hoe verloopt een kwaliteitsborgingsmoment-1

Menig bouwer bereidt zich op dit moment voor op de Wkb. De een oriënteert zich nog en de ander bevindt zich al middenin diverse proefprojecten. Voor hen die nog actief met proefprojecten bezig zijn, proberen we met onze blogs wat meer feeling met het nieuwe proces over te brengen. Zo ook met deze, door uit de doeken te doen hoe een kwaliteitsborgingsmoment in zijn werk gaat. In dit geval de controle van de wapening.

Deze blog in anderhalve minuut:

 

Een Wkb proefproject

Om daadwerkelijk het nieuwe Wkb proces aan den lijve te ervaren, zijn de proefprojecten in het leven geroepen. Tijdens de ontwerpfase en het fysieke bouwproject wordt er gewerkt volgens de nieuwe Wkb procedures en wordt de samenwerking met de Kwaliteitsborger getest. Wanneer een Kwaliteitsborger BRL 5019 gecertificeerd is, zoals TÜV NORD. Dan bestaat er de mogelijkheid om legeskorting te verkrijgen bij de gemeente. Dit kan een fors bedrag zijn waarmee een proefproject (deels) bekostigd kan worden.

Kwaliteitsborging

Na ingang van de wet is de bouwer aansprakelijk voor de gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij de gebreken niet aan de aannemer zijn toe te kennen. Daarvoor moet de aannemer wel zijn of haar bewijsvoering op orde hebben. De bouwer moet aan kunnen tonen dat het gebrek er op het moment van oplevering niet was. Om deze bewijsvoering op te bouwen wordt er tijdens de bouw een dossier opgebouwd waarin de geleverde kwaliteit wordt geborgd. Bovendien wordt een bouwbedrijf gedurende het proces onafhankelijk en deskundig gecontroleerd door een Kwaliteitsborger. Deze Kwaliteitsborger ziet bovendien toe op de dossiervorming. Om dit proces te illustreren en een concreet voorbeeld te geven, bespreken we in deze blog een momentopname in het Kwaliteisborgingsproces; de controle van de wapening bij een woningbouwproces.

Voorbereiding op het kwaliteitsborgingsmoment

Voordat daadwerkelijk de wapening van de vloer wordt uitgevoerd ontvangt de Kwaliteitsborger weken van tevoren de tekeningen en berekeningen van de aannemer met betrekking tot de betreffende vloer. De Kwaliteitsborger controleert of de tekeningen en berekeningen zijn gecontroleerd door de constructeur van de aannemer zelf. Vervolgens controleert ook de constructeur van de Kwaliteitsborger het geheel en de gevalideerde tekening, voorzien van een stempel, wordt geplaatst in een gedeeld bestand waar de aannemer en de Kwaliteitsborger toegang tot hebben. Als de tekeningen helemaal zijn goedgekeurd, kan de aannemer daadwerkelijk aan de slag met het plaatsen van de vloer op basis van de gevalideerde tekeningen.

Bezoek van de Kwaliteitsborger op de bouwplaats

De volgende stap is het maken van een afspraak tussen uitvoerder en Kwaliteitsborger voor een inspectiemoment op de bouwplaats. Vanuit de Kwaliteitsborger wordt de toezichthouder naar de bouwplaats gestuurd. Vaak loopt die alle punten langs met de betrokken uitvoerder. Voordat de toezichthouder van de Kwaliteitsborger op bezoek komt, heeft de aannemer zelf al de vloeren gecontroleerd op basis van referentiewoningen. Deze referentiewoningen worden van tevoren vastgesteld door de Kwaliteitsborger. Wanneer de Kwaliteitsborger op de bouw komt, kan het wel zomaar zijn dat zij andere woningen controleren dan alleen die referentiewoningen.

Het doel van het bezoek van de Kwaliteitsborger is het vaststellen van het vertrouwen dat de uitvoerder de werkzaamheden zelf goed controleert. Wordt alles op de juiste manier vastgelegd? Daarom vraagt de Kwaliteitsborger naar de wijze waarop hij of zij de wapening heeft gecontroleerd. Om zo te achterhalen of alle cruciale punten worden meegenomen. Terugkoppeling kan bijvoorbeeld zijn dat de volgende keer wel een bepaald knooppunt ook meegenomen moet worden in de controle. Zo wordt er tijdens het bouwproces bijgestuurd in de wijze van controle door de uitvoerder. De Kwaliteitsborger moet uiteindelijk overtuigd zijn van een gedegen controle op basis van het rapport van de uitvoerder en van de werkwijze op de werkplaats zelf.

Ervaar het zelf

In dit voorbeeld gaat het om de controle van de wapening. Maar misschien is de bouwer ook al met de technische schil bezig. Omdat de Kwaliteitsborger er toch is, wordt dat dan ook direct gecontroleerd op bijvoorbeeld de toegepaste isolatiematerialen. Hoe lang een Kwaliteitsborging moment dan duurt? Meestal lopen onze collega’s ongeveer een uur/twee uur rond op de bouwplaats. Is er alleen nog sprake van fundering, dan is de Kwaliteitsborger zo klaar. Maar hoe verder in het proces, hoe meer er te zien is. Naast het bezoek op de bouw, moet een bouwer ook in de offerte rekening houden met reistijd en uitwerking van het rapport. De uitwerking van het rapport kost ook ongeveer twee uur. Per bouwproject komt een Kwaliteitsborger ongeveer vier keer langs. Dit is mede afhankelijk van het vertrouwen in de aannemer.

De rapportage

Voor het verlaten van de bouwplaats geeft een Kwaliteitsborger vaak al aan waar het eventueel nog aan schort en of de volgende dag de werkzaamheden vervolgd kunnen worden. Verrassingen zullen er dus niet in het rapport staan. Als er echt grote gebreken zijn, moet dit als het kan meteen opgelost worden, zodat de Kwaliteitsborger dit meteen kan zien. Als de toezichthouder erop vertrouwt dat het goed komt, wordt de bewijsvoering van het goedkomen later aan het rapport toegevoegd. Denk hier bijvoorbeeld aan dat de bijlegstaafjes vergeten zijn bij de sparing. De aannemer geeft dan aan dat hij/zij dit die middag meteen oplost. Als alles aantoonbaar in orde is, geeft de Kwaliteitsborger goedkeuring en kan het beton gestort worden. Het enige wat de uitvoerder dan nog moet aanleveren na storting is bewijs dat het juiste beton gestort is, zodat dat toegevoegd kan worden aan het rapport van de toezichthouder.

Het rapport wordt wederom in de gedeelde bestanden geplaatst. Dit gebeurt meestal een dag na het inspectiemoment, omdat ook de coördinator van de Kwaliteitsborger er nog zijn of haar stempel op moet zetten.

Meer weten over het Wkb bouwproces?

We hebben nu ingezoomd op een bepaald aspect van het nieuwe Wkb bouwproces. Wilt u meer weten over het totale proces? Met ons handige Stappenplan doorlopen we het hele nieuwe Wkb bouwproces, van ontwerp tot oplevering. Zo ziet u meteen welke acties u moet ondernemen tijdens het proces en heeft u dus meer inzicht in de werkwijze vanaf 1 juli 2022

Download het Stappenplan

Download het Wkb Stappenplan

Onderwerpen:

Alle onderwerpen veilig werken bouw Wkb Bouwkwaliteit

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland