MENU

logo Chroom 6 TÜV Nederland_klein

HEESWIJK – Veilig met chroom-6 werken heeft in korte tijd officieel vorm gekregen. Vanaf nu kunnen bedrijven een certificaat behalen bij de certificerende instellingen Normec Certification en TÜV Nederland. Op 3 maart 2020 ontvingen de eerste specialisten hun certificaat waarmee zij zich kwalitatief onderscheiden. Met het certificaat tonen zij aan op een goede en veilige manier om te gaan met chroom-6. Andere chroom-6-specialisten kunnen zich nu ook melden. Wanneer zij aan de gestelde eisen voldoen, ontvangen zij een onderscheidend certificaat richting hun opdrachtgevers en medewerkers.

Waarom certificeren?

Chroom-6 heeft Nederland de afgelopen jaren overvallen. De gevaarlijke stof duikt op allerlei plekken in de maatschappij op. Instanties kregen ermee te maken en hadden behoefte aan deskundige partijen die hen konden ontzorgen bij de verwijdering en schoonmaak van chroom-6-houdende materialen. Omdat er naast de Arbowet verder geen regulering is, dienden vele partijen met verschillende werkwijzen zich aan. Hiertussen zaten ook minder ervaren bedrijven.

 

De noodzakelijke marktregulatie

Vraagstuk van de dag: hoe wordt in een relatief nieuwe markt betrouwbaarheid en kwaliteit ingebouwd, zodat Nederland een veilige, efficiënte en betaalbare aanpak van chroom-6 kan garanderen? SGS Search nam het voortouw en bracht een aantal experts op het gebied van gevaarlijke stoffen bij elkaar. Uiteindelijk ontwikkelden de certificerende instellingen Normec Certification en TÜV Nederland samen met enkele saneringsbedrijven en SGS Search een gecertificeerde aanpak, inclusief veilige werkprotocollen. Het certificaat en de protocollen zijn vanaf nu beschikbaar.   

Belangrijk signaal voor opdrachtgevers

Het keurmerk en de werkprotocollen betekenen dat chroom-6-specialisten zich via het certificaat kunnen onderscheiden binnen de tot nu toe vrije markt. Zij tonen aan dat ze veilig werken en beproefde werkwijzen hanteren. Een belangrijk gegeven voor de eigen medewerkers van het bedrijf, maar zeker ook richting opdrachtgevers. Zij weten via het certificaat immers dat ze met een betrouwbare chroom-6-partner samenwerken

Belangstelling voor certificaat?

Dat deze certificeringsprocedure in korte tijd van de grond is gekomen, is een positieve ontwikkeling. In een tijd waarin de chroom-6-vraagstukken alleen maar toenemen, groeit de behoefte aan gespecialiseerde chroom-6-partners. Belangstellende bedrijven kunnen zich vanaf nu bij de certificerende instellingen melden voor het certificatietraject.

Vraag nu uw Chroom-6 certificaat aan

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Certificeren veilig werken

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen