bronnen.pngVeranderingen in de markt maken dat niet alleen uw organisatie, maar ook uw rol als KAM-coördinator continu aan verandering onderhevig is. Op de hoogte blijven van kennis en ontwikkelingen relevant voor uw vakgebied zijn een kritische factor om van uw KAM-rol een succes te maken. Hoe blijft u uw kennis van KAM verder ontwikkelen, evenals uw kennis van veranderende eisen in normen of certificatieschema’s, wet- en regelgeving?

Maak een succes van alle aspecten in uw functie als KAM-functionaris -  Download de KAM-gids [Ebook]

1. Groei van certificatie-eisen vanuit opdrachtgevers: haak uw verkoopafdeling aan

Houd er rekening mee dat verwachtingen van klanten in uw doelmarkt zich continu blijven ontwikkelen en het dus belangrijk is dat u daarvan op de hoogte bent en blijft. In het bezit zijn van een bepaald certificaat kan een voorwaarde zijn om zaken te doen, kan worden opgelegd door wetgeving of kan u in de markt positioneren als betrouwbare partner. U kunt afspreken met uw verkoopafdeling om periodiek signalen uit de markt te evalueren om ervoor te zorgen dat uw organisatie zich op tijd bewust is van dit soort groeiende certificatie-eisen en kan inspelen op klantbehoeften.


2. Omgaan met veranderingen in certificatieschema’s: scherp blijven op normkennis

Bedrijven ontwikkelen zich continu. Om te voorkomen dat een managementsysteemnorm achterhaald raakt, dient ook die norm mee te bewegen met de behoeften van het bedrijfsleven. De normen blijven op die manier relevant voor en risico's in organisaties en daardoor een belangrijke houvast. Over het algemeen is het bijna onmogelijk dat het u ontgaat wanneer een norm waarvoor uw organisatie gecertificeerd is gaat wijzigen. Certificatie-instellingen hebben namelijk een verplichting vanuit accreditatie om hun certificaathouders op te hoogte te houden van wijzigingen. Vaak kunt u door middel van voorlichtingssessies snel normkennis ophalen over belangrijke wijzigingen.

Lees ook onze blog: 4 onmisbare tips voor het kiezen van een certificatie-instelling.

 

3. Omgaan met veranderingen in wetgeving: raadpleeg RVO, Infomil en/of IT-oplossingen

U bent geen jurist, maar wordt wel door de organisatie wel gezien als verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van wet- en regelgeving. Het is aan u om de consequenties van verandering voor uw organisatie te begrijpen en door te vertalen. Er zijn verschillende bronnen om op de hoogte te blijven van veranderingen in wet- en regelgeving, afhankelijk van in welke branche uw organisatie zich bevindt. Via RVO en Infomil hebt u de belangrijkste wijzigingen al snel te pakken. Wilt u verder gaan en in meer detail weten welke wetgeving op uw organisatie van toepassing is, dan zijn er ook IT-oplossingen beschikbaar die u hierin kunnen assisteren. U kunt ook certificatie-instellingen om toelichting vragen of certificatieschema-beheerders.

SCCM is een voorbeeld van zo'n schemabeheerder die een portal biedt waarin u toelichting vindt op milieuwet- en regelgeving. U moet hiervoor wel al geregistreerd zijn bij SCCM als certificaathouder.
RVO.png

4. Trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten: vind oplossingen voor actuele uitdagingen

U vindt een enorme breedte aan trainingsmogelijkheden terug bij certificatie-instellingen, adviesbureaus en beheerders van certificatieschema’s en normen. Naast trainingen kunnen voorlichtingsbijeenkomsten u helpen oriënteren op de geschiktheid van normen en certificering voor uw organisatie. KAM-trainingen zijn wat meer op de korte(re) termijn gerichte oplossingen om u te helpen met praktijkgerichte kennis en vaardigheden voor actuele relevante problemen en uitdagingen in uw organisatie. 

 

5. Sparren met vakgenoten: haak aan bij kenniskringen

Hoe kleiner uw organisatie, hoe groter de kans dat u de enige vakdeskundige op het gebied van KAM in uw organisatie bent en er geen collega’s zijn die hetzelfde tegen uw uitdagingen aankijken als u. Één van de meest waardevolle bronnen waar u kennis kunt vergaren is dan ook bij uw vakgenoten. Zij lopen immers tegen vergelijkbare uitdagingen aan. Er zijn daarom in verschillende regio’s in het land kenniskringen of kwaliteitskringen waar u zich bij aan kunt sluiten.


6. Online bronnen: lees artikelen en haak aan bij discussies

De komst van het internet en met name social media heeft ervoor gezorgd dat er online veel kennis beschikbaar is. Via social media zoals Twitter kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van certificering en wetgeving, maar treft u mogelijk ook interessante informatie waar u zelf niet zo snel op zou zoeken in een zoekmachine. Met geavanceerd zoeken in Twitter, zoekt u specifiek op voor u interessante thema's.

Dit geldt ook voor LinkedIn. Bovendien kunt u op LinkedIn vragen stellen en anderen helpen door u aan te sluiten bij LinkedIn-groepen waar uw vakgenoten op persoonlijke titel aan deelnemen. Gebruik bijvoorbeeld eens de zoekfunctie van Linkedin om groepen te ontdekken die aansluiten bij onderwerpen waar u een oplossing voor zoekt. 

linkedin-groepen.jpg

7. Schemabeheerders: inzicht inhoud en certificaathouders

De stichtingen die schema’s beheren leren u door middel van artikelen en handige checklists veel over hoe u bepaalde zaken kunt aanpakken. Stichting SCCM is hier een goed voorbeeld van. Ook via ISO.org komt u vanalles te weten over ISO-normen. Ook geven stichtingen inzicht in het aantal certificaathouders zodat u kunt zien hoe certificering zich ontwikkelt in uw branche.

8. Adviseurs

Adviseurs kunnen u begeleiden bij het opzetten, implementeren en/of het beheren van managementsystemen, inclusief het uitvoeren van interne audits. Van hun aanpak kunt u veel leren. Ook zijn er verschillende adviesbureaus die trainingen aanbieden om specifieke vaardigheden te verbeteren.

Lees ook onze blog: KAM inkopen of zelf doen - De toegevoegde waarde van KAM-advies

 

9. Certificering/keuringsinstellingen: maak kennis met het perspectief van de auditor

Certificatie-instellingen delen in verschillende vormen kennis met u. Trainingen, papers, maar ook op evenementen zoals seminars haalt u interessante kennis en inspiratie op. Het grote voordeel van trainingen via een certificatie-instelling is dat u ook direct kennismaakt met het perspectief van auditoren op een norm of certificatieschema. Hoe een auditor de norm interpreteert bepaalt uiteindelijk de uitkomst van een audit op uw systeem.


10. Seminars: voor inspiratie en actualiteit

U kunt ook inspiratie halen uit seminars en sprekers op evenementen in uw vakgebied. Organisaties als NEN, adviesbureaus en certificatie-instellingen vindt u door het jaar heen regelmatig op evenementen terug. Die ene opsteker kan er maar net voor zorgen dat u op een hele andere manier naar uw vak gaat kijken.

 

Maak in alle opzichten van uw rol in KAM een succes

Er komt veel kijken bij het succesvol opzetten of verbeteren van een managementsysteem. In de Gids voor het succes van de KAM-coördinator bundelen we alle aspecten van het vakgebied in één handzaam document. Zo blijft u niet alleen op de hoogte van de actualiteit, maar maakt u van ieder aspect in uw baan een succes!

Download de gids voor het succes van de KAM-coördinator hier.

Maak een succes van uw rol in KAM en download de Gids

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Wetgeving Normkennis

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland