shutterstock_111153995

Speeltoestellen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). In Nederland hoeven de meeste sporttoestellen (nog) niet gekeurd te worden. Er zijn echter wel uitzonderingen. Wat is nu precies het verschil tussen een speeltoestel en een sporttoestel? Wanneer moet u voldoen aan het WAS?

Wat is een speeltoestel?

Een speeltoestel is, volgens het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS), een constructie gemaakt voor vermaak of ontspanning. Daarbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van zwaartekracht of fysieke kracht van de mens. Het gaat hierbij om een permanente constructie die voor langere termijn gebruikt kan worden. Wel kan het zo zijn dat het toestel meerdere keren op- en afgebouwd wordt, het hoeft dus niet op één permanente plek te staan. Hier zijn wel aanvullende instructies bij nodig.

Wat is een sporttoestel?

In zekere zin worden sporttoestellen ook gebruikt voor ontspanning en vermaak. Een belangrijk verschil met speeltoestellen is dat sporttoestellen primair zijn ontworpen en geproduceerd om mensen te laten bewegen en specifieke spiergroepen te trainen. Vaak (maar niet altijd) worden deze toestellen gebruikt onder toezicht van gekwalificeerde trainers, waarmee er extra toezicht is op het veilige gebruik.

Wanneer moet een speel- of sporttoestel voldoen aan het WAS?

Omdat sporten en spelen soms veel op elkaar lijken, is het niet altijd duidelijk of het toestel gekeurd moet worden conform het WAS. Skateparken en trampolineparken zijn hier goede voorbeelden van. Bij deze parken spelen sport en het oefenen van bepaalde bewegingen een even grote rol als vermaak en ontspanning. Door dit karakter moeten zij gekeurd worden conform het WAS. Als aanzienlijke risico’s aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld bij professionele trampolines, kan een keuringsinstelling altijd gebruik maken van relevante (sport)normen die iets vertellen over het veilig gebruik. Ondanks dat het onder het WAS valt, kan het naar mening van de keurmeester toch mogelijk zijn dat de aanwezigheid van een gekwalificeerde trainer noodzakelijk wordt bevonden.

Daarnaast is de plek van het toestel van groot belang als het gaat om het moeten voldoen aan het WAS. In vrijwel alle normen voor sporttoestellen wordt vermeld dat zij fysiek gescheiden moeten zijn van speeltoestellen. Dit kan bijvoorbeeld middels een grote onderlinge afstand of scheiding door middel van een hekwerk met poortje. Het is daarom altijd belangrijk om bij plaatsing te kijken of er interactie tussen sport- en speeltoestellen mogelijk is. Een risico analyse kan hier inzicht in bieden.


Waar moet mijn speeltoestel aan voldoen?

Is er sprake van een speeltoestel? Waar moet deze dan aan voldoen? Wij geven u als fabrikant, beheerder of eigenaar van een speeltoestel meteen een handig overzicht waarin staat waar uw speeltoestel minimaal aan moet voldoen? Zodat u weet waar u op moet letten voordat u het toestel in gebruik kan laten nemen? Download dan onze checklist.

Download de checklist hier.

New Call-to-action

Onderwerpen:

Alle onderwerpen was speeltoestel Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen sporttoestel

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland