wkb inspectie emmen

Als Kwaliteitsborger nemen we inmiddels aan heel wat proefprojecten in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) deel. De eerste daarvan zijn zelfs al afgerond. Waaronder ook kleinere particuliere vergunningplichtige verbouwingen zoals hieronder zichtbaar. Tijd om een keer de balans op te maken en de ‘lessons learned’ te delen.

Wkb project Landerd verbouwing_Verklaring Bouwbesluit

Eerste Verklaring Bouwbesluit door TÜV NORD Nederland afgegeven voor de verbouwing van een woning

Wkb Proefprojecten

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat vooralsnog per 1 januari 2024 in. Daarmee wordt de technische toetsing aan het vigerende Bouwbesluit en het bouwtoezicht niet meer door de gemeente uitgevoerd, maar door erkende Kwaliteitsborgers. Voordat de wet definitief van kracht wordt, kunt u ook al deelnemen aan Wkb proefprojecten. Het doel hiervan is het staven van uw interne processen aan de toekomstige situatie. Daarnaast wordt met een proefproject de samenwerking tussen aannemer, gemeente en Kwaliteitsborger getest. Indien de gemeente waar de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, is aangesloten bij een ambassadeursnetwerk, is voor proefprojecten vaak een subsidie mogelijk. Hiermee kan een proefproject (deels) bekostigd worden.

Leermomenten Wkb

Een Kwaliteitsborger is in elke bouwfase van een project betrokken en uit elke fase zijn weer andere leermomenten te trekken. Daarom nemen we ze per fase met u door.

Offerte Fase

Heeft u voldoende nagedacht over waar u de focus op wilt leggen tijdens een proefproject? Gaat het u puur om toetsing aan het Bouwbesluit, of wilt u meer ervaring opdoen met het aanleveren van de bewijslasten tijdens de bouwfase? En hoe wilt u dit gaan uitvoeren, met behulp van welke software of instrument voor kwaliteitsborging?

Kortom, ook van tevoren moet u al over een hoop zaken nadenken. Door een Kwaliteitsborger op tijd bij het proces te betrekken, kunnen de randvoorwaarden en het doel goed vooraf bepaald worden.

Kick-off bijeenkomst

Zorg dat elke betrokken persoon aanwezig is bij de kick-off van het proefproject, zowel de uitvoerder, werkvoorbereider, KAM-medewerker, adviesbureaus (constructie/bouwfysica), bevoegd gezag als de opdrachtgever. Zo kan iedere partij goed meegenomen worden in het toekomstige proces, de taken en de verantwoordelijkheden. Zo wordt onduidelijkheid in de toekomst voorkomen.

Borgingsplan en risicoanalyse

Een belangrijk verschil met de ingang van de Wkb is dat het bevoegd gezag (gemeente) aannemelijk moet maken dat een plan voldoet aan het Bouwbesluit, maar een Kwaliteitsborger moet een gerechtvaardigd vertrouwen hebben in de geleverde kwaliteit. Het kan dus zijn dat de gevraagde kwaliteit van tekeningen en berekeningen door een Kwaliteitsborger hoger ligt dan u gewend bent.

Controle en inspectiemomenten tijdens de bouw

De Wkb vereist dat er gedurende het bouwproces een ‘dossier bevoegd gezag’ wordt opgesteld. Daarmee wordt aantoonbaar gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Bouwbedrijven moeten hiervoor bewijslast aanleveren en ook tijdig aanleveren. Als een uitvoerder bijvoorbeeld vergeet foto’s te maken van een onderdeel van het borgingsplan, kan het zomaar zijn dat iets (gedeeltelijk) verwijderd moet worden om alsnog het bewijs zichtbaar te maken. Daarom is het belangrijk om goed te monitoren welke gegevens wel en niet zijn aangeleverd bij de Kwaliteitsborger.


Nog meer inzicht in de Wkb leermomenten, valkuilen en oplossingen?

In deze blog behandelen we al kort een aantal leermomenten uit de door ons uitgevoerde proefprojecten. Maar in onze whitepaper ‘Leermomenten uit de Wkb’ behandelen we er nog meer en gaan we dieper op de valkuilen en mogelijke oplossingen in. Kortom, een goed document met handvaten om beter beslagen ten ijs te komen wanneer u start met een proefproject.

Download de whitepaper

New Call-to-action

 

Onderwerpen:

KAM-advies Alle onderwerpen bouw inspectie Wkb Bouwkwaliteit

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland