vca-leren-toepassen-training

Het aantal dodelijke ongelukken in de bouw blijft stijgen en de bouwsector steekt met kop en schouders boven andere sectoren uit. In 2018 vielen er 20 doden in de bouw, dat is bijna 30 procent van alle dodelijke bedrijfsongelukken. Om deze trend te breken hebben een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgericht.  

Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB)

In de Governance code Veiligheid in de Bouw hebben bouwondernemingen en opdrachtgevers (bouw, weg-, water-, spoorinfra en installatietechniek) gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag vastgelegd. Het doel van deze code is gezamenlijk met opdrachtgevers en –nemers veiligheid in de gehele keten te verbeteren.

De bedrijven die de code ondertekenen tonen aan dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving en nemen daarvoor de noodzakelijke maatregelen.

Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw conformeren zich ook aan de gezamenlijke afspraak Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Deze afspraak houdt in dat vanaf 1 januari 2022* opdrachtgevers die de code hebben ondertekend veiligheidsbewustzijn als verplichting opnemen in aanbestedingen of contracten.

*Voorheen was deze datum 1 januari 2021, maar vanwege de impact van het coronavirus is deze datum gewijzigd naar 1 januari 2022

Concreet betekent dit dat vanaf 2022 opdrachtgevers de Veiligheidsladder hanteren als eis bij aanbestedingen. Om veiligheidsbewustzijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken binnen de keten wordt Veiligheidsladder certificering niet alleen gevraagd van opdrachtnemers, maar ook van de opdrachtgevers. Vanaf 1 januari 2022 is de verplichting tot minimaal trede 2 van de Veiligheidsladder en vanaf 1 januari 2024 is dit trede 3.

De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur in een organisatie te meten. De Veiligheidsladder bestaat uit 5 treden. Elke trede vertegenwoordigt een bepaald niveau van volwassenheid op het gebied van de veiligheidscultuur in een bedrijf. Een Ladder Certificerende Instelling (LCI), zoals TÜV NORD, controleert of een organisatie voldoet aan de eisen die per trede zijn gesteld.

Waarom de GCVB ondertekenen?

Bijna 900 bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers hebben de Governance Code voor de Bouw ondertekend. Het betekent dus dat deze bedrijven zich voor 1 januari 2022 moeten certificeren voor de Veiligheidsladder. Maar waarom zou u überhaupt ondertekenen en uzelf deze verplichting opleggen?

Allereerst natuurlijk omdat het terugdringen van incidenten ook voor u prioriteit heeft en de voorgeschreven Veiligheidsladder uit de Governance code biedt hiervoor de kaders. Maar daarnaast heeft het ondertekenen en de daarbij behorende verplichting tot de Veiligheidsladder ook commerciële voordelen. Komt er een bepaald project op de markt en u wil daarop inschrijven, dan zal de hoofdaannemer per 1 januari 2022 van u eisen dat u gecertificeerd bent op de Veiligheidsladder trede 2. Het is dus van belang om u te oriënteren op de Veiligheidsladder, wanneer u dat nog niet gedaan heeft.

Een eerste stap richting veiligheidsbewustzijn

U hebt heel wat skills nodig om veiligheid in alle lagen van de organisatie te integreren, waarbij u oók op lange termijn succes boekt. Want hoe zorgt u ervoor dat veranderingen positief worden opgepakt en nageleefd? Onze experts hebben jarenlange ervaring in het vak en delen daarom 17 Best Practices voor het creëren van een positieve veiligheidscultuur. Succes!

Download hier uw 17 best practices.


17 Best Practices Veiligheidsladder

Onderwerpen:

Wetgeving veilig werken Veiligheidsladder bouw

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland