analyseren-kun-je-leren.jpgU bent de verbindende factor voor belangen, activiteiten en doelstellingen in uw organisatie. Uw taak is die zaken op een effectieve manier met elkaar te verbinden. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die u daarom absoluut moet beheersen? Die terugkomen in werkelijk iedere werkdag? Dat zijn: communiceren, analyseren en rapporteren.

Het lijken open deuren, maar voor wie zich deze vaardigheden eigen maakt gaat een wereld aan mogelijkheden open. In dit blog geven we tips hoe u met de juiste manier van analyseren, inventariseren en interpreteren een succes maakt van uw rol in KAM. 

Maak een succes van alle aspecten in uw functie als KAM-functionaris -  Download de KAM-gids [Ebook] 

 

1. Ken betekenis toe aan belangrijke informatie voor u deze doorspeelt naar collega's

U kunt problemen pas oplossen als u ze herkent en begrijpt. Informatie inventariseren en interpreteren is daarom één van de hoofdtaken in uw dagelijkse werk. De aanwezigheid van de benodigde gegevens in — bijvoorbeeld — uw (management)systeem helpt u om problemen vast te stellen. Maar zonder de juiste context ontbreekt het deze gegevens aan betekenis.

Het is aan u om de juiste gegevens van context te voorzien voordat u ze doorspeelt naar belanghebbenden in de organisatie. Gegevens interpreteren vereist dat u grondig bent en verbanden legt tussen problemen. Een deel van het werk zit in het op een slimme manier overzicht en structuur aanbrengen in informatie. De vaardigheid rapporteren houdt daarom nauw verband met inventariseren en interpreteren.

 

2. Doorgrond normeisen en wetgeving en vertaal deze naar doelstellingen

Het managementsysteem waaraan u werkt moet de doelstellingen van de organisatie ondersteunen. Dat komt tot uiting in de door de directie bepaalde doelstellingen, maar ook in doelstellingen op het gebied van wet- en regelgeving.

U dient daarom eerst scherp te krijgen welke (wettelijke) eisen er van toepassing zijn op uw organisatie, producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving voor uw producten (zoals CE-markering), milieuwetgeving of de Arbowet). U identificeert welke eisen voor u van toepassing zijn door deze goed te (laten) inventariseren, analyseren en om te zetten naar doelstellingen. Wanneer u deze doelstellingen vervolgens koppelt aan die van de organisatie, komt u tot één gedegen systeem dat alle doelstellingen van de organisatie ondersteunt.

Voorkom verschillen tussen (wettelijke) eisen en de doelstellingen van uw organisatie door deze aan elkaar te koppelen.

3. Gebruik de juiste tools om oorzaken van problemen systematisch vast te stellen

Vaak kunt u met behulp van uw gezonde verstand de oorzaak van problemen wel bedenken. Echter, het systematisch vinden van oorzaken zorgt ervoor dat u weloverwogen beslissingen kunt nemen die ook daadwerkelijk leiden tot verbetering. Er zijn verschillende modellen en tools die u kunnen helpen om de oorzaak van een probleem systematisch vast te stellen.

Denk bijvoorbeeld aan het 8D-model, de 5 whys (Six Sigma), of het Ishikawa-model. Probeer niet altijd hetzelfde model in te zetten om een probleem te achterhalen, enkel en alleen omdat u gewend bent op die manier te werken. Een model hoeft niet altijd aan te sluiten bij de complexiteit van het probleem.

Analytisch vermogen is de basis voor het rapporteren van de juiste bevindingen en dus indirect voor goede besluitvorming.

Download de Gids voor het succes van de KAM-coördinator

Als verantwoordelijke voor KAM heeft u een geweldige baan. Maar u loopt regelmatig tegen zaken aan die het ook een lastige baan kunnen maken. Hoe beheerst u risico’s en blijft u scherp op kansen? Hoe borgt u kwaliteit op een dusdanige manier dat de mensen in de organisatie hun werk goed kunnen (blijven) uitvoeren en er zelfs beter van worden?

Adviezen om deze, en nog talloze andere valkuilen van KAM managers uit de weg te gaan zijn door ervaringsdeskundigen gebundeld in een gids. Een aantal vakkundige professionals beschrijven de valkuilen, delen de slimme opstekers en nemen u mee in de te nemen stappen om uw doelen te bereiken.

Download de gids voor het succes van de KAM-coördinator hier.

Maak een succes van uw rol in KAM en download de Gids

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen KAM-vaardigheden

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland