MENU

Hendrik Schoenmakers en Matthijs Vreeswijk, beiden auditoren bij TÜV Nederland, overhandigden 19 mei jongstleden aan Aebi Schmidt Nederland het ISO 14001:2015 certificaat. Aebi Schmidt is de eerste organisatie in haar branche waar het ISO 14001 certificaat volgens de 2015-versie is afgegeven. TÜV Nederland feliciteert Aebi Schmidt met deze ambitieuze prestatie.

 

aebi_schmidt.jpg

 

Aebi Schmidt en het milieu

Al sinds de jaren negentig ziet Aebi Schmidt het als haar kerntaak het milieu zo min mogelijk te belasten. Niet alleen bij het produceren van haar producten - strooimachines voor de gladheidbestrijding - maar ook de gevolgen van de hoeveelheid strooizout dat op de wegen komt tijdens strooiacties. Het is een primaire focus en om met een minimum aan zout een maximum aan veiligheid op de weg te bewerkstellingen. Aebi Schmidt toont met het door TÜV Nederland afgegeven certificaat aan dat zij haar verantwoordelijkheid neemt om de impact op van de organisatie op het milieu continu te verbeteren.

 

Waarom bedrijven als Aebi Schmidt ISO 14001 certificeren

ISO 14001 certificering is de manier om aantoonbaar te maken aan relaties en opdrachtgevers dat een bedrijf voldoet aan de internationaal erkende norm voor milieumanagement. De norm stelt bedrijven in staat om milieurisico’s en belasting van het milieu beter te beheersen en verminderen. De nieuwe norm biedt organisaties de mogelijkheid effectiever invulling te geven aan het beschermen van milieuaspecten en stakeholders, communicatie, meten en verbeteren. Men kan bovendien eenvoudiger de invulling van criteria in de verschillende ISO normen met elkaar integreren.

Wilt u meer weten over ISO 14001 certificering volgens de 2015-versie? Neemt u dan contact met ons op.

Onderwerpen:

ISO 14001

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen