SNF

Wanneer het gaat om huisvesting voor arbeidsmigranten horen we vaak negatieve verhalen in de media. We horen dan dat werknemers in te kleine onhygiënische ruimtes moeten verblijven. Doordat het nog te vaak mis gaat, vergroten gemeenten ook hun vereisten voordat ze een vergunning verlenen voor huisvesting. Een van de vereisten is het SNF-keurmerk, niet meer per organisatie, maar per pand. Zodat er beter toezicht is op de huisvesting. Aanleiding voor Stichting Normering Flexwonen hun norm aan te passen en in plaats van steekproefcontroles over te gaan op 100% controles.

Vernieuwing SNF norm

Eind 2019 heeft de Stichting Normering Flexwonen een commissie Toekomstvisie SNF aangesteld. Het doel van deze commissie, met vertegenwoordigers uit de vakbond, uitzend- en huisvestingsector, was het vormen van een advies over de keurmerkeisen en de inspectiemethode op de middellange termijn. Om daarmee de kwaliteit van huisvesting voor de arbeidsmigrant te garanderen. De commissie heeft uiteindelijk een rapport opgeleverd met aanbevelingen op het gebied van privacy, hygiëne, klachtenafhandeling, maar pleitte vooral voor een 100% inspectie van alle panden in plaats van een inspectie op basis van een steekproef.

100% controle

Voorheen werd op basis van het aantal huisvestingslocaties middels een staffel berekend hoeveel panden een locatiebezoek kregen in het kader van de SNF inspectie. Vanaf september 2021 vervalt die staffel en moet elke locatie elk jaar gecontroleerd worden. Indien u voor het eerst opgaat voor een SNF-keurmerk betekent dit dat u eerst een administratieve inspectie krijgt en vervolgens binnen 3 maanden al uw locaties worden beoordeeld. Daarna mag u pas het keurmerk uitdragen. Als u nu al het SNF keurmerk heeft, is het de bedoeling dat al uw locaties verdeeld worden over vier kwartalen en komt de inspecteur dus op 4 momenten in het jaar uw verschillende locaties beoordelen. Mocht deze spreiding in uw geval niet haalbaar zijn, dan wordt die spreiding over 4 kwartalen beperkt. Na een goed doorlopen inspectie ontvangt de beheerder een SNF-keurmerk met datum die dan op een zichtbaar punt op het gebouw aangebracht moet worden.

Andere wijzigingen SNF norm

De wijziging van steekproef naar 100%-controle brengt nog twee veranderingen met zich mee. De eerste betreft locaties waar meerdere ondernemingen arbeidsmigranten onderbrengen. De verhuurder wordt als eerstverantwoordelijke voor een locatie aangewezen. Elke locatie wordt ook maar voor één onderneming geïnspecteerd, zodat er geen dubbele inspecties plaatsvinden.

De tweede betreft het volgende: ‘Toezicht en beheer’ krijgt een plaats in de norm. Dat is in de eerste helft van dit jaar aangepast in de norm en reglementen en ook actueel per 1 september 2021. Dit onderdeel wordt dan onderdeel van de administratieve controle. Daarnaast wordt tijdens deze administratieve controle de volledigheid van de locatielijst gecontroleerd. Door deze wijziging vervalt het onderscheid in regulier- en inhuur-register.

Deze administratie wordt vergemakkelijkt door een totaal nieuw locatieregister, die de basis is voor de 100%-controle. Dit locatieregister kent veel meer functionaliteiten dan het huidige en er zullen koppelingen met eigen administratie mogelijk zijn. Ook kan in het locatieregister per locatie een dossier opgebouwd worden.

Een extra wijziging in de norm die in principe los staat van de 100% controle is dat op initiatief van TÜV NORD per 2023 het verplicht wordt dat er een brandblusser hangt in de keuken of andere plek waar gewerkt wordt met vet. Dit om de veiligheid nog meer te waarborgen.

Kosten

Maar welke invloed heeft dit op de kosten. Aangezien nu elk jaar elk pand geïnspecteerd moet worden, heeft dat logischerwijs gevolgen voor de kosten. Er is afgesproken dat de kosten voor deelnemers niet meer dan dubbel zo duur mogen worden. Daarnaast wordt tijd gewonnen door het verbeterde locatieregister. Zo wordt er aan de administratieve kant voldoende tijd gewonnen, om niet veel duurder uit te zijn.

Ook wordt er gekeken of er een mogelijke bonus-regeling komt. Dit houdt in dat als er bij de eerste 100%-controle weinig major-tekortkomingen worden geconstateerd, het jaar erop een deel van de locaties op afstand kan worden gecontroleerd. Dit alles om ook de financiële last die de 100%-controle met zich meebrengt minder fors te laten stijgen.

Benieuwd wat de wijzigingen voor u betekenen?

Neem dan contact op met onze inhoudsdeskundigen via dit formulier.

Neem contact op

 

 

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Normkennis Certificeren SNF

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland