Veiligheid op de werkvloer
U bent de kartrekker binnen de organisatie als het gaat over het handhaven van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. U neemt de coördinatie over veiligheidsplannen en maatregelen, zodat uw collega’s het werk zonder gevaar kunnen uitvoeren. Maar hoe zorgt u ervoor dat mensen uw plannen ook aannemen en opvolgen? Uw succes ligt vooral in de motivatie en acceptatie van uw collega’s. In dit blog geven we u daarom 5 waardevolle tips om veilig gedrag aan te pakken:


Hoe u veiligheid op de werkvloer stimuleert en verhoogt: 

 

1. Geef het goede voorbeeld

Leiderschap is een krachtige motivator als het gaat over gedrag. U wilt dat veiligheid op de werkvloer dermate hoog op de agenda staat, dat u uiteindelijk een hoger doel kunt bereiken: minder ongevallen (met zwaar letsel), incidenten of negatieve publiciteit. U kunt u wel voorstellen hoe belangrijk het is dat de sleutelpersonen in uw organisatie hun voorbeeldrol serieus nemen.

In de praktijk wil dit nog weleens een uitdaging vormen. Mensen in leiderschapsfuncties die het gevoel hebben dat regels niet op hen van toepassing zijn, scheppen niet het beeld dat u voor ogen heeft. Bijvoorbeeld het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, omdat ze maar kort aanwezig zijn. Evenals de veiligheidsmaatregelen niet treffen omdat dit te veel tijd kost en daardoor de planning in het gedrang komt.

Maak leidinggevenden daarom bewust van het belang van hun rol. Maak duidelijk dat hiërarchie niet van toepassing is in de wereld van veiligheid: er kan áltijd iets misgaan.

Leiderschap helpt om mensen te motiveren veilig te blijven werken, ook in uitdagende situaties. Is er een extreme hitte waardoor het niet meevalt om die warme kleding en handschoenen te dragen? Las dan bijvoorbeeld korte pauzes in en stel koud drinken of ijsjes ter beschikking om af te koelen.

Door begrip voor de situatie te tonen en mee te denken in passende oplossingen, hoeft er niet in veiligheidsmaatregelen gekort te worden. Mits u het goede voorbeeld geeft natuurlijk.

2. Kijk kritisch naar uw organisatie

U komt allerlei uitdagingen tegen wanneer u de veiligheid wilt verhogen. U moet soms bijvoorbeeld van de route afwijken om iets anders op te lossen, waardoor andere zaken de aandacht verliezen. Of u bent zo in details verzeild geraakt dat uw zicht op het grote plaatje mistig is geworden. We noemen dit ook wel de blinde vlek. U ziet zelf niet meer wat of waar het mis gaat.

Iedereen loopt hier vroeg op laat tegenaan en het is dan ook normaal dat dit na verloop van tijd gebeurt. Het vervelende is echter dat het om de veiligheid van mensen gaat en u wilt risico’s op dit vlak juist voorkomen.

Haak daarom eens in de zoveel tijd een externe partij aan die u hierbij helpt. Zoek bijvoorbeeld naar een adviesbureau die ook ná certificering met een objectieve blik naar uw organisatie kan kijken. Zij kunnen u als het ware de spiegel voorhouden en u wijzen op mogelijk onveilige situaties.

Laat u hierin niet te veel leiden door financiële overwegingen, want de prijs die u betaald voor een ongeval, incident of negatieve publiciteit is vele malen hoger.

Stimuleer veilig gedrag en minimaliseer incidenten op de werkvloer - Download  Best Practices [Gratis Ebook]


3. Stel regelmatig vragen

Het opleggen van regels werkt over het algemeen alleen maar averechts bij mensen. Er wordt bijvoorbeeld te weinig vertelt over het waarom en uit het niets moeten werknemers bepaalde maatregelen treffen of werkzaamheden anders uitvoeren.

Soms zorgen deze maatregelen of regels alleen maar voor belemmering van het werk. Dit geeft weerstand en is niet de juiste basis om mensen op lange termijn mee te krijgen. Dus hoe pakt u dit dan aan?

U wilt verandering bewerkstelligen en daar zijn regels voor nodig. U kunt hier echter op verschillende manieren mee omgaan. Draai het proces daarom eens om. Respecteer de aanwezige kennis en ervaring van de medewerkers en maak hier gebruik van.

Begin met het stellen van vragen aan mensen op de werkvloer over de problemen waar zij tegenaan lopen. Probeer erachter te komen waar de bottlenecks zitten en of zij daar zelf een oplossing voor weten.

Maatregelen die door de medewerkers zelf zijn voorgesteld, hebben een grotere acceptatie dan maatregelen die worden opgelegd. Maak werknemers onderdeel van de verandering.

Tip: Download gratis gesprekskaartjes en krijg nieuwe inzicht van collega's over veiligheidsbewustzijn en gedrag

 

4. Richt u in de beginfase op toegankelijke afdelingen

Wanneer u veiligheid wilt aanpakken kan dat soms aardig overspoelend zijn. Waar moet u beginnen? Hoe bereikt u alle lagen van de organisatie? En hoe gaat u de boodschap overbrengen?

Maak het uzelf daarom niet te moeilijk. Richt uw pijlers in het beginstadium eerst op kleine, overzichtelijke afdelingen met een toegankelijke houding ten opzichte van verandering en/of veiligheid.

Richt u hierbij ook op de informele leiders binnen een groep of team. Informele leiders zijn personen die aanzien hebben, zonder dat zij een leidinggevende functie vervullen. In iedere organisatie zijn deze personen wel te vinden.

Wanneer u deze informele leiders kunt motiveren voor uw doel, is de kans groot dat de rest zal volgen. Behaal uw eerste succeservaringen en laat dit succes zich als een olievlek verspreiden in de rest van de organisatie.

Lees ook het blog: Meer incidentmeldingen krijgen? Zo creëert u een positieve meldcultuur 

5. Zoek de diepere laag op

U kunt nog zoveel problemen tegen het lijf lopen als het gaat om veiligheid. Maar wanneer u niet opzoek gaat naar de kern van het probleem, oftewel de oorzaak, kunt u het probleem nooit écht oplossen. In ieder geval niet voor de lange termijn. Een pleister plakken helpt maar tijdelijk.  

Ga daarom eerst opzoek naar de onderliggende oorzaak. Vaak wordt er geconcludeerd dat het gaat om een menselijke fout. Maar waarom is deze menselijke fout gemaakt? Mogelijk is deze persoon door de organisatie in de positie gebracht, waardoor hij of zij deze fout moest maken. Vraag daarom bij incidenten altijd door tot u de kern van het probleem te pakken heeft, alsof u een ui aan het afpellen bent.

U kunt de kern herkennen door zo lang door te vragen tot u geen nieuwe antwoorden meer krijgt. Een bekende gesprekstechniek hiervoor is de
‘5 times why’. Ga een open gesprek aan en luister naar het verhaal van de persoon in kwestie zonder (direct) te veroordelen. Zij hebben het beste zicht op wat er gebeurt in de praktijk.


Krijg veilig werken in het DNA van uw organisatie

U hebt heel wat skills nodig om veiligheid in alle lagen van de organisatie te integreren, waarbij u oók op lange termijn succes boekt. Want hoe zorgt u ervoor dat veranderingen positief worden opgepakt en nageleefd? Onze experts hebben jarenlange ervaring in het vak en delen daarom 17 Best Practices voor het creëren van een positieve veiligheidscultuur. Succes!

Download hier uw 17 best practices.

 

17 Best Practices Veiligheidsladder

Onderwerpen:

Alle onderwerpen VCA veilig werken Veiligheidsladder

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland