Interne audits voor VCA

U wilt snel en succesvol uw interne audits uitvoeren, zodat u het VCA certificaat in de wacht kunt slepen. Maar hoe voert u een interne audit voor VCA nu eigenlijk succesvol uit? En hoe zorgt u ervoor dat u binnen de gestelde tijd en budgetten blijft? In dit blog verdiepen we ons in het uitvoeren van interne audits voor VCA én wat u ervoor nodig heeft deze snel en succesvol uit te voeren. Veel succes!


Recap: wat is een interne audit?

Een interne audit is niets meer en niets minder dan een interne controle op het functioneren van de eisen uit de VGM Checklist Aannemers. Dit doet men middels een periodieke beoordeling aan de hand van de vragenlijst.

Het doel hiervan is om te controleren of uw organisatie voldoet aan de minimumeisen en documenten. De resultaten uit de interne audit dienen ter input voor de directiebeoordeling. Op basis van deze bevindingen gaat de directie nieuwe doelstellingen formuleren.

Voer snel en succesvol interne audits uit - Download uw Interne Audit  Formulier VCA

De interne audit VCA uitvoeren

In de meeste gevallen voert de KAM-coördinator de interne audit uit. Hier zijn vanuit de VCA checklist echter geen verplichte kwalificaties aan verbonden. Wel dient de aangewezen persoon de juiste competenties te bezitten, zoals het kritisch en objectief kunnen beoordelen. Ook het analytisch vermogen behoort tot de KAM-vaardigheden om een succes te maken van uw rol in KAM. 

Hoe u bepaalt welke must- en aanvullende vragen uit de VGM Checklist Aannemers u wel en niet meeneemt in uw beoordeling, is per bedrijf verschillend. U kunt er zelf voor kiezen om alle vragen in iedere interne beoordeling mee te nemen, of dit op te splitsen.

De VCA stelt dat u alle mustvragen - verdeelt over 3 jaar - beoordeeld moet hebben. U kunt er dus ook voor kiezen de mustvragen in drieën te delen. De drie audits samen, vormen in dit geval de eindconclusie”

Wat is het verschil tussen de VCA must- en aanvullende vragen?

Mustvragen zijn de verplichte vragen. Bij VCA 1 ster zijn alle vragen verplicht. VCA 2 sterren en Petrochemie hebben beide een minimum aantal aanvullende vragen waar u op moet scoren.

De aanvullende vragen – voor VCA twee sterren en Petrochemie – zijn de keuzevragen waar u uit kunt kiezen. Waar baseert u die keuze op? Dit bepaalt iedere organisatie zelf. Vind u veiligheid of professionaliteit bijvoorbeeld erg belangrijk? Of wilt u hierin uitblinken? Dan kiest u ervoor ook aan de aanvullende vragen die hier betrekking op hebben te voldoen. U toont op die manier aan de buitenwereld aan dat u bewust omgaat met deze zaken, zoals bijvoorbeeld met de arbeidsomstandigheden. Indirect zorgt dit ook nog eens voor een beter imago en sterkere marktpositie. Win-win!

Hoe u de VCA Interne audits succesvol uitvoert 

Wanneer u professioneel over wilt komen, zorgt u voor een goede voorbereiding. Dit betekent dat u een audit programma opstelt met een drie jaren plan. Op basis van dit programma plant u de interne audits op zorgvuldig gekozen momenten, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

U bent vaak niet de beslissende factor als het gaat om KAM activiteiten. Daarom is het verstandig om draagvlak te creëren bij het management. Uiteindelijk beslissen zij of u de juiste middelen, beschikbare tijd en documenten tot uw beschikking heeft. Tot slot dient u ervoor te zorgen dat uw personeel voldoende is opgeleid tot interne auditor. Er worden speciale trainingen aangeboden die dit mogelijk maken. Wanneer u dergelijke investeringen aan uw management communiceert, is het belangrijk dat u dezelfde taal spreekt. Maak daarom vooral duidelijk wat de voordelen zijn. Bijvoorbeeld dat een goede training en voorbereiding resulteert in een tijdsbesparing - en daarmee in een kostenbesparing!


Voer succesvol uw VCA interne audit uit: Download het Formulier

U weet nu hoe u de interne audit voor VCA uitvoert. U kunt nu zelf aan de slag. Om het u gemakkelijker te maken hebben onze TÜV NORD ervaringsdeskundigen een VCA interne audit formulier én directiebeoordeling template opgesteld. In dit template vindt u alle must- en aanvullende vragen per certificatieniveau. Kortom, wij hebben het uitzoekwerk al voor u gedaan. Bespaar uzelf kostbare tijd en start direct met uw interne beoordelingen.

Download uw interne audit formulier hier. 

Download uw directiebeoordeling template hier.

 New Call-to-action

 

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Certificeren VCA interne audit

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland