MENU

Safety Culture Ladder

De Governance Code Veiligheid in de Bouw stelt dat vanaf 1 januari 2022 opdrachtgevers die de code hebben ondertekend veiligheidsbewustzijn als verplichting opnemen in aanbestedingen of contracten. Oftewel, nog meer reden om te gaan voor een Safety Culture Ladder (SCL) audit. Wij geven u alvast inzicht in hoe zo’n audit eruit ziet.

Waar wordt op gelet tijdens een SCL audit?

Tijdens een Safety Culture Ladder audit beoordelen de auditoren geen documenten zoals u bij een managementsysteem audit bent gewend. U wordt tijdens deze audits niet op basis van procedures beoordeeld, maar op basis van interviews met betrokkenen en observaties bij de diverse werkzaamheden. Door medewerkers van alle lagen binnen de organisatie te interviewen, projecten te bezoeken en rondgangen uit te voeren toetsen de auditoren het veiligheidsbewustzijn. 

De auditoren zijn meer geïnteresseerd in de motivatie achter de procedures dan in de procedure zelf. Waarom is er ergens een bepaalde procedure voor, waarom staat het zo beschreven in de procedure en wat gebeurt er in de praktijk? Dat laatste beoordelen de auditoren aan de hand van observaties in de organisatie en op projecten. Kortom, tijdens een audit worden vooral de WWWWH-vragen (wie, wat, waarom, wanneer, waar en hoe) gesteld.

Focus ligt tijdens de audit op o.a.:

  • Bekendheid bij alle medewerkers (inclusief tijdelijke en ingehuurde medewerkers)
  • Begrip van procedures en maatregelen
  • Begrip, bevestiging en erkenning bij en van de medewerkers
  • Betrokkenheid van medewerkers en management
  • Observaties van gedrag in de praktijk

Het aantal auditdagen

Het aantal auditdagen hangt onder andere af van de scope die vooraf is bepaald. Welke afdelingen neemt u wel of niet mee in de Safety Culture Ladder audit. Want tijdens de planning wordt rekening gehouden met hoeveel locaties er bezocht dienen te worden en hoeveel medewerkers er gesproken moeten worden. Ook speelt er mee welke variant van de Safety Culture ladder u laat uitvoeren; de SCL original, SCL, SCL Light, of het Approved Self Assessment. Wat al deze vormen inhouden vindt u in een eerdere blog van ons. In onderstaande tabel ziet u wel al het verschil tussen het aantal auditdagen per vorm van de Safety Culture Ladder.

SCL product

Auditvorm

 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

SCL Original

100%

100%

100%

SCL

100%

Vervolgaudit 40% handboek

Vervolgaudit 40% handboek

Statement SCL Light

Mandagen handboek tabel * 40%

Check op het actieplan

1 Mandag

Check op het actieplan

1 Mandag

Approved Self Assessment

1 mandag

Check op het actieplan 0,5 auditdag

Check op het actieplan 0,5 auditdag

Alle audits boven het niveau van SCL light worden door TUV Nederland in 2 fasen uitgevoerd. Bij fase 1 wordt beoordeeld of er voldoende bewustzijn (genomen acties/ implementatie) is om verder te kunnen naar fase 2 (is het ambitie niveau realistisch?). Ook biedt TUV de mogelijkheid om een proefaudit aan te vragen om alvast kennis te maken met Safety Culture Ladder en de wijze van auditen . De proefaudit is een TUV Nederland product en maakt géén deel uit van de SCL producten.

Goed om te weten

Bij de Safety Culture Ladder wordt de gehele audit door twee auditoren uitgevoerd. Er wordt dus niet opgesplitst, de auditoren interviewen en observeren altijd samen. Dit om een afgewogen en objectief oordeel te kunnen geven. Het is niet mogelijk om een Safety Culture Ladder te combineren met een andere audit, zoals bijvoorbeeld een VCA audit. Heeft u wellicht al een VCA certificaat, dan heeft u wellicht wel al wat voorsprong in de implementatie. Bekijk daarvoor onze blog van VCA naar SCL.

Wanneer u voor bijvoorbeeld trede 3 opgaat, worden de eisen uit trede 2 ook meegenomen (trede 1 staat voor passief, ongewenst gedrag, dus niet te certificeren). En anders dan wat u wellicht gewend bent bij andere schema’s, worden er geen afwijkingen geschreven. Na de audit wordt namelijk de uitkomst aan de organisatie medegedeeld. Indien de organisatie niet op het gewenste ambitieniveau uitkomt, is het mogelijk dat een lagere trede wel behaald is. Men kan dan een certificaat op het behaalde niveau krijgen.

Let op:

Wanneer u gaat voor SCL Light, bent u verplicht gebruik te maken van de NEN Webtool SAQ Extended. Wanneer u gaat voor een Approved Self Assesment, bent u verplicht gebruik te maken van de NEN Webtool SAQ Compact. De toetsing van het Approved Self Assessment (ASA) is een procesmatige toets waarbij geen uitspraak wordt gedaan over de trede. Bij ASA wordt op geen enkele wijze door een Certificatie instelling geïnventariseerd/gecontroleerd wat het niveau van de veiligheidscultuur is. De auditor controleert slechts of de uitvoering in overeenstemming is met de afspraken. Dit kan enkel leiden tot de volgende uitspraak: “de auditor heeft vastgesteld dat het Approved Self Assessment is uitgevoerd conform de geldende NEN voorschriften.”

Hoe ervaarde Hellenic Cables de audit?

Hellenic Cables ging u voor en heeft zich inmiddels al gecertificeerd voor de Safety Culture Ladder trede 4. De Safety Culture Ladder hielp hen veiligheidsgedrag en – bewustzijn aan te pakken in alle lagen van de organisatie. Zij hebben hierdoor succesvol incidenten terug gedrongen en de veiligheid aantoonbaar gemaakt. Download de case study en ontdek hoe zij het certificeringstraject met TÜV Nederland soepel doorliepen.

Download de case study hier. 

Download de Veiligheidsladder Casesudy

 

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Certificeren VCA veilig werken Veiligheidsladder bouw

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen