie proces. We begrijpen dat u druk met dagelijkse uitdagingen, waardoor sommige zaken aan u voorbij kunnen zijn gegaan. Terwijl deze kennis u juist bij deze uitdagingen had kunnen helpen. Daarom geven we in dit blog een overzicht van de beste gewaardeerde blogs door klanten inclusief de 3 belangrijkste inzichten. Mis niets en ben in no-time weer helemaal bij.

1. De verschillen tussen interne en externe audits

Bent u werkzaam in KAM? Dan krijgt u vroeg of laat te maken met interne en externe audits. Maar wat zijn nu precies de verschillen en met welk doel zet je de tools in? In dit blog wordt helder welke soorten audits er zijn en hoe ze u kunnen helpen. Zodat u beide nog effectiever kunt inzetten.

De 3 belangrijkste inzichten:

 1. Interne audits dekken een breder kader af dan externe audits, omdat een bedrijf meer belangen heeft dan alleen het onderwerp waar voor gecertificeerd wordt. Denk aan het verbeteren van processen in de organisatie en het creëren van draagvlak voor KAM.

 2. Externe audits zorgen voor aantoonbaarheid van het voldoen aan  eisen in een norm/standaard. Het grote voordeel is dat er een onafhankelijke partij met een frisse blik naar uw organisatie kijkt. 

 3. Het interne audit team dient geen belang te hebben bij de resultaten van de audit. Zo voorkomt u niet alleen belangenverstrengeling, maar zorgt u er ook voor dat er representatieve informatie uit de interne audit komt. 

Maak een succes van alle aspecten in uw functie als KAM-functionaris - Download de KAM-gids [Ebook]

2. De LMRA procedure in VCA: Hoe krijgt u uw collega's mee?

Hoe zorgt u dat medewerkers zich bewust zijn van veiligheidsrisico's en het nut inzien van de 'last minute risico analyse'? Het is immers een extra handeling. In dit blog geven we een aantal tips en tricks hoe u de LMRA toepast.

De belangrijkste inzichten:

 1. Situaties kunnen veranderen voor aanvang van werkzaamheden en soms kunnen gevaren en risico's op de werkplek alleen vroegtijdig worden gesignaleerd als men er bij stil staat. De LMRA helpt bij dit bewustzijn.

 2. Tijdens een externe VCA audit dient u aan te kunnen tonen dat de LMRA procedure aanwezig is en de medewerkers de deze ook uitvoeren in de praktijk.

 3. Het ontbreken van een LMRA procedure is terug te brengen naar een ontoereikende instructie over LMRA en onvoldoende controle/toezicht door leidinggevenden.

3. Hoe zorgt u dat de AVG uw externe audit niet in de weg staat?

Afgelopen jaar heeft de handhaving van de AVG veel organisaties 'hoofdpijn' bezorgt. Dit is niet vreemd want het raakt bijna iedere organisatie en ook nog eens op uiteenlopende onderwerpen. Zo ook externe audits van een certificerende instelling. Want mag je documenten nog wel laten inzien? In dit blog vertellen we hoe u ervoor zorgt dat de AVG niet zorgt voor onnodige blokkades tijdens een externe audit.

De belangrijkste inzichten:

 1. De AVG stelt dat u de personen van wie u (als werkgever) gegevens verwerkt - informeert over welke gegevens u verwerkt en met welk doel u dit doet. Het informeren hiervan kan gaan via de privacyverklaring.

 2. Als het goed is legt u alle gegevens vast en de bijbehorende onderbouwing van inzage. U zou dus te allen tijde moeten kunnen achterhalen of u toestemming heeft de gevraagde gegevens ook te laten inzien. Twijfelt of u documenten met persoonsgegevens tijdens een audit mag laten inzien? Dan pakt u gewoon de privacyverklaring erbij.

 3. De gegevens die u uitwisselt dient u te baseren op een van de rechtsgronden uit artikel 6 van de AVG - de rechtmatigheid van verwerking. U kunt dus een onderbouwing voor uw externe audit opstellen, zoals bijvoorbeeld "Ik geef auditoren toestemming documenten in te zien. Deze toestemming baseer ik op de grondslag 'overeenkomst'".

4. Afwijkingen in audits begrijpen, oplossen en voorkomen

Een afwijking krijgen tijdens een audit is niet leuk. Toch kunt u het zien als een mogelijkheid om negatieve gevolgen als extra kosten te voorkomen. Het is eigenlijk een (kerst)cadeautje. In dit blog leest u hoe u een afwijking ombuigt naar een kans. 

De 3 belangrijkste inzichten:

 1. Iedereen krijgt vroeg of laat een blinde vlek voor het eigen systeem. Het doel van een audit, en daarmee soms een afwijking, is om de 'zwakke' plekken bloot te leggen vóórdat het tot nare gevolgen leidt. Maak hier dus gebruik van.

 2. Het oplossen van een afwijking kan inhouden dat u bijvoorbeeld een interne audit uitvoert om de afwijking dieper te onderzoeken. De vervolgstap is dat u gaat analyseren wat de oorzaak van de afwijking is. Dan kunt u pas gaan kijken naar corrigerende maatregelen en een effectieve doorvoering. 

 3. Uiteindelijk zult u moeten vaststellen of de corrigerende maatregel ook effect heeft gehad. Dit kunt u niet altijd direct na het doorvoeren van maatregelen meten. De afwijking is dan een aandachtspunt voor de volgende (externe) audit die gaat plaatsvinden.

5. Belangrijke wetgeving in KAM

Wanneer u werkzaam bent in KAM heeft u met uiteenlopende wetgevingen te maken en hiervan wilt u allemaal op de hoogte blijven. Neem tijdens de vakantie de tijd om weer up-to-date te raken met alle belangrijke wetgevingen in KAM en welke op uw situatie van toepassing zijn. In dit blog geven we een overzicht.

De 3 belangrijkste inzichten:

 1. Arbo-wet: Om op een praktische manier invulling te kunnen geven aan de verplichtingen voor de werkgever is de VCA-checklist (VGM Checklist Aannemers) ontwikkeld. Ook de ISO 45001 norm voor arbomanagement is ontwikkeld door een dringende behoefte van organisaties om het eigen systeem te kunnen toetsen en certificeren.
   
 2. Milieuwetgeving: Het vaststellen van eisen in milieuwetgeving voor een organisatie blijkt in de praktijk één van de meeste onderschatte onderwerpen tijdens onze audits. Alle bedrijven in Nederland vallen geheel of gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer, behalve als ze geen WM-inrichting zijn. Als sprake is van een inrichting helpt de activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) u bepalen welke verplichtingen voor uw organisatie opgaan afhankelijk van uw type organisatie. In de artikelen in het Activiteitenbesluit vindt u op hoofdlijnen de eisen.

 3. Producteisen: De wirwar van normen en wetgeving kan u snel in verwarring brengen, zoals met uw CE markering voldoen aan de CPR regelgeving. Bekijk en benut waar mogelijk de beschikbare bronnen en tools, zoals de websites van Ondernemersplein en RVO of de app “NieuweWetten” om informatie en inzicht te verkrijgen in wetgeving die van toepassing is op uw organisatie. 

 

Profiteer van de kennis van experts: Download de KAM-gids

Wilt u uw rol in KAM in 2019 nog beter op de kaart zetten en van alle aspecten in uw rol een succes maken? Download dan de KAM-gids voor het succes van de KAM coördinator waarin alle aspecten worden besproken, zodat u scherper bent op alle factoren die bepalend zijn voor het behalen van uw doelstellingen.

Download de KAM gids hier. 

Maak een succes van uw rol in KAM en download de Gids

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen KAM-vaardigheden

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland