e-inspectie vacature Linkedin

Als installateur bent u verantwoordelijk voor het plaatsen en mogelijk het onderhoud van een veilige elektrische installatie. Een (periodieke) inspectie/keuring kan u soms met de neus op de feiten drukken. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom delen we veelvoorkomende afwijkingen tijdens onze nieuwbouw en periodieke inspecties, zodat u hierover niet meer struikelt.

Inspectie elektrische installaties

Een keuring van een elektrische installatie vindt plaats op basis van een norm. Dit kunnen bijvoorbeeld de NEN 1010 norm (nieuwbouw/periodiek), NEN 3140 norm (periodiek) of SCIOS technische documenten zijn. Tijdens een inspectie checkt de inspecteur alle elektrische installatiedelen binnen de vooraf bepaalde scope. Tijdens deze inspectie wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd op de veiligheidsrisico’s, brandrisico’s, keuze beveiligingstoestellen en aanwezigheid van documentatie. Daarnaast worden er metingen en beproevingen uitgevoerd, zo wordt bijvoorbeeld de isolatieweerstand gemeten. Het resultaat is een rapport waarin een duidelijk overzicht staat van alle bevindingen inclusief foto.

Veelvoorkomende afwijkingen nieuwbouwinspecties

Het bouwbesluit stelt dat iedere laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de NEN 1010. Hierin staan eisen met betrekking tot de manier waarop u de veiligheid en bruikbaarheid van uw elektrische installaties regelt. Onze inspecteurs die bijna dagdagelijks deze inspecties doen, zien bij hun inspecties echter een aantal afwijkingen regelmatig terugkomen.

Herkenbaarheid meterkast – is de meterkast herkenbaar als zijnde meterkast? Dat betekent dat deze gemarkeerd is met een sticker o.i.d.

Zijn de juiste componenten toegepast? – Denk bijvoorbeeld aan de juiste keuze van beveiliging. We constateren vaak na meting dat een andere beveiliging gekozen had moeten worden.

Beschermingsleidingen – Onze inspecteurs zien vaak dat er meerdere beschermingsleidingen onder één aansluiting geplaatst zijn. Voor de veiligheid is het raadzaam dit niet te doen. Als u bijvoorbeeld onderhoud pleegt op groep 1, maar groep 2 bevindt zich daar ook onder, dan wordt de beschermingsleiding daar ook van losgekoppeld en is die groep niet beveiligd. Terwijl eigenlijk alleen groep 1 noodzakelijk was.

Kabelschoenen onjuist geperst – Een fabrikant heeft bepaalde voorschriften hoe een kabelschoen geperst moet worden aan het eind van een kabel. Toch gaat dit vaak fout en wordt een verkeerde bek gebruikt waardoor een kabelschoen te los zit, of de kabel kapot geperst wordt.

Meerdere aders onder één aansluiting terwijl aansluiting niet geschikt daarvoor is – Dit geeft kans op overgangsweerstanden.

Veelvoorkomende afwijkingen na periodieke inspecties

Vanuit de Arbo Wetgeving moet u zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. Periodieke inspecties van de elektrische installaties kunnen een goed hulpmiddel zijn om dit te waarborgen. Onze inspecteurs zien tijdens de periodieke inspecties de volgende afwijkingen regelmatig terugkomen.

Meterkast of verdeelinrichting als opslag – we zien vaak dat er schoonmaakmiddelen staan in de meterkast of dat de verdeelinrichting wordt gebruikt als opslag voor installateurs. Dan liggen er zekeringen en reservecomponenten. Daarvoor is het niet bedoeld.

Meterkast op slot – De meterkast mag niet bereikbaar zijn voor leken/onbevoegden om te voorkomen dat het als opslagruimte gebruikt wordt (zie vorige punt).

Tekeningen niet aanwezig of niet bijgewerkt – Wanneer er bijvoorbeeld een groep is toegevoegd, moet de tekening ook worden bijgewerkt. Vaak treffen we bij inspecties nog verouderde tekeningen aan, of zelfs helemaal geen tekeningen. Als de inspecteur geen tekeningen heeft, dan kunnen de metingen ook niet correct geïnterpreteerd worden, omdat niet duidelijk is welke beveiliging ervoor zit.

Bij zowel nieuwbouw als periodiek

Dan zijn er nog een aantal zaken die we zowel bij nieuwbouw- als periodieke inspecties tegenkomen:

Zijn alle wartels vastgezet? – We zien vaak dat niet alle wartels zijn vastgezet. Dan hebben de kabels geen goede trekontlasting, waardoor een kabel bijvoorbeeld bij werkzaamheden losgetrokken kan worden. Met als gevolg hogere overgangsweerstanden, dus risico op brand.

Coderen componenten –Bijvoorbeeld relais/schakelaars en automaten zijn niet gecodeerd. Wanneer u voor een kast staat, wilt u weten waar welke component voor dient, met name bij een storing. Welke gebruikers zitten achter de aardlekbeveiliging die getript is bij een storing?

Brandwerende doorvoeren afwerken – Wanneer er een kabel door een brandwerende muur getrokken wordt, zien we helaas vaak dat het gat niet goed afgewerkt wordt. En dat gaat ten koste van de brandwerendheid. Daarom moet het netjes afgewerkt worden en daarvoor moet vaak een speciaal bedrijf ingehuurd worden.

Bekabeling niet goed gekozen of gemonteerd – Bijvoorbeeld dat er te dunne en/of te lange kabels zijn gekozen of de XMvK kabels zijn gebundeld in een kabelgoot, dat is niet toegestaan.

Checklist

Wilt u nou niet dat het u overkomt om in een van deze of andere valkuilen te stappen? Dan hebben we een handige korte checklist voor u. Een kaartje dat u eenvoudig bij u kunt dragen of als afbeelding op uw telefoon of tablet op kunt slaan om elke keer even na te lopen wanneer u een elektrische installatie oplevert of onderhoud heeft uitgevoerd.

Download de checklist hier

Download de checklist

 

Onderwerpen:

Alle onderwerpen veilig werken bouw inspectie

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland