stagnatie wkb

Onze afdeling Bouwkwaliteit duikt momenteel vol in de proefprojecten en spreekt met menig bouwer. In de gesprekken valt het ons op dat er grote zorgen zijn over de mogelijke stagnatie in het bouwproces door de komst van de Wkb. Hoog tijd om hier dieper op in te duiken en mogelijke oplossingen aan te reiken.

Oorzaken stagnatie

Hoe kan die stagnatie dan ontstaan? 1 Januari 2024 is de voorlopige ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dat betekent dat de technische toetsing aan het vigerende Bouwbesluit en het bouwtoezicht van de gemeente verhuist naar erkende Kwaliteitsborgers. Dit betekent ook nieuwe spelers in het veld: de Kwaliteitsborger. Anders dan de nu geldende zeer algemene eisen voor bouwplantoetsers bij gemeenten, moeten Kwaliteitsborgers als individu aan strenge relevante opleidingseisen en aantoonbare vlieguren voldoen. Dat roept de vraag op of er straks voldoende gekwalificeerde planbeoordelaars en toezichthouders zijn om alle bouwplannen in Gevolgklasse 1 te toetsen.

Om in te spelen op de benodigde capaciteit bij Kwaliteitsborgers, is het zaak voor bouwers om op tijd in contact te komen met Kwaliteitsborger. Indien dit niet gebeurt en elke aannemer pas vanaf ingang wet een Kwaliteitsborger gaat contacteren, zijn ze feitelijk al te laat. Waarom? Een Kwaliteitsborger moet kunnen voortborduren op benodigde capaciteit. Het is niet zo dat een aannemer kan bellen met het plan om 100 woningen te bouwen en vraagt om meteen te starten met kwaliteitsborging. Het zou zomaar kunnen zijn dat de Kwaliteitsborger pas twee maanden later een coördinator en planbeoordelaars beschikbaar heeft.

Daarnaast is er de angst dat de bouw vertraging oploopt wanneer op een bepaald punt in het bouwproces niet verder gewerkt kan voordat de Kwaliteitsborger iets heeft gecontroleerd of er specifiek bewijs voor is aangeleverd. De wapening van de fundering bijvoorbeeld moet gecontroleerd worden voordat er beton gestort kan worden. Anders is het voor de Kwaliteitsborger niet mogelijk om een gerechtvaardigd vertrouwen uit te spreken dat dit cruciale onderdeel van de bouw voldoet aan de uitgangspunten van de constructieberekeningen en tekeningen.

Voorkomen van stagnatie

Maar hoe voorkomen we nu die stagnatie in dit nieuwe Wkb bouwproces? Door rekening te houden met de volgende zaken:

Ben er op tijd bij

De allerbelangrijkste tip is: ben er op tijd bij. Ga niet pas per 1 januari 2024 aan de slag met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Bereid u nu al voor. Het implementeren van de nieuwe processen voorkomt stagnatie op een later moment. Bovendien is het belangrijk om tijdig contact op te nemen met een Kwaliteitsborger. Niet alleen om samen het proces inzichtelijk te krijgen binnen uw organisatie, maar ook om de Kwaliteitsborger al vast te leggen voor de toekomst. Een Kwaliteitsborger moet tijdig benaderd worden over planning en uitvoering, zodat de Kwaliteitsborger kan anticiperen qua capaciteit.

Maak afspraken en een planning

Wanneer er tijdig contact met elkaar is opgenomen, kunnen ook alle verwachtingen en planningen goed met elkaar afgesproken worden. Een borgingsplan is uitgebreid en bevat veel controle momenten. Het is daarom van cruciaal belang dat een Kwaliteitsborger weet wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden. Dan kan daarop geacteerd worden en voldoende noodzakelijke deskundigheid worden ingezet. Een Kwaliteitsborger moet namelijk zorgen dat zijn mensen goed opgeleid en getraind zijn. Dat kost tijd. Als blijkt dat er op stel en sprong meer mensen nodig zijn, is dit dus niet eenvoudig te regelen vanuit de Kwaliteitsborger.

Het sluiten van een raamcontract biedt hierin uitkomst. Met een dergelijk contract worden alle kwantitatieve en kwalitatieve afspraken op papier gezet en weten zowel bouwer als Kwaliteitsborger waar ze aan toe zijn. Een dergelijk raamcontract kan ook voor de langere termijn worden afgesloten. Als een Kwaliteitsborger weet dat een bouwer 1000 woningen per jaar bouwt, kan het daar in zijn capaciteit ook al rekening mee houden. Kortom, met een raamovereenkomst wordt een goede basis gelegd voor een soepele opvolging van het bouwvolume van bouwer of ontwikkelaar.

Lever tijdig bewijsvoering aan

In het borgingsplan staat uitgewerkt welke bewijsvoering per onderdeel aangeleverd moet worden ten behoeve van de dossiervorming. Daarmee is op voorhand dus al duidelijk wat er verwacht wordt. Omdat Kwaliteitsborging een nieuw proces is, is er wel het risico dat men vanuit oude gewoontes gewoon doorpakt op de bouw. Dan kan er bijvoorbeeld in het borgingsplan gevraagd worden om foto’s van de isolatie. Maar als dit vergeten wordt en het buitenspouwblad is al gemetseld, is het te laat. De bewijsvoering is dan niet compleet. Dan is er het risico dat de Kwaliteitsborger vraagt om het metselwerk deels te verwijderen om toch de isolatie te kunnen controleren. Dit zorgt natuurlijk voor stagnatie in het bouwproces. Kortom, wees alert op de gevraagde bewijsvoering per onderdeel uit het borgingsplan.

Het belang van een goede relatie tussen bouwer en Kwaliteitsborger

Een soepel verloop van het Wkb bouwproces en het voorkomen van stagnatie hangt dus voor een groot deel af van een goede relatie tussen bouwer en Kwaliteitsborger. TÜV NORD snapt het belang van een goede doorloop en we willen er alles aan doen om het bouwproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Door goed en transparant overleg kan er ingespeeld worden op de behoeftes bij de bouwer. We begeleiden u graag in de overgang naar dit nieuwe proces middels een proefproject. Want let op; het Wkb verhaal begint al in de initiatiefase van alle vergunningsplichtige bouwactiviteiten (ook verbouw). Oftewel trek tijdig bij ons aan de bel!

Ga er meteen mee aan de slag!

Neem deel aan een proefproject?

Meer informatie of aanvragen:

Vraag een proefproject aan

Onderwerpen:

Alle onderwerpen veilig werken bouw Wkb Bouwkwaliteit

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland