tandarts

In de zorg kunt u diverse kwaliteitsnormen implementeren. U kunt kiezen voor een algemene kwaliteitsnorm als ISO 9001, een zorg specifieke norm als HKZ Zorg en Welzijn of zelfs een branche specifieke norm, zoals bijvoorbeeld HKZ Mondzorg. Op die laatste gaan we in deze blog dieper in. Want waarom zou u kiezen voor een branche specifieke norm, in dit geval HKZ Mondzorg?

Wat is HKZ Mondzorg

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. HKZ keurmerken zijn gebaseerd op ISO 9001 en het INK-model, het managementmodel opgesteld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Het HKZ helpt organisaties een systeem op te zetten dat bijdraagt aan leren en verbeteren in de dagelijkse praktijk. HKZ bestaat onder andere uit een aantal specifieke normen die zijn gericht op verschillende zorgbranches. Een voorbeeld daarvan is HKZ Mondzorg.

HKZ Mondzorg is specifiek opgesteld voor een brede doelgroep van mondzorgpraktijken tot tandartsen. Het is hiermee een opvolger van de oude HKZ norm voor tandartsen, aangepast aan de eisen van deze tijd. Hiermee wordt de nadruk gelegd op leren en verbeteren, in plaats van op het schrijven van procedures en protocollen. Het helpt uw praktijk uw kwaliteit meetbaar en zichtbaar te maken. Wanneer u een HKZ Mondzorg certificaat heeft behaald, maakt u aan de buitenwereld kenbaar dat de kwaliteit in uw praktijk op orde is.

Branchespecifieke norm

HKZ Mondzorg is dus een branche specifieke norm en dat is daarmee gelijk het eerste mogelijke voordeel ten opzichte van de meer algemene normen als HKZ Zorg en Welzijn en ISO 9001. Het certificatieschema is opgesteld door mensen uit het werkveld en daarmee een goed hulpmiddel voor tandartsen om grip te houden op veranderingen in wet- en regelgeving die specifiek gelden voor de mondzorg branche.

  1. Breed gedragen

Doordat HKZ mondzorg een branchespecifieke norm is, wordt deze breed gedragen in de branche. Een branche specifieke HKZ norm wordt namelijk opgesteld door een team van mensen uit het werkveld zelf. Zo ook bij HKZ Mondzorg. Bij de ontwikkeling van de laatste versie uit 2019 bestond de werkgroep uit tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en andere deskundigen uit de mondzorgbranche. Daarbij waren er vertegenwoordigers uit de Nederlands Vereniging voor Parodontologie (NVvP), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), het Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT), de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), het Academische Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), de Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Patiënten federatie Nederland. Doordat zoveel personen uit het werkveld betrokken waren, wordt daarmee geborgd dat de norm ook zijn weerklank vindt in de branche.

Nanda van de Kraats-van Klink, werkzaam bij de Defensie Tandheelkundige Dienst als discipline coördinator tandheelkunde en zelf militair tandarts, onderschrijft ook dat ze daarom bij Defensie kozen voor HKZ Mondzorg:

"HKZ Mondzorg is een praktische norm, die past bij onze praktische organisatie, bovendien past deze norm het beste bij onze core business. We wisten dat de beroepsvereniging van tandartsen, de KNMT, heeft bijgedragen aan deze norm. We werkten bovendien al grotendeels volgens hun richtlijnen, dus dat maakte het voor ons een stuk overzichtelijker."

  1. Compacte norm

Misschien wel doordat de norm is opgesteld door zoveel mensen uit het werkveld, wordt geborgd dat een branche specifieke norm dicht bij de praktijk blijft. De norm legt vooral nadruk op het leren en verbeteren en minder op procedures en protocollen, wat ervoor zorgt dat de norm compact en hanteerbaar blijft. Het kent een cyclus van 5 jaar, waarin in jaar 1 de audit bij u op locatie plaats vindt. De tussenliggende jaren schrijft u zelf een tussenrapportage, die wij beoordelen en laat u de reguliere visitaties uitvoeren. (zie ook blz. 8 HKZ norm)

  1. Sluit ook goed aan bij kleine praktijken

Met name door die compacte vorm en pragmatische aanpak, sluit een branche specifieke norm ook goed aan bij kleine praktijken. Een tandartspraktijk is vaak geen enorm grote organisatie en vooral dan is een goede aansluiting bij de dagdagelijkse praktijk gewenst. Dat betekent echter niet dat de norm ook voor grote en complexe organisaties geschikt is (zie blz. 7 van de HKZ norm waar wordt gesteld dat de HKZ-norm van toepassing is op het kwaliteitsmanagementsysteem van praktijken over de gehele breedte van de mondzorg ongeacht praktijkvorm, omvang of type van activiteiten).

Aantoonbare kwaliteit

Natuurlijk blijft het bieden van goede zorg het belangrijkste. Echter wilt u bij aanbestedingen uw kwaliteit kunnen aantonen. Een branche specifieke norm kan daarbij voor u uitkomst bieden, net als de algemenere normen ISO 9001, of HKZ Zorg en Welzijn. Welke aanpak u ook kiest, Nanda van de Kraats-van Klink, van de Defensie Tandheelkundige Dienst, omschrijft wat het u kan opleveren:

"Maar die beste zorg wil je ook aantoonbaar leveren en op deze manier laat je zien dat je dat ook doet. Ook borg je het lerend vermogen van de organisatie zodat de zorg daar waar mogelijk nog verder verbeterd kan worden."

HKZ Mondzorg certificering in de praktijk

Overweegt u als praktijk om te gaan voor een branche specifiek HKZ keurmerk? Defensie Tandheelkundige Dienst ging u voor. In de casestudy, die we in samenwerking met hen maakten, leest u terug hoe zij zich voorbereidden, hoe ze het certificatietraject ervaarden en wat het hen opleverden. Benieuwd naar dit proces en welke rol TÜV NORD daarin had? Download de casestudy.

[CTA] Casestudy Defensie Tandheelkundige Dienst

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Certificeren ISO 9001 HKZ zorg

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland