SC-530 asbest certificeringEind november zijn de nieuwe regels voor het verwijderen van asbest gepubliceerd in de Staatscourant. De eisen en regels zijn duidelijker geformuleerd, hiermee wordt gepleit dat u zich als organisatie verder kan professionaliseren. De 3 belangrijkste wijzigingen in asbest regels leest u hier.

Maak een succes van alle aspecten in uw functie als KAM-functionaris -  Download de KAM-gids [Ebook]

LET OP: Inmiddels zijn de regels weer ge-update. U leest de wijzigingen van 2019 in dit blog

Nieuwe asbestregels 2017: De verlaging van grenswaarde asbest per 1 januari 

Tijdens het verwijderen van asbest kunt u worden blootgesteld aan asbestvezels welke zeer schadelijk zijn voor uw gezondheid. Aan teveel vezels blootgesteld worden tijdens de verwijdering van asbest is levensgevaarlijk.

 

Verlaging grenswaarde

Daarom wordt vanaf 1 januari 2017 de maximale hoeveelheid amfibole asbestvezels, waaraan een asbestsaneerder tijdens asbestverwijdering wordt blootgesteld, teruggeschroefd van 10.000 vezels / m3 naar 2.000 vezels / m3. Dit is een aanzienlijke verlaging welke als gevolg heeft dat er meer veiligheidsmaatregelen moeten worden toegepast om de asbestmedewerkers te beschermen. Denk hierbij aan het gebruik van strengere bronmaatregelen om asbest-emissie te voorkomen en andere ademhalingsbescherming.

 

Andere risicoklasse indeling

De aanscherping van de grenswaarde leidt per 1 januari 2017 tot een andere indeling in risicoklassen voor asbest. Risicoklasse 3 zal verdwijnen en hiervoor in de plaats komt de nieuwe asbest risicoklasse 2A (Amfibolen). In het vervolg kunt u dus spreken van asbest risicoklasse 1, 2 en 2A. De grootste verandering is dat de eisen voor de eindcontrolemetingen voor asbestbronnen, welke vallen in risicoklasse 2A, strenger zijn geworden. Deze dienen, op een aantal uitzonderingen na, uitgevoerd te worden middels Scanning Elektronen Microscopie (SEM).

De nieuwe risicoklasse indeling moet verwerkt worden in de rapporten voor asbestinventarisatie. Rapporten opgesteld vóór 1 januari 2017 dienen een inlegvel (herziene SMART-uitdraai) te krijgen, indien ze gebruikt gaan worden bij asbestsaneringen. Hiervoor geldt een overgangsregelingVoor meer informatie over de veranderende risicoklasse, zie ook de website van Ascert.

 

Wijziging in nieuwe asbestregels 2017 voor SC-530 en SC-540 per 1 maart

Eind november 2016 is er een nieuwe asbestnorm gepubliceerd in de Staatscourant welke ingaat vanaf 1 maart 2017.

Één van de veranderingen is de naamgeving van de normen. Het SC-530 certificaat wordt in het vervolg het Procescertificaat Asbestverwijdering genoemd, en het SC-540 certificaat het Procescertificaat Asbestinventarisatie.

Een opvallende verandering is dat er in de nieuwe norm strikter wordt toegezien op het functioneren van de saneerder op locatie. De afwijkingen die op locatie door een externe auditor worden vastgesteld, dienen vanaf 1 maart ook te worden gemeld bij de certificatie-instelling welke het persoonscertificaat heeft uitgegeven.

 

Wijziging rekenmethode nieuwe asbestregels 2017

Daarnaast wijzigt de methode waarmee wordt berekend hoe vaak een certificatie-instelling aanwezig moet zijn. In de oude norm werd gekeken naar het aantal projectdagen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Vanaf 1 maart wordt teruggekeerd naar de oude rekenmethode waarin wordt gekeken naar het aantal pakdagen (personeel dat in pak op locatie aanwezig is).

 

Overige opvallende wijzigingen in de asbest regels 

  • Een asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijf dat een certificaat heeft dat geldig is tot een datum op of ná 1 maart 2017, kan op basis van dat certificaat zijn werkzaamheden blijven uitoefenen, maar moet wel voldoen aan de per 1 maart 2017 geldende eisen.
  • Het wordt verplicht om registraties bij te houden van het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem). Dit is een systeem waarin asbestprojecten gemeld moeten worden aan toezichthouders.
  • Het sanctiebeleid is gewijzigd, welke wijzigingen dit zijn leest u op de website van Ascert.
  • Bij het aantreffen van onvoorzien asbest zijn nadere eisen gesteld hoe de saneerder dient te handelen.

Meer informatie over de wijzigingen in de asbest regelgeving, leest u in de staatscourant.

LET OP: Inmiddels zijn de regels weer ge-update. U leest de wijzigingen van 2019 in dit blog

Maak in alle opzichten van uw rol in KAM een succes

In de Gids voor het succes van de KAM-coördinator bundelen we alle aspecten van het vakgebied in één handzaam document. Zo blijft u niet alleen op de hoogte van de actualiteit, maar maakt u van ieder aspect in uw baan een succes! Download de gids voor het succes van de KAM-coördinator hier.

 

Maak een succes van uw rol in KAM en download de Gids

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Asbest Normkennis

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland