MENU

TUV-36 Linkedin

Vanuit het Arbobesluit bent u als werkgever verplicht om bepaalde arbeidsmiddelen of machines (denk bijvoorbeeld aan hijs- en hefwerktuigen, lasapparatuur, maar ook een verbandtrommel) te laten keuren om een veilige arbeidsplaats te waarborgen. Wat zijn uw verantwoordelijkheden als werkgever?

Arbeidsmiddelen

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, van eenvoudig gereedschap tot heftruck of hoogwerker. Het regelmatig keuren van uw arbeidsmiddelen is belangrijk. Werkt u bijvoorbeeld met hijs- en hefmiddelen of verhuurt u machines aan derden, dan is niet altijd direct zichtbaar wat er met uw middelen gebeurt. Een keuring helpt gebreken te voorkomen en nog belangrijker: waarborgt de veiligheid.

Uw verantwoordelijkheid

Voor alle arbeidsmiddelen geldt allereerst een onderhoudsplicht. U dient ervoor te zorgen dat uw arbeidsmiddelen te allen tijden in goede staat verkeren. Daarnaast geldt er voor sommige arbeidsmiddelen ook een keuringsverplichting. Dat is van toepassing bij de volgende omstandigheden:

  • De veiligheid van het arbeidsmiddel hangt af van de manier van installeren
    Na installering en voordat het arbeidsmiddel voor de eerste keer in gebruik wordt genomen, moet keuring plaatsvinden. Daarmee wordt bepaald of het arbeidsmiddel op een goede manier is geïnstalleerd en of het veilig en goed functioneert in de werksituatie.
  • Gebruik en invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering van het arbeidsmiddel
    Bij risico op slijtage, veroudering en verslechtering is een periodieke keuring noodzakelijk om te bepalen of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat er geen risico is op gevaarlijke situaties. Hoe vaak een keuring moet plaatsvinden, hangt af van het arbeidsmiddel. Maar over het algemeen wordt minimaal één keuring per jaar als richtlijn gegeven.

Aantoonbare veiligheid

U bent als werkgever zelf verplicht om vast te stellen welke arbeidsmiddelen gekeurd moeten worden. Wanneer er een keuringsverplichting is, dient u op de arbeidsplaats schriftelijke bewijsstukken voor handen te hebben. Hiermee kan aan de toezichthouder (de inspectie SZW) worden getoond dat aan de keuringsverplichting is voldaan.

De vervolgstappen

Maar hoe komt u aan de schriftelijke bewijsstukken voor keuring? Oftewel wanneer u heeft vastgesteld welke arbeidsmiddelen gekeurd dienen te worden, is de volgende vraag wie deze keuringen moet uitvoeren? Mag u de keuringen zelf uitvoeren of moet dit door een externe keurmeester gebeuren?

Bepaal wie uw arbeidsmiddelen mag of moet keuren

In onze whitepaper krijgt u meer informatie over wie uw arbeidsmiddelen mag of moet keuren en de diverse risicoklassen plus daarbij behorende consequenties met betrekking tot keuren.

Download de whitepaper

Bepaal wie uw arbeidsmiddelen mag of moet keuren

Onderwerpen:

Wetgeving veilig werken bouw arbeidsmiddelen keuren

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen