MENU

verschillende varianten Veiligheidsladder

U wilt natuurlijk het VCA certificaat binnen de afgesproken tijd behalen. Maar hoe weet u of u voldoende bent voorbereid en u aan alles heeft gedacht? In dit blog geven we u de 5 meest geschreven afwijkingen binnen VCA*, VCA ** en VCA-P weg. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat u, op voorhand, deze veel voorkomende valkuilen kunt omzeilen. Dit zal u al een hele hoop tijd besparen!

Voor het VCA schema hebben we een onderzoek gedaan naar de top 5 afwijkingen van de VCA2017/6.0 in de periode 2019 en halverwege 2020. Deze valkuilen hebben we gebundeld in een compleet Trendrapport. Onze TUV specialisten lichten hierin de oorzaken achter deze afwijkingen toe en delen waardevolle tips die u direct kunt toepassen.

Voorkom de VCA valkuilen tijdens uw eigen audit:

1. Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? (VCA *, VCA**, VCA-P)

Het doel van deze normeis is om een veilige werkomgeving in stand te houden en te bevorderen. Dit zou ook uw doel moeten zijn van uw VCA certificatie. We zien toch dat de werkplekinspecties vaak onvoldoende worden uitgevoerd, door o.a. een gebrek aan prioriteit. Zorg er daarom voor dat u erop toeziet dat u periodiek een werkplekinspectie uitvoert. Maar wat we ook zien sinds de laatste versie van de VCA is dat er vergeten wordt de positieve bevindingen mee te nemen. Waardering voor wat goed gaat is net zo belangrijk, maar dit wordt toch nog vaak vergeten omdat het een nieuwe eis is in de VCA 2017/6.0.

2. Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats? (VCA *, VCA**, VCA-P)

Bij veel organisaties is er onduidelijkheid. De richtlijn/methodiek is beschreven in het VCA handboek, maar vaak krijgt een auditor een RI&E te zien. Dat is echter niet wat gevraagd wordt. Een TRA is een risico analyse voor een specifieke taak of een specifieke werkplek. Met een TRA krijgt u als organisatie beter inzicht in de risico’s van een specifieke taak of werkplek. Deze taakrisico analyses moeten vervolgens wel actueel zijn. In 2017/6.0 versie van de VCA is het namelijk een minimumeis om jaarlijks een actuele TRA te kunnen tonen. In de vorige versie was dit niet zo. Actueel betekent dat de TRA niet ouder mag zijn dan één jaar.

3. Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie? (VCA *, VCA**, VCA-P)

De VGM Checklist Aannemers verwacht van u dat u voor alle gangbare operationele activiteiten de risico’s identificeert en evalueert. In de 2008 versie van de VCA norm bracht u per functie de risico’s in kaart, de 2017 versie vraagt om één overkoepelende risico-inventarisatie waarin alle gangbare operationele activiteiten van uw bedrijf zijn vastgelegd. Heeft u projecten in het buitenland? Dan dient u in de nieuwe VCA ook rekening te houden met de lokale wet- en regelgeving.

Waar het ook misgaat is dat de RI&E niet voldoet aan wet en regelgeving (Arbowet). Op de VCA2017/6.0 is de MD22 van toepassing verklaard en dat betekent dat de VGM RI&E niet alleen aan de VCA moet voldoen maar ook aan Arbowetgeving. Hierdoor kan het voorkomen dat uw RI&E getoetst moet zijn door een Arbodienst of een gecertificeerd kerndeskundige.

4. Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd? (VCA *, VCA**, VCA-P)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en arbeidsmiddelen nemen risico’s met zich mee. Daarom schrijft de VCA voor dat u deze tijdig keurt. In de praktijk komen we regelmatig arbeidsmiddelen en PBM tegen die niet van een geldige keuring zijn voorzien. Dit komt vaak door een gebrek aan overzicht van de aanwezige arbeidsmiddelen en de keuringsdata.

5. Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen? (VCA *, VCA**, VCA-P)

De VGM-checklist stelt dat de directie het VCA systeem op jaarlijkse basis dient te beoordelen, verbeteracties dient vast te stellen en deze dient op te volgen. In de praktijk zien we als constatering van afwijkingen dat organisaties geen directiebeoordeling uitvoeren of dit niet op tijd doen. Het kan ook voorkomen dat de directiebeoordeling wel wordt uitgevoerd, maar de registratie ontbreekt om dit aantoonbaar te maken. Bovendien zijn de eisen in de VCA 2017/6.0 aangescherpt t.o.v. van de 2008/5.1 versie. De directiebeoordeling moet uitgebreider doordat er meer focus ligt op continu verbeteren en effectiviteit onderdeel is geworden van de directiebeoordeling. Daarbij wordt er aandacht besteed aan alle minimumeisen van de VCA.

U als KAM verantwoordelijke bent niet de enige die verantwoordelijk is voor het creëren van een veilige werkomgeving. Uw directie heeft hier ook een aandeel in. We zien in de praktijk helaas dat zij deze betrokkenheid niet altijd aantonen. Het zetten van een handtekening onderaan de beoordeling die door de VG-functionaris is uitgevoerd, is niet voldoende om ook echt gedragsverandering te bewerkstelligen. Hier is commitment voor nodig. Het kan u helpen om draagvlak voor KAM te creëren om veranderingen en verbeteringen te bewerkstelligen. Want dit is uiteindelijk waar het om draait!


Voorkom valkuilen van voorgangers

Meer weten over deze top 5 aan afwijkingen, waar gaat het mis? Onze lead-auditor vertelt u de dieperliggende oorzaken, deelt slimme opstekers en praktijkvoorbeelden, allemaal om u in uw KAM rol te laten uitblinken!

Download het complete Trendrapport hier.

Download het VCA Trendrapport

 

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Certificeren VCA veilig werken

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen