MENU

NEN 7510 dokter_patient

Uw belangrijkste doel is het verlenen van goede zorg. Een managementsysteem kan u handen en voeten geven om met kwaliteit in de zorg aan de slag te gaan. Maar welke voordelen heeft een managementsysteem nog meer, we nemen ze met u door.

Wat is een managementsysteem?

Onder een systeem, systematiek of managementsysteem verstaan we eigenlijk niets meer of minder dan een reeks afspraken voor beleid en maatregelen. Het systeem is geen statisch document maar een systematische benadering van beleid en maatregelen die de basis vormt voor continue verbetering. De Plan-Do-Check-Act of PDCA-cyclus is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Het doel van het managementsysteem is om doelstellingen van de organisatie te behalen. Dit is dan ook het eerste dat bepaald wordt bij het opzetten van een managementsysteem. Die doelstellingen hebben niet alleen betrekking op het o.a. voldoen aan de eisen van een zorgverzekeraar, maar ook op het blijvend voldoen aan het leveren van goede en betrouwbare zorg, wet- en regelgeving en/of veilige uitvoering van werkzaamheden.

De voordelen

1. Aantoonbare kwaliteit

Het opstellen van een kwaliteitszorgsysteem of kwaliteitsmanagementsysteem helpt u om aantoonbaar te maken dat u aan de gestelde eisen voldoet. Het geeft u handen en voeten om met kwaliteit in de zorg aan de slag te gaan. Zo verbetert u deze op een structurele manier. U brengt immers alle eisen die extern worden opgelegd, geldende wet- en regelgeving en eisen die u zelf stelt aan uw organisatie, met elkaar samen.

2. Continu verbeteren

Kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om organisaties goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Het systeem richt zich op continu verbetering en ontwikkeling. Het nodigt uit om periodiek stil te staan bij het huidige kwaliteitsniveau en de toekomstplannen van de praktijk en dit te vertalen naar doelstellingen.

3. Eis bij aanbestedingen

Als zorgaanbieder kunt u te maken krijgen met aanbestedingen vanuit de gemeente, zorgverzekeraar of andere partijen. Bij deze aanbestedingen worden ook bepaalde eisen gesteld om als zorgorganisatie de zorg te mogen leveren, een aantoonbaar geïmplementeerd managementsysteem is er daar vaak één van. Wanneer u een ISO 9001, HKZ of NEN 15224 certificaat kunt overhandigen, heeft u aan deze eis alvast voldaan.

4. Inzicht in kansen en risico's

Met de implementatie krijgt u inzicht in de mogelijke verborgen risico’s in de bedrijfsvoering. Daarnaast kijkt u of er extern risico’s en kansen zijn die van invloed zijn op uw bedrijfsvoering. Door de risico’s zichtbaar te maken, kan het management tijdig bijsturen om de schade te beperken of zelfs voorkomen. De gesignaleerde kansen geven u de mogelijkheid om uw instelling/praktijk meer bedrijfszekerheid te bieden

5. Verhogen klanttevredenheid

Met de processen die u inricht om uw kwaliteitsmanagement te verbeteren bedient u uw cliënten op de best mogelijke wijze. Door te luisteren naar de wensen en opmerkingen van uw cliënten, kunt u ervoor zorgen dat uw praktijk meer aansluit bij de verwachtingen van de cliënten

6. Draagt bij aan een positief imago

Met een kwaliteitsmanagement laat u zien aan uw cliënten en andere belanghebbenden (ketenpartners, zorgverzekeringen, gemeenten etc.) dat u processen dusdanig beheerst, dat u stelselmatig en met een betrouwbaar proces zorgverlening kunt leveren die aan de eisen van klanten en aan relevante wet- en regelgeving voldoen.

7. Kostenbesparing

U vermindert met gestroomlijnde processen – waarin kwaliteit centraal staat – de kans op fouten. Ook werkt uw organisatie efficiënter, mits u het kwaliteitsmanagementsysteem goed inricht. U bereikt meer, in minder tijd en met minder middelen.

Waarom laten certificeren?

Een managementsysteem kunt u implementeren, maar de ultieme beloning is om uiteindelijk te gaan voor certificering.  De onafhankelijke beoordeling en certificatie van het managementsysteem maakt de kwaliteit aan zorg die u levert aantoonbaar. Maar ook voor uw interne organisatie heeft certificatie meerwaarde. De onafhankelijke beoordeling van een auditor resulteert in een rapportage waar u weer verder mee kunt om uw kwaliteitsniveau te optimaliseren.


Een managementsysteem implementeren

De voordelen van een managementsysteem zijn helder. Het helpt u om aantoonbaar te maken dat u aan de gestelde eisen voldoet. Het geeft u handen en voeten om met kwaliteit in de zorg aan de slag te gaan. Maar hoe zet u een kwaliteitsmanagementsysteem nu op touw?

Met ons stappenplan nemen we u mee in heel het certificeringsproces en kunt u vervolgens goed voorbereid aan de slag met certificering.

Download het stappenplan en ontdek krijg handvatten om met certificering aan de slag te gaan.

Download het Stappenplan certificering in de zorg

 

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Certificeren HKZ nen 7510 zorg

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen