Incidenten melden
U timmert hard aan de weg om het aantal veiligheidsincidenten op de werkvloer te minimaliseren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het creëren van een positieve meldcultuur. Want door meldingen krijgt u inzicht in wat er misgaat en waar u kunt verbeteren. Hoe zorgt u ervoor dat mensen zich veilig voelen om gevaarlijke situaties en incidenten openlijk te bespreken? In dit blog geven we 3 manieren van onze experts om de bedrijfscultuur om te buigen naar een positieve meldomgeving, waarin uw mensen zich veilig voelen om zorgen te delen:


Wat levert een positieve meldcultuur op?

De meldcultuur rondom onveilige situaties binnen uw organisatie is een 'key' element van de algehele veiligheid op de werkvloer. Want hoe meer incidenten en gevaarlijke situaties werknemers melden, hoe meer cruciale informatie u ontvangt over wat er mis gaat (of mis kan gaan). Incidenten en gevaarlijke situaties die in de schaduw blijven kunnen vroeg of laat leiden tot een (serieus) ongeval. Pak veiligheidssituaties daarom tijdig aan. Incidenten melden
De piramide van Heinrich geeft een goed beeld van hoe het terugdringen van onveilige situaties kan leiden tot de vermindering (of voorkomen) van serieuze ongevallen.3 manieren om van uw meldcultuur een positieve meldcultuur te maken:

1. Maak van fouten waardevolle lessen

De grootste uitdaging voor organisaties is veelal om mensen op de werkvloer ervan te overtuigen dat het melden van een onveilige situatie positief is. Dit heeft te maken met een diepgewortelde gewoonte en gewenning om ‘fouten’ eerder af te keuren dan openlijk te bespreken.

Om dit om te gaan buigen naar een positieve meldcultuur, kunt u vandaag nog de eerste stap zetten. Stel uzelf als doel om altijd positief te reageren op een melding. Vraag waarom het volgens de persoon in kwestie fout is gegaan en speel daarop in. U kunt op deze manier samen de problemen oplossen.

Spreek duidelijk uw waardering uit en maak duidelijk dat de melding van grote waarde is voor de organisatie en het veiligheidsbeleid. Het doel van een melding is niet straffen, maar verbeteren. Betrek sleutelpersonen zoals leidinggevenden, maar juist ook directie bij deze transformatie. Op termijn zullen steeds meer mensen uw voorbeeld volgen.Stimuleer veilig gedrag en minimaliseer incidenten op de werkvloer - Download  Best Practices [Gratis Ebook]

 

2. Neem de input van werknemers serieus

Niet alleen positiviteit draagt bij aan de ombuiging van de meldcultuur. Neem de input van medewerkers áltijd serieus. Mensen stellen zich kwetsbaar op wanneer zij incidenten en hun onzekerheden bespreekbaar maken. Wordt er lacherig of veroordelend op gereageerd, dan neemt men in het vervolg liever een blad voor de mond.

Laat duidelijk merken dat u blij bent dat uw collega het gesprek aangaat. Communicatie is key! Koppel terug wat u met de melding gaat doen en vraag om suggesties voor verbetering. Geef mensen het gevoel dat ze hun verhaal kwijt kunnen in een vertrouwde omgeving. De informatie die u krijgt levert gouden inzichten op die u anders nooit zou krijgen. Het geeft uw veiligheidscultuur een flinke boost!

Tip: Download gratis gesprekskaartjes gebaseerd op de 6 thema's uit de Veiligheidsladder en ontdek hoe hoog uw organisatie scoort bij collega's


3. Neem collega’s mee in verandering

Het veranderen van cultuur, in dit geval de meldcultuur, heeft te maken met bewustwording en gedrag. We zien in de praktijk dat organisaties het lastig vinden om dit concreet te maken. Het zijn abstracte begrippen waarbij niet duidelijk is hoe hiermee aan de slag te gaan. Wat vinden wij als organisatie nu gewenst veilig gedrag?

Het belangrijkste is dat u mensen vanaf het begin betrekt bij uw plannen. Laat mensen meedenken over het gewenste gedrag en oplossingen die het werk voor hen makkelijker, veiliger en leuk maken. Hiermee geeft u mensen vertrouwen, motiveert u mensen ook in de toekomst input te blijven leveren en stimuleert u hen mee te gaan in de verandering.  


Lees ook het blog: 5 gouden tips om veiligheid op de werkvloer te stimuleren

 

Krijg grip op uw weg naar een veilige organisatie

U wilt de veiligheid binnen de organisatie positief veranderen. Er zijn zoveel manieren om dit aan te vliegen. Welke zijn nu het meest effectief? Om u hierbij te helpen delen onze ervaringsdeskundigen hun 17 best practices voor een positieve en energieke veiligheidscultuur. Zodat u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Succes!

Download 17 best practices hier.

 

17 Best Practices Veiligheidsladder

 

 

Onderwerpen:

Alle onderwerpen veilig werken Veiligheidsladder

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland