iso-9001-2015-handleiding-305058-edited

Verzekeraars, gemeenten en uiteraard cliënten eisen hoge kwaliteit van zorgorganisaties. Deze kwaliteit kan aantoonbaar gemaakt worden door een kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren en hiervoor te certificeren. In de zorg heeft u de keuze uit meerdere van deze systemen waaronder de HKZ normen en NEN-EN 15224. Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten?

NEN-EN 15224

De NEN-EN 15224 is de ISO 9001 norm, aangevuld met zorgspecifieke eisen (in een vorige blog bespraken we de overeenkomsten en verschillen tussen HKZ en ISO 9001). De norm geeft daardoor meer aandacht aan het zorgproces en de cliënt/patiënt. Met de NEN-EN-15224 maakt u aantoonbaar aan verzekeraars, gemeenten en cliënten dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen toegespitst op de zorgsector.

HKZ normen

De brancheorganisatie HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft diverse normen ontwikkeld om de kwaliteit in de zorg te borgen. Veel van deze normen vinden hun basis in de ISO 9001 norm. Welke normen zijn er?

Allereerst zijn er voor veel specialismen binnen de zorg een HKZ norm. Denk aan een HKZ norm voor apotheken, jeugdzorg etc. Elke specifieke norm houdt rekening met branche richtlijnen met betrekking tot die tak van zorg. Daarnaast is er de algemene HKZ Zorg en Welzijn norm. Deze norm is toepasbaar voor iedere zorginstelling, welke dienstverlening dan ook. Bovendien is deze norm geschikt voor zorgorganisaties die meerdere soorten zorg verlenen. Ten slotte bestaat er ook nog de variant voor kleine organisaties. Deze HKZ norm voor Kleine Organisaties is voor organisaties die niet meer dan 10 fte in dienst hebben en maar één zorgsegment bedienen.

Overeenkomsten HKZ normen en NEN-EN 15224

Wellicht zijn u al een aantal overeenkomsten opgevallen. Zowel HKZ als de NEN-EN 15224 maken gebruik maken van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus). Dit is een bewezen tool voor het continu verbeteren en beheersen van processen en producten in uw organisatie. De nadruk ligt hierin op het woord cyclus. Het uitgangspunt van de PDCA-cyclus is namelijk dat herhaling van een werkwijze zorgt voor verbetering en daarmee het behalen van uw doelstellingen. 

Bij zowel HKZ als NEN-EN 15224 hoort een onafhankelijke beoordeling. Dit betekent dat een lead-auditor, van een onafhankelijke partij zoals TÜV NORD, met kennis van het vakgebied een onafhankelijke beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem uitvoert, voordat een certificaat afgegeven kan worden. De certificaten zijn drie jaar geldig, ieder jaar vindt er een controle-audit plaats.

Maar de belangrijkste overeenkomst is misschien wel dat de normen specifiek voor de zorg geschreven zijn. Daardoor gaan ze dieper in op de eisen die een rol spelen in de gezondheidszorg. Dit maakt de normen specifieker dan ISO 9001.

De verschillen tussen HKZ normen en NEN-EN 15224

Maar natuurlijk verschillen de normen ook wel degelijk. We gaan de verschillen een voor een langs.

Europees vs. Nationaal

NEN 15224 is een Europese norm. Oftewel, ook binnen de rest van Europa zal uw NEN 15224 certificaat uw kwaliteit onderschrijven. HKZ is daarentegen weer een landelijk initiatief en heeft daardoor meer focus op de Nederlandse zorgmarkt.

Zorgbreed of branchespecifiek

De HKZ normen zijn specifiek gericht op de zorg en de branchespecifieke varianten, bijvoorbeeld HKZ jeugdzorg, zelfs specifiek voor bepaalde specialismen van uw zorgorganisatie. NEN 15224 is niet branchespecifiek, maar gaat uit van algemene kwaliteitskenmerken in de zorg. Evenals HKZ Zorg en Welzijn, waarbij de focus meer ligt op de regie van de cliënt.

Aan de slag

HKZ Kleine organisaties en de branchespecifieke HKZ normen

HKZ kleine organisaties is een minder complex systeem, immers het is alleen van toepassing voor kleine organisaties. Logisch dan ook dat kleine organisaties vaak voor deze norm kiezen. We zien ditzelfde terug bij organisaties waarvoor er een branchespecifieke HKZ norm is. Vaak kiezen dit soort organisaties voor een HKZ specifieke norm omdat die zijn opgesteld door de branche zelf. Daardoor komt u in die norm de gebruikelijke termen uit de sector tegen, wat als prettig wordt ervaren.

Aan de slag

U heeft nu zicht op de overeenkomsten en verschillen tussen NEN-EN 15224 en de HKZ normen. Misschien wilt u nu met een van deze normen aan de slag. Om u een vliegende start te geven, hebben we een stappenplan ontwikkeld waarin we u meenemen in heel het certificeringsproces. Zo kunt u vervolgens goed voorbereid aan de slag met certificering. Oftewel wij geven u handen en voeten om met kwaliteit in de zorg aan de slag te gaan.

Download het stappenplan en krijg handvatten om met certificering aan de slag te gaan.

Download het Stappenplan certificering in de zorg

 

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Certificeren ISO 9001 KAM-vaardigheden HKZ

Auteur

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV NORD

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen