0075

Een winter waarin het amper nog gevroren heeft en een zomer vol hittegolven: dat de aarde opwarmt is te merken. CO2 is een van de belangrijkste oorzaken hiervan. CO2-reductie staat daarom steeds hoger op de agenda, niet alleen bij de overheid maar ook in het bedrijfsleven. Om CO2-reductie te stimuleren en aantoonbaar te maken, is de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Maar wat levert het u als organisatie concreet op? We bespreken 7 voordelen.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

Met de CO2-Prestatieladder kan elke organisatie, ongeacht sector of branche, aan de slag gaan met energiebesparing en CO2-reductie. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Bij de eerste drie niveaus gaat een organisatie aan de slag met het reduceren van de uitstoot van de eigen organisatie. Bij niveau 4 en 5 wordt er ook gekeken naar de keten en de sector. Belangrijke factoren in CO2-Prestatieladder certificering zijn:

  • Inzicht in energiestromen (CO2-footprint)
  • Reductie door het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  • Transparantie door structurele communicatie over het CO2-beleid
  • Participatie door deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Wat levert de CO2-Prestatieladder op?

Maar wat levert certificering voor de CO2-Prestatieladder nou op?

1. Het stimuleert bedrijven om hun eigen energieverbruik te monitoren en te verminderen

De CO2-Prestatieladder is het instrument om CO2 te reduceren. Door het energieverbruik in kaart te brengen, start u met een 0-meting. Bij veel organisaties is dit overzicht er niet en zorgt het inzicht alleen al voor zoveel informatie en aanknopingspunten om met energiebesparing aan de slag te gaan en de komende jaren te monitoren.

Bovendien is vastgesteld dat de werking van de Ladder daadwerkelijk werkt. De Universiteit van Utrecht heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2- Prestatielader twee keer zo snel CO2 reduceren dan het Nederlands gemiddelde. Gemiddeld halen ze een reductie van 3,2% per jaar

2. Energiebesparing => minder kosten

Door met energiebesparing aan de slag te gaan, wordt uw energierekening ook een stuk lager. Iets waarmee u bij de financiële afdeling van uw bedrijf in een goed daglicht komt te staan.

3. Bewustwording in de organisatie

De CO2-Prestatieladder draait om CO2-bewust handelen. Het gaat daarbij om energiebesparing, duurzame energie en het efficiënt gebruik maken van materialen. Dit raakt vaak (bijna) alle afdelingen in een organisatie. Bijvoorbeeld het management op beleidsniveau, de financiële afdeling met de energierekening en de administratie wat betreft inkoopkeuzes. Maar ook het woon-werkverkeer kan worden meegenomen. Oftewel elke medewerker krijgt ermee te maken wat enorm bijdraagt aan de bewustwording binnen organisaties. Keuzes kunnen zo weloverwogen gemaakt worden.  

4. Voordeel in aanbestedingen (fictieve korting)

Wanneer u een CO2-Prestatieladder certificaat heeft, krijgt u korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Hoe hoger op de ladder, hoe hoger de procentuele korting. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningsvoordeel.  Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld hoe het gunningsvoordeel uit kan pakken:

  Bedrijf X Bedrijf Y Bedrijf Z
Inschrijfprijs € 4,8 miljoen € 5 miljoen € 5,2 miljoen
CO2-Prestatieladder n.v.t. trede 3 trede 4
Fictieve korting 0% 4% 8%
Fictieve inschrijfprijs € 4,8 miljoen € 4,8 miljoen € 4,78 miljoen

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Bedrijf Z uiteindelijk de aanbesteding wint, terwijl de initiële prijs hoger is. 

5. U draagt bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen

Met CO2-Prestatieladder certificering draagt u bij aan de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. In dit Klimaatakkoord hebben Europese landen zich geconformeerd aan de doelstelling van 49% vermindering van CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 1990 en in 2050 zelfs 95% vermindering. Om deze doelstellingen te behalen ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. Met een CO2-Prestatieladder certificaat maakt u uw bijdrage aantoonbaar.

6. Maatschappelijk aanzien

Duurzaamheid is in de maatschappij ook een steeds groter thema. In de marketing wordt dit thema ook steeds vaker als unique selling point aangehaald. Met een CO2-Prestatieladder certificaat heeft u aantoonbaar bewijs dat u bijdraagt aan CO2-reductie en dat u dit hoog op de agenda heeft staan. Dit versterkt uw imago als duurzame leverancier en duurzame werkgever.

7. Goed voorbeeld doet goed volgen

Wanneer u zelf een opdrachtgever bent en de Prestatieladder eist bij aanbestedingen, is het wel zo mooi om het ‘practice what you preach’ principe te honoreren. Daarom zien we ook steeds meer overheidsorganisaties de stap zetten naar CO2-Prestatieladder certificering. Bovendien hebben dit soort organisaties vaak een voorbeeldfunctie in de markt en volgen er zo meer.


CO2-Prestatieladder certificering in de praktijk

Overweegt u een CO2-Prestatieladder certificering, dan is het vaak fijn om te lezen hoe anderen dit proces hebben ervaren. De Gemeente Arnhem heeft als eerste grote gemeente het CO2-Prestatieladder (trede 3) certificaat succesvol weten te behalen. Hoe voor hun dit proces eruit zag en welke rol TÜV NORD daarin had, leest u terug in de casestudy die we in samenwerking met hen hebben gemaakt.

Download de casestudy hier

Download casestudy Gemeente Arnhem

 

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Certificeren co2

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland