5 voordelen iso 27001 certificaat

Een managementsysteem als ISO 27001 implementeren kost veel tijd en energie. Maar gelukkig levert het veel meer op dan alleen een mooi certificaat aan de muur. We nemen 5 voordelen van het ISO 27001 certificaat, rechtstreeks uit de praktijk, met u door.

Geef succesvol invulling aan ISO 27001 in uw organisatie - Download het  stappenplan

ISO 27001

NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 helpt u bij het opstellen van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. De ISO 27001 bestaat uit een set van beheersmaatregelen waarmee u informatiebeveiliging onder controle krijgt. Wanneer u het ISO 27001 certificaat binnen heeft, betekent het dat u uw beleid, processen, functies, instrumenten en standaarden goed heeft ingericht wat betreft informatiebeveiliging.

En dat hard werken loont blijkt wel uit de signalen die we horen van bedrijven die het ISO 27001 certificaat op zak hebben. Nadat zij het certificaat overhandigd hebben gekregen, ervaren zij de volgende voordelen:

1. U bent een aantoonbaar betrouwbare partner voor uw klanten

Inalfa Roof Systems heeft het vertrouwen naar opdrachtgevers toe weten te bevestigen. Het certificaat toont aan dat Inalfa de vertrouwelijke informatie die zij van opdrachtgevers krijgen structureel beschermt en processen continu verbetert.

Doordat ISO 27001 een internationaal erkende norm is, heeft u met het certificaat het bewijs op zak dat u uw informatiebeveiliging goed op orde hebt. U toont hiermee aan een betrouwbare partner te zijn voor uw klanten. Dit komt zeker ten goede aan de relatie die u heeft met uw klanten. Want ook uw klanten hebben informatiebeveiliging waarschijnlijk hoog op de agenda staan. Als u het goed geregeld hebt, is dat voor hen alweer een zorg minder.

2. Het certificaat biedt commerciële kansen. U heeft een streepje voor t.o.v. concurrenten

Het ISO 27001 certificaat is in verschillende trajecten doorslaggevend geweest om een opdracht gegund te krijgen.

Niels Weterings van WPS Parking Systems 

Maar niet alleen voor uw huidige klantenkring is het ISO 27001 een positief signaal, zeker ook voor potentiële nieuwe klanten. En door het internationale karakter van de norm, zijn landgrenzen hierin niet beperkend. Goede en aantoonbare informatiebeveiliging is voor opdrachtgevers ook steeds vaker een eis voor gunning van de opdracht. Met het ISO 27001 certificaat heeft u zo een streepje voor op de concurrentie.

3. U hebt meer zicht op risico's, waardoor u incidenten voorkomt

Doordat incidenten beter geregistreerd worden, heeft dit geleid tot het actief inzetten van preventieve acties. De acties worden structureel opgevolgd en vastgelegd in het managementsysteem.

Klaus Billeter van Inalfa Roof Systems.

Een basis van het ISO 27001 managementsysteem is een analyse van de risico’s die uw organisatie loopt met betrekking tot informatie. Om die risico’s te beheersen zijn er maatregelen bedacht. Die zijn beschreven in ISO 27002 en opgenomen als bijlage in ISO 27001. Dankzij deze opzet geeft ISO 27001 structuur aan het opzetten en continu verbeteren van informatiebeveiliging. En door deze structuur worden risico’s ingeperkt, omdat er meer zicht op is. Bovendien beschermt u hiermee de reputatie van uw organisatie.

4. U bouwt een goed raamwerk om te voldoen aan strenge privacywetgeving

WPS Parking Systems kreeg door hun nieuwe moderne parkeeroplossingen steeds meer te maken met persoonsgegevens, wat vraagt om een goede bescherming en het voldoen aan de privacywetgeving. Dankzij ISO 27001 werden de processen hiervoor goed ingericht.

Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen zich te houden aan de wettelijke eisen rondom informatiebeveiliging. Sinds mei 2018 bent u verplicht te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GPDR), Deze wet stelt vast hoe u moet omgaan met persoonlijke informatie. Met het ISO 27001 certificaat legt u een goede basis voor AVG compliance.

5. De bewustwording van uw collega's is vergroot

Collega's zijn beter geïnformeerd en zich meer bewust van hun rol in informatiebeveiliging. Daarmee is dit niet langer een IT vraagstuk, maar een uitdaging voor het hele bedrijf.

Niels Weterings van WPS Parking Systems 

Een voorwaarde voor informatiebeveiliging is bewustwording binnen een organisatie. U kunt nog zoveel beleidsmaatregelen uitdenken en processen inrichten als u wilt, als uw collega’s niet meedoen is het niet effectief. Door een ISO 27001 traject neemt de bewustwording in uw organisatie toe. Hierdoor gaan collega’s veiliger om met (persoons)gegevens en is de kans op incidenten kleiner, wat weer eventuele (reputatie)schade voorkomt.

Meer weten over de ervaringen met ISO 27001?

Overweegt u een ISO 27001 certificeringstraject, dan is het vaak fijn om te lezen hoe anderen dit proces hebben ervaren. WPS Parking Systems heeft het ISO 27001 certificaat succesvol weten te behalen. Hoe voor hun dit proces eruit zag en welke rol TÜV NORD daarin had, leest u terug in de casestudy die we in samenwerking met hen hebben gemaakt.

Download de casestudy hier

Case study 27001 WPS Parking Systems

 

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Certificeren ISO 27001 informatiebeveiliging privacywetgeving cybersecurity

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland