MENU

Vacature Inspecteur (1)-1

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) gaat per 1 juli 2022 in. Dat lijkt nog ver, maar het gezegde zegt niet voor niets: een goede voorbereiding is het halve werk. Maar hoe kunt u zich er dan op voorbereiden?

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Met de Wkb ligt er meer nadruk op de borging van de geleverde bouwkwaliteit. Daarmee is het de bedoeling dat het aantal gebreken tijdens de bouw - denk daarbij aan constructiefouten, onvoldoende isolatie of brandonveilige situaties – verminderd worden. De borging van bouwkwaliteit houdt in dat het totale bouwproces vanaf 2022 door een onafhankelijke deskundige wordt gecontroleerd; van ontwerp tot oplevering.

Deze controle wordt uitgevoerd door kwaliteitscontroleurs, de zogenaamde Kwaliteitsborgers. In eerste instantie beoordeelt de Kwaliteitsborger het ontwerp aan de technische eisen van het Bouwbesluit waaruit een verplichte risicoanalyse en verplicht borgingsplan volgen. Vervolgens vinden er tijdens het bouwproces, door zowel Kwaliteitsborger áls aannemer, controles plaats waarbij een dossier wordt samengesteld. De bewijslast in dit dossier bestaat onder andere uit foto's, certificaten/attesten en afleverbonnen van materialen die verwerkt worden tijdens het bouwproces. Dit dossier toont aan dat de vooraf getoetste kwaliteit gerealiseerd is. Kortom, het bouwproces verandert vanaf 2022, maar voorbereiden kan nu al.

Wie zijn de kwaliteitsborgers?

Omdat toetsing niet alleen maar vooraf en bij oplevering plaatsvindt, betekent dit dat er een nieuw proces ingericht moet worden. Bovendien is het in de Wkb wettelijk verplicht om aantoonbare kwaliteit te leveren. Degene die toeziet op deze kwaliteit is een zogenaamde Kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger moet erkend/gecertificeerd zijn én gebruik maken van een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging.

In de Wkb moet de opdrachtgever of vergunninghouder van het te bouwen object een Kwaliteitsborger in de hand nemen. Als opdrachtgever is het belangrijk om alvast in gesprek te gaan met mogelijke Kwaliteitsborgers, zodat per juli 2022 duidelijk is bij wie de borging van het bouwproces en de nodige wettelijke acties tijdens het bouwproces zijn belegd.

Dossiervorming implementeren in het huidige proces

Binnen de Wkb is het dus wettelijk verplicht om aantoonbare kwaliteit te leveren. Daarom vraagt de Wkb om gedurende het bouwproces een dossier op te bouwen. Dit bouwdossier, formeel dossier bevoegd gezag, wordt opgesteld door die eerder benoemde Kwaliteitsborgers. Bij bouwbedrijven komt hierdoor nog meer de noodzaak om goed te documenteren. Zodat bij informatie opvraag door de Kwaliteitsborger over onderdelen van de bouw eenvoudig de bewijslast overhandigd kan worden. Met het uiteindelijke dossier moet immers aangetoond worden dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit.

Maar waarom zou u er nu al mee beginnen, als de wet pas over enige tijd ingaat? Het vastleggen van de bewijsvoering zorgt voor duidelijkheid wat ook nu al kan helpen in uw proces. Het voorkomt discussie over het al dan niet op deskundige wijze uitvoeren van werkzaamheden. Bovendien zorgt deze gestructureerde manier van werken ervoor dat faalkosten worden gereduceerd.

De ultieme test: een proefproject

Wilt u het nieuwe Wkb proces echt toetsen? Dan kunt u deelnemen aan zogenaamde proefprojecten. Hiermee kunnen de interne processen voor kwaliteitsborging getoetst worden. Ook is het dé testcase om de wisselwerking tussen aannemer, gemeente en Kwaliteitsborger op scherp te zetten. Daarnaast is er bij de gemeente vaak een soort van ‘leergeld’ te verkrijgen, middels legeskorting of subsidie, waarmee een proefproject (deels) bekostigd kan worden.

Inzicht in het nieuwe Wkb proces

Als allereerste stap is het misschien wel het handigste om precies inzicht te hebben in hoe het bouwproces er precies uitziet in de nieuwe situatie. Waar in het bouwproces heeft wie met wat te maken? Daarom hebben we een handig stappenplan opgesteld waarbij het proces voor Kwaliteitsborging in de bouw op een rijtje is gezet.

Download het Stappenplan

Download het Wkb Stappenplan

Onderwerpen:

Alle onderwerpen veilig werken bouw Wkb Bouwkwaliteit

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen