MENU

SDGs-1Foundation Sustained Responsibility heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe versie van de MVO Prestatieladder en dit is nu een feit: MVO Prestatieladder 3.0. In basis is deze versie hetzelfde als de voorgaande versie uit 2013. Het is nog steeds een managementsysteem opgebouwd in thema’s en met veel aandacht voor stakeholderbetrokkenheid. Met de 3.0 versie is de norm wel beter leesbaar en is er een duidelijke koppeling met de Sustainable Development Goals. In deze blog nemen we de belangrijkste wijzigingen met u door.

De MVO Prestatieladder

Met de MVO Prestatieladder toont u aan dat u de laatste inzichten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de praktijk brengt. Het certificatieschema MVO Prestatieladder is geïnspireerd op onder andere de ISO 26000, het motto “People, Planet, Profit” en stakeholdermanagement. Het MVO Prestatieladder certificaat behalen betekent dat u de MVO prestaties van uw organisatie inzichtelijk kunt maken aan belanghebbenden. Dit kan een positieve uitwerking hebben op het imago van uw organisatie en uw medewerkers. 

Dit jaar komt de Foundation Sustained Responsibility met een nieuwe versie van de MVO Prestatieladder, namelijk versie 3.0. De basis is hetzelfde, maar toch zijn er een aantal dingen wezenlijk veranderd. We nemen de belangrijkste met u door:

De Sustainable Development Goals (SDG's)

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 zijn vastgesteld door de VN en wereldwijd worden gepromoot als doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De opbouw in thema’s van de MVO Prestatieladder 3.0 is ophangen aan deze SDG’s. Hiermee kunnen bedrijven die de SDG’s als uitgangspunt nemen voor hun MVO-beleid meer baat hebben bij het implementeren van de MVO Prestatieladder.

Verhouding tot de sector

Een van de belangrijkste wijzigingen in de MVO-Prestatieladder 3.0 is dat bedrijven nu zelf moeten aantonen hoe zij zich verhouden tot de sector en daarmee hun niveaubepaling voor de MVO Prestatieladder onderbouwen. Voorheen was dit geen vereiste, maar nu moet de sector in zijn geheel worden meegenomen.  

Communiceren over kengetallen

In de voorgaande versie was het al zo dat de MVO-impact meetbaar moest worden gemaakt aan de hand van kengetallen. Als resultaat kwam hieruit een weergave van de indicatoren met bijbehorende doelstellingen en prestaties, veelal met gegevens die meetbaar zijn. Dit werd gedeeld met de externe auditor. Communicatie over de MVO-impact moest ook met stakeholders plaatsvinden. Deze eis is uitgebreid in versie 3.0. Versie 3.0 vereist dat een MVO-jaarverslag opgesteld wordt dat openbaar is en dus voor iedereen in te zien is.

Meer verantwoordelijkheid nemen op het gebied van inkoop

Op niveau vier is de ketenverantwoordelijkheid verder versterkt met een paragraaf over MVO bij inkoop en omgaan met leveranciers. Dit houdt in dat leveranciers aangestuurd moeten worden op MVO-werkwijzen. Ten opzichte van de vorige versie wordt in met versie 3.0 van de norm daarin meer verantwoordelijkheid van de te certificeren organisatie geëist.

PDCA-cyclus

De MVO-waarden of bedrijfsprincipes, die al onderdeel waren van ‘good governance’ zijn nu gekoppeld aan de PDCA-cyclus en krijgen daardoor een grotere betekenis. Hiermee is het duidelijker dat voor het implementeren van de norm de PDCA-cyclus moet worden toegepast. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het thema ‘Behoorlijk bestuur’, deze is uitgebreid. Nieuw daarin is de eis om kernwaarden of bedrijfsprincipes voor behoorlijk bestuur en MVO op te stellen (en vervolgens te implementeren). Wanneer u dit doet, moet u de PDCA-cyclus toepassen en daarvoor worden nu meer handvaten gegeven in de norm.

Overgang naar de versie 3.0

De nieuwe versie van de MVO Prestatieladder gaat in per september 2020, vanaf dan kunnen er audits plaatsvinden aan de hand van deze nieuwe versie. Tot maart 2021 is er een overgangsperiode, dat betekent dat per 1 maart 2021 er enkel nog audits vanuit versie 3 uitgevoerd worden. Certificaten afgegeven tegen versie 2 van de MVO Prestatieladder zijn niet meer geldig per 1 maart 2022.


Begin bij de basis

Bij het succesvol opzetten of verbeteren van een managementsysteem komt veel kijken. Vooral als een norm gewijzigd is, is dat het moment om met verbetertools aan de slag te gaan. In de Gids voor het succes van de KAM-coördinator bespreken we alle aspecten van het vakgebied in één document. Zodat u scherper bent op alle factoren die bepalend zijn voor het behalen van uw doelstellingen en de toegevoegde waarde van uw KAM-functie bewijzen.

Download de gids voor het succes van de KAM-coördinator hier.

Maak een succes van uw rol in KAM en download de Gids

 

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Normkennis Certificeren

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen