Ralf van Thuijl

Ralf van Thuijl

Eerlijkheid duurt het langst. Een spreekwoord dat zowel zakelijk als privé op gaat. Ik geloof in oprecht zaken doen. Authentiek zijn in wat je aanbiedt en daar achter staan, zodat je klanten niet alleen weten wat je doet, maar ook waarom je het doet. Natuurlijk wil ik mijn staat van dienst als marketing professional, mijn kennis en vaardigheden blijven verbeteren en resultaten optimaliseren. Maar ik wil ook daadwerkelijk bijdragen aan een eerlijk merk. Mensen, producten en diensten inspireren zodat ook klanten achter je staan. Dat geeft mij energie. Energie die het beste tot zijn recht komt als ik mijn organisatorisch talent kan inzetten om mensen te ondersteunen in het behalen van successen.

Alle blog posts van Ralf van Thuijl:

Wat is de waarde van een directiebeoordeling voor uw organisatie?

U houdt zich bezig met Kwaliteit, Arbo en/of Milieu voor uw organisatie. U heeft wellicht een managementsysteem op poten gezet – of neemt het stokje over van uw collega – en bent bijna gereed de interne audit uit te (laten) voeren. Dan zal de norm u waarschijnlijk ... Lees meer

De waarde van een certificaat met en zonder accreditatie

Uw organisatie maakt producten of levert diensten. Een grote commerciële uitdaging daarin is het overtuigen van potentiële klanten dat u een betrouwbare partij bent om zaken mee te doen en uw organisatie voldoet aan wettelijke en andere eisen. Met certificaten en keurmerken maakt u dat als bedrij... Lees meer

De LMRA procedure in VCA: Hoe krijgt u uw collega's mee?

De LMRA is bij VCA-gecertificeerde bedrijven wel aardig ingeburgerd. Desondanks wordt wel eens getwijfeld aan het praktisch nut van het uitvoeren van de LMRA. Het is immers een extra handeling. Hoe zorgt u dat ... Lees meer

Wat is de zin en onzin van documenteren in KAM?

Documenteren. Misschien wel het meest besproken "noodzakelijke kwaad" in het vakgebied KAM. Wanneer is documenteren nu echt een keiharde eis in een norm? Kunt u het in veel gevallen omzeilen en uw collega's de administratieve last besparen? Of is het toch van ... Lees meer

Zo creëert u draagvlak bij uw collega’s voor Kwaliteit, Arbo en Milieu

Als KAM-coördinator bent u in veel gevallen niet de verantwoordelijke of beslisser om maatregelen door te voeren. U hebt een ondersteunende rol en bent dus eigenlijk het smeermiddel in de organisatie. In uw dagelijkse werk bent u dus sterk afhankelijk van anderen. Kwaliteit, Arbo en Mili... Lees meer

Verkijk u niet op de verschillende kostenaspecten van certificering

Als KAM-coördinator bent u verantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden en certificeren van het managementsysteem van de organisatie. U zult dan zeer waarschijnlijk voor het management van uw organisatie een schatting van de kosten moeten maken die certif... Lees meer

Rapporteren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

Het is uw taak om belangen, activiteiten en doelstellingen in een organisatie doelmatig en doeltreffend met elkaar te verbinden. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die u daarom absoluut moet beheersen? Die terugkomen in werkelijk iedere werkdag? Dat zijn: communiceren, analyseren en rapp... Lees meer

Communiceren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

U bent de verbindende factor voor belangen, activiteiten en doelstellingen in een organisatie. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die u daarom absoluut moet beheersen? Die terugkomen in werkelijk iedere werkdag? Dat zijn: communiceren, analyseren en rapporteren. Het lijken open deuren, maar v... Lees meer

Analyseren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

U bent de verbindende factor voor belangen, activiteiten en doelstellingen in uw organisatie. Uw taak is die zaken op een effectieve manier met elkaar te verbinden. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die u daarom absoluut moet beheersen? Die terugkomen in werkelijk iedere werkdag? Dat zijn: c... Lees meer

KAM inhuren of toch zelf doen? De toegevoegde waarde van KAM-advies

Om Kwaliteit, Arbo en Milieu in uw organisatie goed te kunnen beheersen wilt u natuurlijk een vliegende start maken met het implementeren van uw managementsysteem of het verbeteren daarvan op een gedegen manier oppakken. U zult in dit geval moeten afwegen of u die ... Lees meer
34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland