Versie 4.0 van MVO Prestatieladder is geïntroduceerd. Met deze nieuwe versie ga je als organisatie van compliance naar purpose. Doordat je MVO-prestaties verbeteren, maak je hiermee een positieve impact op de wereld.

MVO 4.0

Het doel van de MVO Prestatieladder 4.0

De MVO Prestatieladder is een toonaangevend certificatiesysteem voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het doel is transparantie vergroten en bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld. De MVO Prestatieladder vertaalt de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de principes van People, Planet en Profit/Prosperity (3 P’s) naar hanteerbare eisen.

Als ondernemer kun je de treden van MVO Prestatieladder steeds verder beklimmen. Om je beleid continu te verbeteren gebruikt je de Plan-Do-Check-Act-cirkel, die de gestandaardiseerde structuur van ISO-normen volgt. Een MVO-managementsysteem dat is gecertificeerd is door de MVO Prestatieladder, is daarom eenvoudig te integreren in bestaande managementsystemen voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, zoals ISO 9001 en ISO 14001.

Wat is nieuw in MVO Prestatieladder versie 4.0?

De vierde versie van MVO Prestatieladder brengt samenhang tussen veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving en normeisen.

  • MVO Prestatieladder versie 4.0 integreert de ESRS, waardoor je met deze certificering eenvoudiger kunt voldoen aan de nieuwe EU-wetgeving omtrent duurzaamheidsverslaggeving (CSRD). Dat geldt ook voor Mkb’ers, die steeds meer vragen zullen krijgen over hun MVO-performance.

  • De principes van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) zijn opgenomen. Dit heeft effect op je eigen inkoopbeleid, en bovendien word je als organisatie gestimuleerd om je ketenbetrokkenheid en -verantwoordelijkheid te vergroten. Je verduurzaamt niet alleen je eigen bedrijfsvoering, maar betrekt ook je leveranciers en afnemers actief bij het creëren van een duurzame waardeketen.

  • MVO Prestatieladder versie 4.0 stimuleert je meer dan voorheen om van 'compliance' naar 'purpose' te evolueren. Je voldoet niet alleen aan de minimale eisen voor het vermijden van negatieve impact, maar levert juist ook een positieve bijdrage aan mens en milieu. Door een MVO-managementsysteem te implementeren en te certificeren, ontwikkel je een structuur van duurzaamheidsdoelen, risicobeheersing en rapportages met transparantie en integriteit. Met MVO Prestatieladder kunnen bedrijven vervolgens de eisen van ESRS en CSRD op een strategische manier benaderen en een duurzaamheidsrapportagecultuur creëren die invulling geeft aan de verwachtingen van stakeholders.

De voordelen van certificeren met MVO Prestatieladder 4.0

Steeds vaker verwachten consumenten en stakeholders dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid en sociale impact. Met de MVO Prestatieladder kunnen bedrijven hun MVO-prestaties meten, verbeteren en communiceren. Enkele voordelen zijn:

Structuur en inzicht
De MVO Prestatieladder biedt een gestructureerde aanpak. Door het toepassen, krijg je inzicht in het managen van jouw MVO-prestaties. De sterke en zwakke punten worden zichtbaar, waardoor je gerichter kunt werken aan verbetering.

Concurrentievoordeel
Klanten en opdrachtgevers stellen in toenemende mate eisen aan de MVO-prestaties van bedrijven. Met het certificaat van de MVO Prestatieladder toon je aan dat je voldoet aan de eisen van de norm. Zo heb je een concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die niet voldoen.

Kosten besparen
Door het toepassen van de MVO Prestatieladder 4.0, neem je maatregelen als arbeidsomstandigheden verbeteren, afval en verspilling verminderen en energiebesparing. Met deze maatregelen bespaar je kosten. Ook wordt het makkelijker om te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de  Corporate Social Responsibility Directive.

Positieve impact
Met MVO-thema’s, -doelstellingen en -maatregelen streef je naar het verbeteren van arbeidsomstandigheden, het realiseren van duurzaamheidsdoelen en het bijdragen aan de gemeenschap. Zo lever je een positieve bijdrage aan mens, milieu en maatschappij.

Wanneer en hoe laten certificeren?

Sinds 1 december 2023 mag getoetst worden op basis van de MVO Prestatieladder 4.0. TÜV NORD Nederland is vanaf 1 oktober 2024 verplicht om te toetsen volgens deze nieuwe versie. Je certificaat van versie 3.0 is niet meer geldig per 1 oktober 2025.

Het is niet nodig om een aparte audit te plannen voor de overgang naar versie 4.0. We kunnen de overgangsaudit combineren met de jaarlijkse controleaudit of met de audit voor hercertificatie. In dit laatste geval hoeft er geen extra audittijd berekend te worden. Bij combinatie met een controleaudit, is een halve dag extra audittijd nodig voor het toetsen van de verschillen op alle normelementen.

Heb je interesse om jouw organisatie te laten certificeren voor de MVO Prestatieladder 4.0?

MVO prestatieladder

 

 

 

Onderwerpen:

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland