Speeltoestel WAS

Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS), wat houdt het in?

U bent beheerder/eigenaar of fabrikant van een speeltoestel en wilt graag dat deze veilig is en voldoet aan alle regelgeving. Maar wat houdt die regelgeving in en hoe voldoet u speeltoestel aan deze regelgeving?

Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS)

In Nederland ziet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toe op de veiligheid van speeltoestellen. Zij kunnen speeltoestellen sluiten en/of boetes opleggen aan de beheerder. Dit doen ze op basis van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). In deze wet staat dat alle speeltoestellen in de openbare ruimte veilig moeten zijn en heeft als doel ongevallen te verminderen/voorkomen.

Voor wie geldt het WAS?

Een speeltoestel wordt allereerst ontworpen, gemaakt of gedistribueerd naar Nederland. Daarmee is de fabrikant of importeur/distribiteur van een attractie- of speeltoestel verantwoordelijk dat de attractie of het speeltoestel zodanig ontworpen en gemaakt is dat het geen gevaar oplevert voor de veiligheid of gezondheid van de mens. Bovendien moet het toestel voldoen aan alle geldende voorschriften. De controle of dit daadwerkelijk zo is, kan alleen worden uitgevoerd door een aangewezen keuringsinstelling (AKI) zoals TÜV NORD. Pas wanneer de AKI het toestel goedkeurt en een certificaat van goedkeuring afgeeft, mag het in gebruik genomen worden.

Eenmaal in gebruik is de eigenaar, verhuurder of beheerder van het speeltoestel verantwoordelijk voor het veilige gebruik. Dit betekent dat de eigenaar van het toestel moet zorgen dat het toestel regelmatig onderhouden wordt en de juiste documentatie aanwezig is (bijvoorbeeld de keuringspapieren). Indien het bewijs van goedkeuring nog niet aanwezig is, moet de eigenaar van het speeltoestel zelf zorgen dat het speeltoestel gekeurd wordt door een AKI. Het is daarom altijd belangrijk om te controleren of alle toestellen zijn voorzien van een certificaat. Hierop moet specifiek vermeld zijn dat het is gekeurd aan het Warenwetbesluit Attracties- en Speeltoestellen.

Welke speeltoestellen vallen wel of niet onder het WAS?

In het WAS is een speeltoestel gedefinieerd als een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt.

Om te kaderen welke speeltoestellen onder het WAS vallen worden een aantal speeltoestellen uitgesloten:

  • Speeltoestellen die beschouwd worden als speelgoed en onder het Warenwetbesluit Speelgoed vallen. Dit zijn speeltoestellen bestemd voor huishoudelijk gebruik (een speeltoestel in de achtertuin bijvoorbeeld). 
  • Elektrische speeltoestellen vallen onder het Warenwetbesluit elektrotechnische producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een speeltoestel voor het winkelcentrum dat in werking gaat door er geld in te gooien. Let op: minicars of miniscooters zijn hier een uitzondering op en moeten wel conform het WAS gekeurd worden.
  • Tijdelijke bouwstructuren zoals bijvoorbeeld boomhutten die op een festival voor kinderen worden gemaakt. Als deze toestellen in stand worden gehouden, heeft de beheerder wél een verantwoordelijkheid.

Waar moet een speeltoestel aan voldoen?

Een fabrikant of importeur moet zorgen voor een veilig ontwerp en productie van het speeltoestel. Daarbij moet het voorzien worden van de juiste documentatie en opschriften, zodat de veiligheid van het toestel gedurende de levensduur gewaarborgd blijft. Denk hierbij aan inspectie- en onderhoud instructies, logboeken en operationele instructie. Tot slot moet het toestel dus gekeurd zijn door een aangewezen keuringsinstantie (AKI).

Omdat in Nederland elk speeltoestel gekeurd moet zijn, is een eigenaar verplicht enkel goedgekeurde speeltoestellen in te kopen of zelf te zorgen voor goedkeuring door een AKI. Daarnaast is de eigenaar ervoor verantwoordelijkheid dat speeltoestellen goed geplaatst worden en met de juiste ondergrond. Rondom het toestel moet de ondergrond altijd voorzien zijn van een geschikt valdempend materiaal. De beheerder of eigenaar heeft verantwoordelijkheid dat het toestel veilig blijft en moet daarom een beheersplan hebben waarin o.a. wordt vermeld:

  • Hoe vaak de toestellen geïnspecteerd moeten worden en wanneer noodzakelijk, specifieke aandachtspunten van het toestel;
  • Hoe het onderhoud gepleegd moet worden;
  • De registratie van de inspecties en het onderhoud in een logboek.

Een handig overzicht waar uw toestel aan moet voldoen?

Waar moet u speeltoestel nou aan voldoen? Wilt u als fabrikant, beheerder of eigenaar van een speeltoestel meteen een handig overzicht waarin staat waar uw speeltoestel minimaal aan moet voldoen? Zodat u weet waar u op moet letten voordat u het toestel in gebruik kan laten nemen? Download dan onze checklist.

Download de checklist hier.

New Call-to-action

Onderwerpen:

Alle onderwerpen was speeltoestel Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland