CE-markering op uw bouwproduct

Wanneer uw organisatie actief is in de fabricage van staal- en aluminiumconstructies of dergelijke producten bewerkt, dan heeft u als KAM-coördinator te maken met de wettelijke eis voor certificering van de norm NEN-EN 1090. Sinds 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie namelijk voorzien zijn van de CE-markering voor bouwproducten volgens NEN-EN 1090.

Wat u moet weten over NEN-EN 1090 en het CE-keurmerk: 

Wat betekent de wettelijke eis van de CE-markering?

Een bouwproduct mag niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-keurmerk als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd. Deze brochure van Rijksoverheid geeft achtergrondinformatie over Europese regels voor bouwproducten.

Hoe helpt EN 1090 u de wetgeving te borgen?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: voldoet u aan de norm, dan voldoet u aan de wet! De norm is geschreven door de industrie, met als enige en belangrijkste uitgangspunt het vertalen van de wetgeving naar de techniek. Past u de norm toe, dan voldoet u aan wetgeving, zonder dat u zelf de gehele wetgeving tot in detail hoeft uit te pluizen.

Wat als u de EN 1090 norm volgt en toch niet voldoet aan de wetgeving? In dit blog vertellen we hoe u met uw CE certificaat daadwerkelijk voldoet aan de wetgeving.

Geef succesvol invulling aan NEN-EN 1090 in uw organisatie - Download het  praktische stappenplan

Moet u CE-markering op uw producten aanbrengen?

Een CE-keurmerk is verplicht als het product onder de Europese Verordening bouwproducten valt. Rijksoverheid heeft hiervoor dit document opgesteld. Om het u gemakkelijk te maken beantwoordt TÜV NORD veelgestelde vragen én stelden we een EN 1090 Quickscan op, waarmee u snel kunt vaststellen of uw bedrijf zich dient te certificeren voor EN 1090. De EN 1090 Quickscan vindt u op deze pagina.

Doe de EN 1090 Quickscan en kom diréct te weten of uw bedrijf het EN 1090 certificaat dient te behalen 

Wat komt er kijken bij certificering van NEN-EN 1090?

Eén van de vereisten om CE-markering op deze producten te mogen aanbrengen is dat de fabrikant FPC-gecertificeerd is door een aangewezen instelling, een zogeheten Notified Body. Het systeem voor productie (FPC) dient vervolgens te worden aangevuld met een laskwaliteitssysteem op basis van één van de complete delen van de NEN-EN-ISO 3834 (deel 2, 3 of 4) en tevens een verantwoordelijk lascoördinator aan te wijzen volgens EN ISO 14731.

Lees het laatste nieuws over de nieuwe EN 1090, deel 2 update. 

Aan de slag! Download het Stappenplan:

Gezien de complexiteit van het onderwerp is het niet vreemd dat begrippen als NEN-EN 1090, CE-markering, NEN-EN-ISO 3834 en FPC certificering bij u verschillende vragen oproepen. Daarom schreven wij het stappenplan: NEN-EN 1090-1 certificeren in 7 stappen

In dit stappenplan geven we niet alleen een uitleg en afbakening van de onderwerpen waar u mee te maken krijgt, maar doorlopen we ook de te nemen stappen om tot certificering te komen. Wanneer u dit stappenplan bij de hand houdt als ondersteunend document kunt u er gerust op zijn dat u scherp bent op de belangrijkste te maken overwegingen.

Download hier het stappenplan.

 

New Call-to-action

 

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Wetgeving Normkennis Certificeren

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland